Правила та умови програми Panorama Club CORPORATE

Програма Panorama Club CORPORATE (далі - Panorama Club CORPORATE) - це програма лояльності АТ «Міжнародні Авіалінії України» (далі - МАУ) для постійних корпоративних клієнтів МАУ, що є учасниками Panorama Club CORPORATE (далі – Компанія-учасник) та користуються послугами МАУ. Участь у Panorama Club CORPORATE здійснюється відповідно до Правил та Умов Panorama Club CORPORATE, що викладені нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. Компанія-учасник - суб'єкт господарської діяльності (юридична особа, в тому числі об'єднання підприємств, фізична особа - підприємець, виключаючи 1-шу групу платників єдиного податку), відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво), який є учасником Panorama Club CORPORATE. В якості Компаній-учасників не можуть бути зареєстровані суб'єкти, що діють в якості посередників і / або консолідаторів з продажу авіаквитків, в тому числі туристичні агентства.

1.2. Адміністратор Компанії - відповідальна особа, уповноважена Компанією-учасником зареєструвати Компанію-учасника в Panorama Club CORPORATE і управляти Корпоративним рахунком Компанії-учасника з повним рівнем доступу (перевірка балансу, оформлення винагород, припинення участі, тощо). Адміністратором може бути призначений виключно співробітник Компанії-учасника, співробітник обслуговуючого туристичного агентства не може виступати у якості Адміністратора. Компанія-учасник уповноважує Адміністратора Компанії на всі необхідні дії згідно Правил та Умов Panorama Club CORPORATE та «Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу МАУ», та несе повну відповідальність за діяльність Адміністратора Компанії в рамках Panorama Club CORPORATE. Адміністратор Компанії є єдиною контактною особою від Компанії-учасника, з яким МАУ веде комунікацію з питань участі Компанії в Panorama Club CORPORATE.

1.3. Корпоративний рахунок Компанії (далі - Корпоративний рахунок) - рахунок Компанії-учасника в програмному забезпеченні Panorama Club CORPORATE, на якому Компанією-учасником накопичуються милі і з якого оформлюються винагороди, згідно з Правилами та Умовами Panorama Club CORPORATE. Номер Корпоративного рахунку служить для ідентифікації Компанії-учасника та обліку статистики транзакцій нарахування та використання Компанією-учасником миль.

1.4. МАУ залишає за собою право на внесення будь-яких змін або доповнень до Правил та Умов Panorama Club CORPORATE, призупинення або припинення дії Panorama Club CORPORATE в будь-який час без попереднього індивідуального повідомлення Компаній-учасників.

1.5. Інформація про внесені в Правила та Умови Panorama Club CORPORATE зміни або доповнення, публікується на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE). Зміни та / або доповнення до Правил та Умови Panorama Club CORPORATE вважаються прийнятими у разі, якщо Компанія-учасник протягом 2-х місяців після публікації відповідної інформації на сайті МАУ www.flyUIA.com не надіслала свого письмову відмову від їх прийняття. У разі направлення такої письмової відмови участь Компанії у Panorama Club CORPORATE припиняється автоматично.

1.6. У певні періоди часу, можуть застосовуватися спеціальні умови накопичення або використання миль у Panorama Club CORPORATE, з якими пасажири МАУ та Компанії-учасники можуть ознайомитись на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

2. УМОВИ УЧАСТІ

2.1. Учасником Panorama Club CORPORATE може стати суб'єкт господарської діяльності (юридична особа, в тому числі об'єднання підприємств, фізична особа - підприємець), відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво) в будь-якій країні, законодавство якої не забороняє участь у програмах лояльності.

2.2. Для реєстрації в Panorama Club CORPORATE, Адміністратору Компанії необхідно заповнити Заяву на реєстрацію в Panorama Club CORPORATE, розміщену в електронній формі на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

2.3. Заповнення Адміністратором Компанії Заяви на реєстрацію в Panorama Club CORPORATE передбачає:

2.3.1. Наявність у Адміністратора Компанії повноважень відповідно до вимог законодавства та / або статутних документів Компанії на заповнення і подання Заяви на реєстрацію в Panorama Club CORPORATE і подальше управління Корпоративним рахунком з повним рівнем доступу.

2.3.2. Повне попереднє ознайомлення та згоду Адміністратора Компанії та Компанії-учасника з Правилами та Умовами Panorama Club CORPORATE.

2.3.3. Адміністратор Компанії за дорученням, від імені та в інтересах Компанії, повідомляє про ознайомлення та приймає Правила та Умови Panorama Club CORPORATE та умови Політики конфіденційності МАУ, що розміщені на сайті www.flyUIA.com, а також підтверджує актуальність усіх наданих персональних даних і надає МАУ згоду на їх обробку з метою участі у програмі Panorama Club CORPORATE та отримання від МАУ інформаційної (маркетингової) розсилки з актуальними пропозиціями авіаквитків та інших послуг, включаючи e-News, спільні акції МАУ та партнерів, опитувань про якість сервісу згідно з Політикою конфіденційності МАУ. Підписка на розсилку може бути скасована в будь-який час.

2.3.4. Використання Адміністратором Компанії унікальної електронної адреси та мобільного номера телефону, які раніше не використовувалася при реєстрації учасників Panorama Club та Panorama Club CORPORATE, при заповненні Заяви на реєстрацію Компанії в Panorama Club CORPORATE.

2.3.5. Компанія-учасник не діє як посередник і / або консолидатор з продажу авіаквитків і не є туристичним агентством.

2.3.6. Компанія-учасник зареєстрована в країні, законодавство якої не забороняє участь у програмах лояльності.

2.3.7. Відсутня заборона на участь в програмах лояльності у внутрішній політиці і положеннях Компанії-учасника.

2.4. Після отримання Заяви на реєстрацію в Panorama Club CORPORATE, МАУ протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Заяви, приймає рішення про реєстрацію Компанії в Panorama Club CORPORATE або відмову в реєстрації, про що інформує Адміністратора Компанії за вказаною в Заяві на реєстрацію електронною адресою.

2.5. МАУ зберігає за собою право відмовити Компанії в участі, припинити або призупинити подальшу участь Компанії у Panorama Club CORPORATE:

2.5.1. на розсуд МАУ відповідно до умов діючих з Компанією двосторонніх або багатосторонніх договорів МАУ;

2.5.2. в разі надання Компанії спеціальних тарифних пропозицій МАУ, знижок на авіаперельоти рейсами МАУ;

2.5.3. на розсуд МАУ без пояснення причин;

2.5.4. в разі виявлення діяльності Компанії в якості посередника і / або консолидатора з продажу авіаквитків або туристичного агентства;

2.5.5. в разі незгоди або порушення Компанією-учасником встановлених Правил та Умов Panorama Club CORPORATE;

2.5.6. в разі виявлення фактів неправомірних або шахрайських дій Компанії-учасника;

2.5.7. в разі припинення діяльності Panorama Club CORPORATE;

2.5.8. в разі ліквідації, припинення діяльності або реорганізації Компанії-учасника.

2.6. Компанія-учасник може припинити участь у Panorama Club CORPORATE, направивши МАУ (за адресою: Panorama Club, Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна) відповідну письмову заяву на припинення участі. Дана заява має містити номер Корпоративного рахунку і найменування Компанії-учасника, дату завершення участі, печатку і підпис уповноваженої особи.

2.7. Кожна Компанія-учасник може мати тільки один Корпоративний рахунок.

2.8. У разі припинення участі в Panorama Club CORPORATE, всі накопичені Компанією-учасником милі на Корпоративному рахунком анулюються та не відновлюються.

2.9. Компанії-учаснику необхідно своєчасно інформувати МАУ про будь-які зміни реєстраційних даних Компанії-учасника, а також про зміну Адміністратора Компанії (наприклад, в разі його звільнення). Для зміни Адміністратора Компанії або зміни його даних необхідно надіслати запит із електронної адреси чинного Адміністратора Компанії або, в разі звільнення Адміністратора Компанії та недійсності контактної електронної адреси, надати скан-копію заяви з реквізитами та печаткою Компанії-учасника, в якому будуть вказані дані нового Адміністратора Компанії і дозвіл на надання цій особі доступу до даних корпоративного рахунку та ведення його від імені Компанії-учасника.

2.10. Плата за реєстрацію та участь у Програмі з Компаній-учасників не стягується.

2.11. МАУ зберігає за собою право інформувати Компанії-учасників про зміну Правил та Умов Panorama Club CORPORATE;
можливості накопичення і використання миль;
статуси запитів, що направляються Учасниками в Panorama Club, а також направляти Учасникам привітання зі святами на електронну адресу та / або телефон, вказаний в профайлі Компанії-учасника.

3. НОМЕР КОРПОРАТИВНОГО РАХУНКУ. ПАРОЛЬ

3.1. У разі прийняття рішення про реєстрацію Компанії в Panorama Club CORPORATE, МАУ проводить реєстрацію з використанням наданої в Заяві на реєстрацію інформації та направляє Адміністратору Компанії підтвердження про реєстрацію з наступною інформацією:

3.1.1. Номер Корпоративного рахунку та інструкція з його використання.

3.1.2. Пароль персональної ідентифікації Компанії-учасника для доступу в Онлайн кабінет Компанії на сайті МАУ.

3.1.3. Схема накопичення миль.

3.2. Пластикові / електронні картки у Panorama Club CORPORATE не передбачені і не випускаються.

3.3. Адміністратор Компанії несе повну відповідальність за конфіденційність, нерозголошення і збереження номера Корпоративного рахунку та Паролю Компанії-учасника, а також неможливість неправомірного доступу до цих даних третіх осіб. У разі порушення конфіденційності номера Корпоративного рахунку та / або Паролю Компанії-учасника, виняткову відповідальність за будь-які дії з Корпоративним рахунком несе Компанія-учасник, включаючи, але не обмежуючи, будь-які транзакції на рахунку і порушення Правил та Умов Panorama Club CORPORATE. У разі виявлення факту порушення конфіденційності номера Корпоративного рахунку та Паролю Компанії-учасника, Компанії-учаснику необхідно негайно звернутися в МАУ з метою запобігання неправомірного доступу до Корпоративного рахунку третіх осіб.

4. НАКОПИЧЕННЯ МИЛЬ

4.1. Миля є одиницею виміру винагород Panorama Club CORPORATE.

4.2. Милі нараховуються за перельоти співробітників Компанії-учасника власними регулярними рейсами МАУ і код-шерінговими рейсами МАУ (рейсами спільної експлуатації, що виконуються двома та більше авіакомпаніями) за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS.

4.3. Милі не нараховуються за:

  • перельоти чартерними рейсами МАУ та на чартерній квоті місць на регулярних рейсах МАУ;
  • перельоти власними регулярними рейсами МАУ і код-шерінговими рейсами МАУ за авіаквитками з повною або частковою оплатою милями;
  • невикористані не з вини МАУ або повернуті авіаквитки.

4.4. Кількість миль, що нараховується на Корпоративний рахунок, розраховується виходячи з вартості тарифної частини польотних сегментів (аеропортові та інші збори не враховуються), придбаних Компанією-учасником з використанням номера Корпоративного рахунку, і фактично використаних у звітному місяці і становить 5 миль за кожен 1 долар США або його еквівалент в іншій валюті.

4.5.Нарахування миль проводиться на Корпоративний рахунок автоматично, тільки в разі, якщо при бронюванні та оформленні Компанією-учасником авіаквитка номер Корпоративного рахунку був внесений у відповідне поле авіаквитка агентом з бронювання або в поле «Номер корпоративної карти» при бронюванні авіаквитка на сайті МАУ flyUIA.com. Відсутня можливість ретроактивного нарахування миль за авіаквитки, бронювання і оформлення яких було здійснено без внесення номера Корпоративного рахунку та / або з порушенням інструкції його використання.

4.6. У разі переоформлення авіаквитка милі нараховуються відповідно до інформації у авіаквитку, за яким було здійснено переліт, при цьому враховується різниця між комерційним курсом валют при оформленні та курсом НБУ при переоформленні авіаквитка, згідно з правилами бухгалтерського обліку.

4.7. У разі наявності на Корпоративному рахунку некоректних транзакцій (неправильне нарахування / списання миль та інше), МАУ зберігає за собою право вносити необхідні зміни.

4.8. Інформація про стан рахунку доступна Компаніям-учасникам в Онлайн кабінеті Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE), а також надається при зверненні Компанії-учасника в Panorama Club, Контактний Центр МАУ, власні каси МАУ, представництва МАУ за кордоном, а також надається МАУ в періодичному електронному розсиланні.

4.9. Компанія-учасник може ознайомитися з переліком польотних сегментів та розміром тарифної частини за кожним з польотних сегментів, придбаних Компанією-учасником з використанням номера Корпоративного рахунку, і фактично використаних у звітному місяці, направивши відповідний запит з Онлайн кабінету Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

4.10. Термін дії миль.

4.10.1. Термін дії нарахованих миль на Корпоративному рахунку становить 36 (тридцять шість) місяців від останнього календарного дня місяця, за результатами польотної активності якого проведено нарахування миль.

4.10.2. Милі, не використані протягом 36 (тридцяти шести) місяців, автоматично списуються в останній календарний день поточного кварталу.

4.10.3. Кількість миль, термін дії яких закінчується в наступні 5 (п'ять) кварталів вказуються в Онлайн кабінеті Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

4.10.4. Компанії-учаснику необхідно використати милі, термін дії яких закінчується, до дати їх автоматичного списання. Милі, списані з Корпоративних рахунків з причини закінчення їх терміну дії, поверненню не підлягають.

4.11. Передача, обмін миль.

4.11.1. Кожна Компанія-учасник має свій Корпоративний рахунок для нарахування і обліку накопичених миль. Милі з одного Корпоративного рахунку не можуть бути перенесені на інші рахунки Panorama Club та Panorama Club CORPORATE, об'єднані з милями на інших рахунках чи трансформовані в милі іншої програми лояльності.

4.11.2. Милі не можуть бути конвертовані в грошовий еквівалент.

4.11.3. Продаж, обмін, виставлення на аукціон або будь-який інший спосіб передачі миль третім особам заборонений. Заборонені переговори з метою покупки або продажу миль, покупки миль у Компаній-учасників або третіх осіб, а також неправомірне використання миль.

5. ВИКОРИСТАННЯ МИЛЬ

5.1. Оплата милями авіаквитка.

5.1.1. Компанії-учасники мають можливість використовувати милі для повної або часткової оплати милями тарифної частини авіаквитка (від 0% до 100%) на власні регулярні рейси МАУ і код-шерінгові рейси МАУ (рейси спільної експлуатації, що виконуються двома та більше авіакомпаніями) за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS. Аеропортові та інші збори милями не оплачуються.

5.1.2. Використання миль здійснюється у співвідношенні 100 миль на оплату кожного 1 долару США або його еквівалента в іншій валюті тарифної частини авіаквитка. Мінімальна кількість миль для використання – 100 миль, кратність – 100.

5.1.3. Для здійснення оплати милями авіаквитка Компанії-учаснику необхідно заповнити запит на оформлення в Онлайн кабінеті Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE) або звернутися на виділену телефонну лінію для корпоративних клієнтів МАУ.

5.1.4. Оплата милями застосовується тільки до тарифу, доступного в системі бронювання на момент запиту. Державні, аеропортові та всі інші види зборів, що застосовуються під час оформлення авіаквитка, оплачуються Компанією-учасником у повному обсязі. Рівень аеропортових та інших видів зборів відповідає рівню, що застосовується у Контактному Центрі і касах МАУ. Сервісний збір за оформлення авіаквитка з частковою або повною оплатою милями на міжнародних напрямках складає 5 доларів. США за один авіаквиток, на внутрішніх напрямках – відсутній.

5.1.5. Оформлення одного авіаквитка з оплатою милями здійснюється виключно з одного Корпоративного рахунку.

5.1.6. Застосування знижок для спеціальних категорій пасажирів (немовлята, діти до 12 років та ін.) по авіаквиткам з оплатою милями, здійснюється відповідно до правил застосування тарифу, за яким оформлюється авіаквиток.

5.1.7. Зміни по авіаквиткам з оплатою милями, здійснюються відповідно до правил застосування тарифу, за яким оформлено авіаквиток.

5.1.8. Оформлення авіаквитка з оплатою милями для немовляти та асоційованого з ним у бронюванні дорослого пасажира здійснюється з одного Корпоративного рахунку.

5.1.9. Актуальна інформація про можливості та умови використання миль Panorama Club CORPORATE розміщена на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

5.1.10. МАУ зберігає за собою право самостійно визначати співвідношення використання миль, умови оформлення, а також вносити будь-які зміни без попереднього індивідуального повідомлення, включаючи зміну переліку можливостей використання миль.

5.1.11. Кожна Компанія-учасник Panorama Club CORPORATE має свій Корпоративний рахунок / профайл для обліку накопичених і використаних миль. Компанія-учасник Panorama Club CORPORATE може використати накопичені на своєму рахунку милі для оформлення винагород для будь-якої третьої особи.

5.1.12. У разі наявності невірного списання миль, МАУ зберігає за собою право вносити необхідні зміни в баланс Корпоративного рахунку без попереднього повідомлення.

5.1.13. Бронювання і оформлення винагород Panorama Club CORPORATE здійснюється в Panorama Club та через Контактний центр МАУ (за виділеною телефонною лінією для корпоративних клієнтів).

5.1.14. Продаж, обмін, виставлення на аукціон або будь-який інший неправомірний спосіб передачі винагород Panorama Club CORPORATE третім особам заборонений. Заборонені переговори з метою покупки або продажу винагород Panorama Club CORPORATE, покупки винагород Panorama Club CORPORATE в учасників або третіх осіб, а також неправомірне використання винагород Panorama Club CORPORATE.

5.1.15. Інформація про інші тимчасові та постійні способи використання миль і відповідні умови використання розміщуються на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

5.2. Повернення миль.

5.2.1. Повернення миль за невикористаний/частково використаний за ініціативою Учасника авіаквиток, який оформлений з повною або частковою оплатою милями, здійснюється відповідно до правил застосованого тарифу, за яким оформлено авіаквиток.

5.2.2. У випадку затримки або відміни рейсу з ініціативи МАУ у зв'язку з комерційними або непередбачуваними обставинами, повернення миль за авіаквиток, оформлений з оплатою милями, здійснюється без стягнення додаткових зборів. Повне / часткове повернення миль здійснюється у разі відмови пасажира від запропонованих МАУ альтернативних варіантів маршруту перевезення.

5.2.3. При здійсненні повернення миль на рахунок Учасника, милі, термін дії яких закінчився в попередні квартальні періоди, автоматично списуються в момент здійснення транзакції повернення миль.

6. ПЕРЕДАЧА ВИНАГОРОД

6.1. Компанія-учасник може оформити винагороду Panorama Club CORPORATE за милі, накопичені на Корпоративному рахунку, для будь-якої особи на власний розсуд шляхом оформлення передачі винагороди.

6.2. Милі і вже оформлені винагороди Panorama Club CORPORATE не передаються.

6.3. Для оформлення передачі винагороди, Компанії-учаснику необхідно виконати наступні дії в Онлайн кабінеті Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE):

6.3.1. Внести дані осіб, на яких заплановано оформлення винагород Panorama Club CORPORATE в «Список осіб на оформлення винагороди». Внесення Компанією-учасником зазначених даних є підтвердженням згоди Компанії-учасника на передачу винагород з Корпоративного рахунку зазначеним особам. Юридичні особи не можуть бути внесені в «Список осіб на оформлення винагороди». Список може включати до 100 осіб, з можливістю додавання і видалення осіб зі списку.

6.3.2. Заповнити запит на оформлення винагороди в розділі «Замовити винагороду-переліт» або звернутися на виділену телефонну лінію для корпоративних клієнтів МАУ та замовити винагороду.

6.4. Правила та Умови Panorama Club CORPORATE стосуються також осіб, яким передаються винагороди Panorama Club CORPORATE. Компанії-учаснику, з Корпоративного рахунку якого здійснюється передача винагороди, необхідно ознайомити особу, якій передається винагорода з Правилами та Умовами Panorama Club CORPORATE.

6.5. МАУ не несе відповідальність за підробку або будь-яке невідповідне використання винагород Panorama Club CORPORATE.

7. ПЕРЕВІРКИ

7.1. МАУ зберігає за собою право перевіряти обґрунтованість і правомірність участі Компанії-учасники в Panorama Club CORPORATE в будь-який момент, без попереднього повідомлення Компанії-учасника. Перевірки призначені для забезпечення МАУ гарантіями дотримання Компаніями-учасниками Правил і Умов Panorama Club CORPORATE та виявлення можливих фактів шахрайства.

7.2. За запитом МАУ, з метою перевірки правомірності транзакцій накопичення і використання миль на Корпоративному рахунку, Адміністратору Компанії необхідно в розумні терміни надати МАУ для перевірки документацію, що підтверджує дотримання Компанією-учасником Правил та Умов Panorama Club CORPORATE. Відмова Компанії-учасники в наданні документації є підставою для призупинення або припинення участі Компанії-учасника в Panorama Club CORPORATE.

7.3. У разі виявлення під час проведення перевірки, будь-яких невідповідностей і / або порушень Правил та Умов Panorama Club CORPORATE, МАУ зберігає за собою право в односторонньому порядку призупинити або припинити участь Компанії-учасника в Panorama Club CORPORATE.

7.4. МАУ залишає за собою право припинити участь Компанії-учасника в Panorama Club CORPORATE, скасувати всі раніше накопичені на Корпоративному рахунку милі і вимагати компенсацію за використані Компанією-учасником винагороди, у разі виявлення, що Компанія-учасник, Адміністратор Компанії або інша особа, отримали будь-які вигоди порушивши Правила та Умови Panorama Club CORPORATE, в тому числі, але не обмежуючись шахрайським оформленням, продажем винагород або іншим зловживанням. У випадку призупинення або припинення участі Компанії-учасника в Panorama Club CORPORATE, всі раніше оформлені винагороди не підлягають змінам.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗАКОНОДАВСТВО

8.1. МАУ не несе відповідальність перед Компанією-учасником, Адміністратором Компанії або іншою особою за будь-які збитки, прямі або непрямі:

8.1.1. в результаті припинення діяльності Panorama Club CORPORATE;

8.1.2. в результаті зміни Правил та Умов Panorama Club CORPORATE;

8.1.3. внаслідок неправомірного доступу третіх осіб до Корпоративного рахунку через порушення Компанією-учасником конфіденційності номера Корпоративного рахунки та Паролю Компанії-учасника.

8.2. МАУ не несе відповідальності за несанкціоновану реєстрацію участі і / або використання Panorama Club CORPORATE та / або шахрайські дії, вчинені Адміністратором Компанії. У разі виявлення порушень, Компанія-учасник зобов'язана негайно зв'язатися з МАУ з метою запобігання неправомірного використання Корпоративного рахунку. Компанія-учасник несе відповідальність за будь-які збитки, прямі або непрямі, завдані МАУ в результаті можливого неналежного використання Корпоративного рахунку.

8.3. Діяльність Panorama Club CORPORATE регулюється виключно законодавством України. Будь-які спори, що стосуються діяльності Panorama Club CORPORATE розглядаються шляхом двосторонніх переговорів або в суді за місцем реєстрації МАУ.