Villkor av Användarprofilen

1. Användning av Användarprofilen

Med en Användarprofil kan du:

  • Snabbt och bekvämt hantera beställningar skapade via Användarprofilen på webbplatsen www.flyuia.com (kolla boknings- och betalningshistoria, ladda ner, skriva ut, skicka via e-post dokument, lägga till tjänster);
  • Snabba upp bokningen genom att fylla i formulärfälten automatiskt;
  • Använda en lista över resande familjemedlemmar/res kompisar;
  • Hantera prenumeration (distribution).

Användarsessionen stängs automatiskt i slutet av 2 timmar från den tid då användaren senast varit aktiv.

Den personliga Användarprofilen är tillgänglig 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Undantag är perioder med service av systemet och applikationer, när åtkomst kan begränsas.

Funktionen hos Användarprofilen utvecklas ständigt. Flygbolaget förbehåller sig rätten när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar eller tillägg avseende funktionaliteten eller användningsvillkoren för Användarprofilen. All relevant information om funktionalitet och användarvillkor för användarprofil plattformen, inklusive ändringar, finns på www.flyuia.com.

Flygbolaget förbehåller sig även rätten när som helst att avbryta driften av online programmet "Användarprofilen".

Din Användarprofil kan användas enligt dessa användarvillkor och endast för ovan angivna ändamål.

2. Registrering av din Användarprofil

Endast fysiska personer kan registrera sig.

2.1. Registrering med en e-postadress

För att registrera dig i Användarprofilen måste du fylla i registreringsblanketten på webbplats www.flyuia.com och ange ett lösenord. Den e-postadress som anges i registreringsformuläret följs av inlämning av all data, med en länk (giltig i 24 timmar) för att aktivera kontot. Om e-postadressen inte bekräftas via aktivering inom 24 timmar måste registreringsprocessen upprepas.

För att logga in på din Användarprofil efter aktivering måste du ange en inloggning (din e-post adress som använts för registrering) och ett lösenord.

Användare som är registrerade med en e-postadress kan länka sin profil till sociala nätverk med motsvarande flik i avsnittet "Min personliga information" i det personliga kontot.

2.2. Registrering med Panorama Club uppgifter

Registrering är också möjlig med hjälp av Panorama Club-kortet och lösenordet. Samtidigt importeras alla data som behövs för att skapa profilen automatiskt från Panorama Club-medlemsprofilen. I det här fallet ber vi dig att kontrollera de uppgifter som anges i profilen för deltagaren Panorama Club. Om uppgifterna inte är korrekta kan du ändra det.

För att ange din Användarprofil efter aktivering måste du ange kortnummer och lösenord för Panorama Club-programmet. Efter det tredje misslyckade inloggningsförsöket med hjälp av dessa data blockeras kontot till online Panorama Club. För att låsa upp kontot, vänligen kontakta [email protected].

Användare som är registrerade med Panorama Club uppgifter kan inte länka sin profil med sociala nätverk.

2.3. Registrering via Facebook/Google

För att registrera sig via Facebook/Google måste man använda motsvarande knapp på inloggnings-/registreringsformuläret och följ anvisningarna. I så fall importeras den minsta uppsättningen data som krävs för att skapa en profil automatiskt från kontot av motsvarande sociala nätverk. Om kontot inte innehåller en e-postadress måste den anges.

Om den inmatade/mottagna från kontoens e-postadress redan finns i databasen måste användaren ange lösenordet från den befintliga profilen för att upprätta en anslutning mellan dem. Efter att ha etablerat en anslutning mellan den sociala nätverksprofilen och den tidigare skapade profilen för det personliga kontot kan användaren skriva in det personliga kontot med ett klick genom att klicka på motsvarande knapp på inloggningsformuläret.

3. Data som anges i din Användarprofil och tillgång till data

Efter registrering kan du justera och ange ytterligare personuppgifter, data från resepartners/familjemedlemmar, samt eventuella turist- och klientpreferenser. Data måste stämma överrens vid registrering eftersom den ligger till grund för din användaridentifiering i din användarprofil vid inloggningsbyte. Eventuella personuppgifter från tredje part (familjemedlemmar/res kompisar) får endast läggas till i din profil efter att du har fått samtycke från sådana personer och i enlighet med dessa Användarvillkor och Integritetspolicy som publiceras på webbplats www.flyuia.com.

Profilägaren ansvarar för att upprätthålla integriteten för åtkomstdata i sin Användarprofil, inklusive lösenordet, som inte ska överföras till en tredje part.

I en profil skapad via sociala nätverk kan e-postfältet redigeras tills användaren anger ett lösenord. Om ett lösenord är upprättat skickas ett bekräftelsemail (med en länk för aktivering, som vid registrering med hjälp av e-post) till användaren.

Uppgifter om bokningar visas i det personliga kontot endast om användaren är inloggad vid tidpunkten för inköp av flygbiljetter/tjänster på webbplatsen. Indikatorn för ett öppet personligt konto anges med motsvarande ikon med namnet på kontoinnehavaren längst upp på den aktuella sidan på webbplatsen.

4. Hur du tar bort din användarprofil

För att radera din användaprofil, vänligen e-maila din begäran till [email protected].

5. Återställ/byt lösenord

Funktionerna att återställa/ndra lösenordet är endast tillgängliga för de användare som, när de registrerade i det personliga kontot, valde alternativet med e-postadressen (e-mail) och lösenordet eller anger ett lösenord efter registrering via sociala nätverk.

För att ändra lösenordet måste du använda alternativet "Ändra lösenord" tillgängligt i din Användarprofil. För att återställa ett lösenord måste du gå till motsvarande länk som anges i form av inloggning till Användarprofilen.

Om kortnummer och lösenord för Panorama Club-programmet användes vid registrering av din Användarprofil, kan återställningen/bytet av lösenordet göras inom Panorama Club-programmet.

6. Hur man kan ändra e-postadress

E-postadress som anges under registreringsprocessen används som inloggnings- och kontaktinformation. För att ändra (e-postadress (inloggning) ska du använda funktionen "Ändra e-postadress" ("Ändra inloggning") i ditt personliga konto.
Om registreringen gjordes med hjälp av kortnummer och lösenord för Panorama Club-programmet, används den e-postadress som anges i avsnittet av personuppgifter endast som kontaktinformation. För att ändra den är det tillräckligt att ange ny e-postadress i rätt fält i ditt personliga konto. I det här fallet kommer e-postadress i Panorama Clubs profil inte att ändras.

7. Dataskydd

Personuppgifter i din personliga Användarprofil behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. Mer information finns i UIA:s Integritetspolicy.