Förhandsbegäran OM transport av ETT djur i FLYGPLANETS salong

Personuppgifter (latin)

Registrera dig i Panorama Club här

dina kontakter

FLYGUPPGIFTER

DJURUPPGIFTER

YTTERLIGARE INFORMATION

OBS! Djuret kan transporteras under förutsättning att passageraren påtar sig fullt ansvar för djuret och med giltiga läkarintyg, vaccinationsintyg, tillstånd att föra ut, föra in eller transitera djuret och andra handlingar som krävs av specialiserade tillsynsmyndigheter i införsellandet, utförsellandet och transiteringslandet för att sanitära och karantänbestämmelser ska upfyllas.

Transport av djur (förutom tjänstedjur) betalas alltid enligt gällande UIA-avgifter.

Vi rekommenderar att du skickar din transportbegäran till UIA-Kontaktcenter senast 24 timmar före avgång av ditt flyg.

obligatoriska fält