Villkoren för användning av Premium Ekonomiklass biljetter

Förändringar utan avgift, återbetalning utan avgift

Priset inkluderar rätten att få hela kostnaden återbetald eller omboka den till ett annat tillgängligt flyg. Begäran av återbetalning eller ombokning görs före schemalagd avgång. Serviceavgift debiteras inte.

Beställning av mat

Priset inkluderar gratis mat (under flygningen erbjuds en passagerare en uppsättning mat från det tillgängliga utbudet på huvudmenyn eller plockade upp av passageraren i förväg en uppsättning mat från en särskild måltid). För passagerare som vill ta emot vegetariska, halal, kosher eller indiska menyer, ingen fläsk eller barnmat, i stället för rätter från huvudmenyn, inkluderar priset möjlighet att välja mellan en uppsättning mat från en särskild måltid: på flyg från Kyiv senast 24 timmar före avgångstiden (förutom kosher och halal meny), från andra flygplatser och/eller när du beställer kosher eller halal meny – senast 36 timmar före flygavgången, som angetts på biljett.

Du kan beställa den valda måltiden eller göra ändringar i dina tidigare val under eller efter bokningstillfälle vid försäljningsställen för biljetter på UIA-flygningar, på UIA-webbplatsen eller via UIA Contact Center men senast 24 timmar före avgång för flygning som anges på biljetten flyg med avresa från Kyiv (förutom kosher och halal meny), från andra flygplatser och/eller när du beställer kosher eller halal meny – senast 36 timmar före avgångstiden som angetts på din biljett.

OBS: Man bör beställa mat separat för varje flygning. Det är inte möjligt att göra valet av måltid eller ändringar som är med kränkning av ovanstående villkor.
Passageraren har rätt att välja flera olika rätter enligt priserna på vår hemsida villkoren i tjänsten PRE-ORDERED MEAL.

När man väljer och köper en måltid i förväg, samtycker man att mat som serveras till passageraren kan skilja sig på det som är visuellt presenterat i jämförelse med det som är beskrivet på webbplatsen, ingredienser kan ersättas med likvärdiga utan att ha meddelat passageraren i förväg.

Passagerare med matallergier bör vara medvetna om riskerna. UIA ansvarar inte för skadliga allergiska reaktioner i samband med konsumtion av livsmedel eller kontakt med dem under måltider ombord.

Bagage

Priset inkluderar två incheckade bagage - varje bagage får väga upp till 23 kg och en storlek som inte överstiger 158 cm i summan av tre dimensioner (längd x bredd x höjd), och två handbagage: första plats väger upp till 7 kg med mått upp till 55 x 40 x 20 cm, den andra plats upp till 5 kg med mått upp till 40 x 30 x 10 cm.

Val av platser i kabinen

Priset inkluderar möjligheten att välja någon av de tillgängliga platserna i Ekonomiklassen vid bokningstillfälle eller vid incheckning, eller ombord, med beaktande av de nedan angivna villkoren och begränsningarna.

I enlighet med kraven för luftfartssäkerhet finns det särskilda regler för att placera passagerare med funktionshinder på UIA-flyg. Innan du väljer platser för passagerare med funktionshinder, vänligen kontakta UIA Contact Center för detaljer.

En plats i den 1:a raden i Ekonomiklass är inte tillgängligt för följande kategorier:

 • Passagerare med barn upp till 5 år, med undantag för UIA flygresor till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Kanada, Indien;
 • Passagerare med egen syrgas ballong eller syrgasgenerator, utom på UIA flygningar till och från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Kanada, Indien;
 • Passagerare som reser med hu sdjur i kabinen, med undantag för UIA flygresor till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Kanada, Indien;
 • Deporterade och personer som följer med dem samt passagerare som nekades inresa till ett land av vald destination.

Villkoren för platsval i nödutgångsraden:

 • Platserna i nödutgångsraden ligger nära nödutgången;
 • Du som sitter i nödutgångsraden, måste vid behov kunna hjälpa till att öppna nödutgångsdörren. Jag måste här uppfylla följande kriterier: vara 16 år och äldre; Jag är gud fysisk form, det vill säga att passagerarens fysiska tillstånd gör det möjligt för honom / henne att hjälpa andra personer vid evakuering och inte orsaka kroppskador eller vara skadliga för hälsa; You must also be able to understand printed or oral instructions in Ukrainian or in English. Dessutom måste du kunna och vill hjälpa till i händelse av ett nödläge. Vi reserverar oss rätt att byta plats om du inte uppfyller ovanstående kriterier.

Av säkerhetsskäl är det inte tillgängligt för följande passagerare att välja säten i nödutgångsradden:

 • Passagerare med barn under 16 år;
 • Lada under 16 år som reser ensamma;
 • Passagerare som köpt extra utrymme, bland annat för handbagage / musikinstrument etc;
 • Gravida kvinnor;
 • Passagerare med funktionshinder;
 • Passagerare som reser med husdjur i kabinen;
 • Passagerare vars kroppstorlek makes it impossible to sit in a single place, using seat belts because of its length, bringing the armrests on the seat of the flight up and down.

OBS: UIA förbehåller sig rätten att bestämma i vilken utsträckning passagerare uppfyller kriterier som tillåter att ta upp säte i nödutgångsraden. Om du inte uppfyller dessa kriterier kommer det att erbjudas en alternativ plats bland de tillgängliga.

Tjänster på flygplatsen

Priset inkluderar gratis tillhandahållande av boardingkort vid incheckningsdisk på avgångsflygplatsen, incheckning på Business eller Premium incheckningsdisken och prioriterad ombordstigning.