Online bagagespårning

Du kan se var din bagageförfrågan befinner sig med hjälp av online-systemet World Tracer. Allt du behöver för att använda denna tjänst är ditt tio tecken långa referensnummer (till exempel): KBPPS45329), som du fått från bagageinlämningen tillsammans med din anmälan om försenat, skadat eller förlorat bagage.

Lost baggage tracing contacts

Förlorat/skadat bagage