Zasady i warunki wyboru miejsca

Płatny wybór miejsca dostępny jest na własnych rejsach MLLU (Międzynarodowe Linie Lotnicze Ukrainy) dla pasażerów z biletami, urządzonymi pod PS kodem. Aby sprawdzić czy dostępny jest wybór miejsca na rejsu, proszę przejść pod tym linkiem. Informacje na temat usługi wyboru miejsca można znaleźć tutaj.

Pasażer może wybrać dowolne z dostępnych w chwili zwrócenia miejsc Klasy ekonomicznej z uwzględnieniem następujących warunków i ograniczeń.

Pasażerowie Premium Klasy ekonomicznej oraz Biznes Klasy mogą swobodnie wybrać miejsce z dostępnych w chwili zwrócenia w odpowiednich klasach obsługi.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ: wybór miejsc prowadzony jest oddzielnie dla każdego segmentu lotu.

Wybór miejsc Klasy ekonomicznej prowadzony jest w sposób płatny.

Informacje o kosztach wstępnego wyboru miejsca, wyboru miejsca na lotnisku wylotu oraz na pokładzie samolotu można znaleźć tutaj.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ: do chwili płatności przez pasażera wybranego miejsca MLLU zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i zasad wyboru miejsca, w tym, koszt, w dowolnym czasie, jednostronnie, bez uprzedniego zawiadomienia pasażera.

Wybór miejsca nie jest dostępny pasażerom deportowanym i eskortowanym i osobom im towarzyszącym oraz pasażerom, którym odmówiono wjazdu do kraju przeznaczenia.

Wybór miejsca w pierwszym rzędzie Klasy ekonomicznej nie jest dostępny dla:

 • Pasażerów z dziećmi poniżej 5 lat, za wyjątkiem lotów UIA do / z USA, Chin, Tajlandii i Sri Lanki; Kanady, Indii;
 • Pasażerów przewożącym zwierzęta w kabinie, za wyjątkiem lotów UIA do / z USA, Chin, Tajlandii i Sri Lanki; Kanady, Indii;
 • Pasażerów podróżujących z własnymi balonamy tlenu lub koncentratorami tlenu, , za wyjątkiem lotów UIA do / z USA, Chin, Tajlandii i Sri Lanki; Kanady, Indii;
 • Pasażerów deportowanym i eskortowanym i osób im towarzyszącym, oraz dla pasażerów, którym odmówiono wjazdu do kraju przeznaczenia.

Warunki do wyboru miejsca w rzędzie awaryjnym:

 • miejsca w rzędzie awaryjnym znajdują się w pobliżu wyjścia awaryjnego;
 • w przypadkach wyjątkowych może być potrzebna pomoc pasażera, siedzącego na miejscu w rzędzie awaryjnym w celu otwarcia wyjścia awaryjnego. W związku z tym ten pasażer musi spełniać następujące kryteria: mieć conajmniej 16 lat i być w dobrej formie fizycznej, tzn. stan fizyczny pasażera pozwala jemu pomagać innym ludziom w wypadku ewakuacji oraz nie spowoduje powstania urazów lub wywarcia szkody dla jego zdrowia; być w stanie zrozumieć drukowane lub ustne instrukcje w języku ukraińskim lub angielskim. Pasażer powinien mieć możliwośc i chęć do pomocy w przypadku ewakuacji. Pasażerowie, którzy wybrali miejsca w rzędzie awaryjnym, będą sprawdzane pod kątem zgodności z powyższymi kryteriami.

Ze względów bezpieczeństwa wybór miejsca w rzędzie awaryjnym nie jest dostępny dla następujących kategorii pasażerów:

 • pasażerowie z dziećmi do lat 16;
 • dzieci do 16 lat, podróżujące bez opieki dorosłych;
 • pasażerowie, którzy wykupili dodatkowe miejsce w pobliżu, w tym dla bagażu podręcznego / instrumentu muzycznego, etc;
 • kobiety w ciąży;
 • pasażerowie, podróżujący ze zwierzętami w kabinie;
 • pasażerowie, których parametry fizyczne nie pozwalają im zmieścić się w jednym siedzeniu pasażerskim na pokładzie samolotu, zapiąć pas bezpieczeństwa z powodu braku jego długości, obniżyć podłokietniki swoich siedzeń.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ: według własnego uznania MLLU zastrzega sobie prawo do określenia zgodności pasażera kryteriom, pozwalającym zająć miejsca w rzędzie awaryjnym. Jeśli pasażer nie spełnia tych kryteriów, zaoferują mu miejsce alternatywne wśród dostępnych w chwili oferty, przy czym pieniądze, zapłacone przez pasażera za wybór miejsca w rzędzie awaryjnym, są bezzwrotne.

Sposób dokonania płatnego wyboru miejsca

Pasażerowie mogą wybrać miejsce na pokładzie za dodatkową opłatą w trakcie robienia rezerwacji i zakupu biletów na stronie www.flyuia.com , w Contact Center w Kijowie lub w wybranym biurze podróży. Jeśli bilety zostały już nabyte - w serwisie Zarządzanie rezerwacjami, w Contact Center w Kijowie, w biurze UIA w Warszawie ([email protected]) lub podczas odprawy online na stronie internetowej FlyUIA.

Pasażerowie mogą wybrać miejsce na lotnisku przed odlotem w biurze biletowym UIA, przy stanowisku odprawy lub przy wyjściu do samolotu, a także na pokładzie u stewardessy.

Dowodem poprzedniego wyboru miejsca jest pokwitowanie wydane dla pasażera.

WARUNKI ZWROTU PIENIĘDZY ZA USŁUGĘ:

UWAGA: Płacąc za wybór miejsca, pasażer zgadza się, że w przypadku dokonania przez UIA zamiany typu lub układu miejsc w statku powietrznym, w tym z powodu odwołania, przesunięcia, opóźnienia lotu, może dostać przydzielone inne miejsce, posiadające analogiczne właściwości do poprzednio nabytego. UIA nie gwarantuje zachowania numeru miejsca.

Pasażer ma prawo ubiegać się o zwrot opłaty za rezerwację miejsca lub o przeniesieine tej rezerwacji na innym rejs w sytuacjach określonych poniżej.

WYJĄTEK: Wartość wyboru miejsca może zostać zwrócona na żądanie pasażera/płatnika* złożone do Centrum kontaktowego UIA w następujących przypadkach:

 • Pasażer nie otrzymał wybranego i zapłaconego miejsca lub miejsca o analogicznych cechach w opisanych powyżej przypadkach z winy UIA;

UWAGA: wartść wyboru miejsca nie zwraca się jeśli pasażerdostał miejscew innejlasie bardziejwysokim poiomem obsługi.

 • Jeśli doszło do odmowy przewozu pasażera z winy UIA.

Aby skontaktować się z Centrum kontaktoym UIA, prosimy wypełnić formularz zapytania.

UWAGA: Zwroty są dokonywane na rzecz osoby wskazanej w potwierdzeniu zapłaty za wybór miejsca lub na konto, z którego dokonano zapłaty za usługę. Jeśli nie ma informacji o płatniku usługi, zwrot pieniędzy jest dokonywany na rzecz pasażera na jego żądanie.

Zwrot pieniędzy następuje na podstawie pokwitowania potwierdzającego dokonanie zapłaty za wybór miejsca i dokumentu tożsamości.

UIA ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy, jeśli pasażer złożył wniosek o to po upływie 12 miesięcy od dnia wystawienia odpowiedniego pokwitowania potwierdzającego dokonanie zapłaty za usługę.