Pasażerowie z nadwagą

Aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę lotu, pasażerowie, którzy ze względu na parametry fizyczne nie mogą usiąść wygodnie na jednym fotelu w samolocie, powinni zarezerwować dodatkowe miejsce.

Dodatkowe miejsce na lot UIA powinno być zarezerwowane, jeżeli jego waga przekracza 120 kg lub / i parametry fizyczne nie pozwalają:

  • na zajęcie jednego miejsca pasażerskiego na pokładzie,
  • na zapięcie pasów bezpieczeństwa z powodu nie wystarczającej długości,
  • obniżenie podłokietników swojego fotela.

Przewóz pasażerów z nadwagą na pokładzie UIA musi być uzgodniony z linią lotniczą. Prosimy o poinformowanie nas, jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowej fotela podczas rezerwacji lotu.

Opłata za dodatkowe miejsce odbywa się zgodnie z aktualną taryfą UIA.

UIA może odmówić przewozu pasażera z nadwagą bez opłaconego dodatkowego miejsca, z powodu niemożności zapewnienia komfortu wszystkim pasażerom.

Jeżeli trasa w bilecie takiego pasażera obejmuje transfer na lot z innej linii lotniczej na lot z UIA, dodatkowe miejsce na lot UIA musi zostać zarezerwowane i opłacone.

Zapraszamy do skontaktowania się Contact Center UIA w celu zarezerwowanie wspomnianej usługi, korzystając z formularza online.

Uwaga: Zasady przewozu pasażerów z nadwagą na rejsach obsługiwanych przez inne linie lotnicze mogą różnić się od zasad UIA.