World tracer: śledzić bagaż

Możecie państwo sprawdzić swój wniosek, dotyczący bagażu, stosując wszechświatowy system Tracer online. Do tego, żeby skorzystać z tej usługi, potrzebujecie Państwo dziesięciocyfrowego kodu (do przykładu: KBPPS45329), który należy uzyskać w Służbie wyszukiwania bagażu razem z odpisem Państwa Passenger Irregularity Report (PIR).

Kontakty do wyszukiwania bagażu

Informacje o utracie / uszkodzeniu bagażu