zasady i warunki wyboru miejsca na locie czarterowym

Płatny wybór miejsca dostępny jest dla pasażerów na lotach czarterowych UIA w obu segmentach lotu.

Wybór miejsca jest niedostępny  deportowanym i konwojowanym pasażerom, jak również osobom, które im towarzyszą, oraz pasażerom, którym odmówiono wjazdu do państwa przeznaczenia.

Wybór miejsca w 1. rzędzie jest niedostępny takim kategoriom pasażerów:

 • dzieciom w wieku do 16 lat, podróżującym bez towarzystwa osób dorosłych;
 • pasażerom z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, potrzebującym przewozu na wózkach dla inwalidów;
 • pasażerom podróżującym ze zwierzętami w salonie.

Warunki dla wyboru miejsca w  rzędzie awaryjnym:

 • miejsca w rzędzie awaryjnym ulokowane około wyjścia awaryjnego;
 • w wyjątkowych wypadkach może być potrzebna pomóc pasażera, zajmującego miejsce w rzędzie awaryjnym, dla otwarcia drzwi wyjścia awaryjnego. W związku z tym, taki pasażer winien zgadzać się z takimi kryteriami: być starszy 16 lat i być w dobrej kondycji, tzn., stan fizyczny pasażera pozwala jemu pomagać innym ludziom w wypadku ewakuacji i nie spowoduje powstania urazów lub nie wywrze szkody jego zdrowiu, może zrozumieć drukowane lub ustne instrukcje w języku ukraińskim czy angielskim. Pasażer musi móc i chcieć świadczyć pomoc w wypadku ewakuacji. Pasażerowie, którzy wybrali miejsca w rzędzie awaryjnym, będą sprawdzani na zgodność z w/w kryteriami.

Z uwzględnieniem bezpieczeństwa wybór miejsca w rzędzie awaryjnym jest niedostępny dla takich kryteriów pasażerów:

 • pasażerów z dziećmi do 16 lat;
 • dzieci do 16 lat, podróżujących bez dorosłych;
 • pasażerów, którzy kupili sąsiednie dodatkowe miejsce, w tym, dla bagażu podręcznego / muzycznego instrumentu i pod.;
 • kobiet w ciąży;
 • pasażerów z ograniczonymi możliwościami fizycznymi;
 • pasażerów, podróżujących ze zwierzętami w salonie;
 • pasażerów, których parametry fizyczne nie pozwalają im zmieścić się w jednym krześle pasażerskim na pokładzie powietrznym, zapiąć pasy z powodu braku długości, opuścić podłokietniki swoich krzeseł.

ZWRÓCIĆ UWAGĘ:  UIA zastrzega sobie prawo według własnego uznania określać zgodność pasażera z kryteriami, pozwalającymi zajmować miejsca w rzędzie awaryjnym. W wypadku, gdy pasażer nie zgadza się z kryteriami, jemu będzie zaoferowano alternatywne miejsce wśród dostępnych w chwili oferty, przy tym opłata, zapłacona przez pasażera za wybór miejsca, nie ulega zwrotowi.

Jeżeli po wcześniejszym wyborze miejsca w rzędzie awaryjnym u pasażera zmieniły się okoliczności w taki sposób, że on nie może dostać wybranego miejsca z powodu bezpieczeństwa, w celu zwrotu środków pasażer musi się zwrócić do centrum kontaktowego UIA nie później jak za 24 godziny przed odlotem zgodnie z rozkładem, w innym wypadku pasażer nie będzie mieć prawa na zwrót środków pieniężnych.

sposób dokonania wyboru płatnego miejsca

Pasażerowie lotu czarterowego mogą wybrać miejsce za 24 godziny przed odlotem:

 • na stronie UIA;
 • zwracając się do agencji turystycznej / operatora turystycznego.

Potwierdzeniem wcześniej wybranego miejsca jest odesłane na pocztę elektroniczną pasażera pokwitowanie.

Środki pieniężne za wybór miejsca mogą zostać zwrócone na żądanie pasażera w takich wypadkach:

 • pasażerowi nie udzielono wybranego i opłaconego miejsca z winy UIA lub agencji turystycznej / operatora turystycznego;
 • jeżeli pasażer nie skorzystał z przewozu w związku z jego chorobą lub chorobą członków jego rodziny, podróżujących razem z nim, wskutek której pasażer nie może dokonać przelotu lub zająć wybrane miejsce, pod warunkiem obecności w sposób należyty sporządzonego zaświadczenia z jednostki ochrony zdrowia.

W innych wypadkach środki za wybór miejsca nie będą zwracane, w tym, gdy:

 • pasażer wybrał miejsce, które nie może być jemu udzielone zgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami, w tym, ze względów bezpieczeństwa;
 • pasażer zrezygnował z wybranego miejsca nie z winy IA lub agencji turystycznej / operatora turystycznego;
 • pasażer nie podróżował wskutek przyczyn, niezależnych od IA, oprócz wypadków, określonych wyżej;
 • pasażerowi odmówiono w przewozie nie z winy IA, w tym w wypadkach, przewidzianych w punkcie 12.2 «Zasad przewozów powietrznych pasażerów i bagażu UIA»;
 • pasażer nie stawił się w celu rejestracji lub wejścia na pokład samolotu z jego winy.

Zasady i tryb zwrócenia środków pieniężnych:

 • Ponieważ opłata jest dokonywana za pomocą środków elektronicznych przelewu pieniędzy (karty bankowej), pieniędzy zwracają na kartę płatniczą, z której było dokonano płatności.
 • Kwoty są zwracane na podstawie pokwitowania i dokumentów, poświadczających osobę.
 • Środki zwracają na rachunek, z którego dokonano płatności.
 • Środki zwracają w ciągu 7 dni po zwracaniu się pasażera w sprawie zwrotu pieniędzy (odbioru UIA zwrócenia pasażera o zwrocie pieniędzy). W razie niemożności zwrócić pieniędzy w określonym terminie – w innym terminie według porozumienia z pasażerem.
 • UIA ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy, jeśli pasażer złożył wniosek o to po upływie jednego roku od daty wystawienia odpowiedniego pokwitowania.