שוברי טיסה, רצף ושימוש

בעת טיסה עם UIA אנא שימו לב למדיניות השימוש בשוברי טיסה* ופעלו לפיה.

  1. שוברי הטיסה של UIA תקפים אך ורק עבור רצף הטיסה כפי שמופיע על גבי כרטיס הטיסה, החל מנקודת ההמראה דרך כל נקודות העצירה המוסכמות.
  2. כרטיס הטיסה לא יהיה תקף אם הנוסע שבר את רצף הטיסה והתחיל את הנסיעה באחת מנקודות העצירה של המטוס, אלא אם כן דבר זה אירע כתוצאה מתקלה תפעולית של החברה או של סוכן מוסמך מטעמה.
  3. במקרה והנוסע שובר את רצף הטיסה, UIA שומרת לעצמה את הזכות לסרב להטיס את הנוסע, כמו גם את הזכות לסרב לתת החזר כספי עבור שוברי טיסה שלא נוצלו.

*שובר טיסה פירושו החלק של כרטיס הטיסה או כרטיס אלקטרוני שעליו מצוינים נקודות ההמראה והנחיתה שביניהן הנוסע זכאי לטוס עם כבודתו.