הרשאה לעיבוד מידע אישי

המשפחה, שם האב, תאריך לידה, מין, פרטי דרכון, מספרי טלפון ואמצעים נוספים ליצירת קשר, ובכך אני נותן הסכמה לחלוטין, ברצון חופשי וללא הגבלות בזמן, לעיבוד, לשמירה, להעברה של המידע ולגישה למידע זה לגופים שלישיים, שרשימתם נמצאת באתר אינטרנט של חברת התעופה, כולל פקידי חברות שירות (הנדלינג, קייטרינג וכדומה), שירותי נמל תעופה, מוסדות לפיקוח, שירותי אבטחה, חברות הסעה אחרות, ספקים של מערכות ממוחשבות להזמנת כרטיסים, ספקי מערכות לניהול\בקרת טיסה ומערכות אחרות המשומשות על ידי חברת התעופה למען שירות הנוסעים והכבודה, בהתאם להוראות חוק, כל העברת המידע לאזרחי חו"ל, למען הזמנה והנפקה של כרטיסים, ביצוע הסעה, הכנסת שינויים, הספקת שירותי טיפול בקרקע לטיסות ולנוסעים, ביצוע בקרת אבטחה, ביצוע רישום בעניין בקרת גבולות ומכס, הספקת שירותים נוספים, ביצוע פעולות לחיפוש כבודה, הספקת עבודה תקינה של מערכת למניעה / גילוי של הונאה עם מסמכי טיסה, מתן שירותי ייעוץ על כניסה / יציאה במסלול הנסיעה, תמיכת מידע בעת הנסיעה שלי, ביצוע פעולות השיווק של חברת התעופה ושותפיה שאיתם חברת התעופה חתמה על חוזים מתאימים, שליחת הודעות (כולל הודעות-PUSH, Skype, Viber, WhatsApp והודעות אחרות שיישלחו דרך יישומי-OTT, הודעות SMS, הודעות מסוג שליחה אחר) לאמצעי תקשורת שעליהם הודעתי, על שירותי חברת התעופה ושותפיה, על הצעות תמחור ושיווק ועל מידע חיוני אחר המוגדר על פי כללי ה- UIA ו\או ליישום של יחסים אחרים הדורשים עיבוד ו / או הפצה ו / או גישה לנתונים האישיים שלי למען מתן ומידע מעודכן לגבי הטיסה.

הרשאה זו לעיבוד נתונים אישיים של הנוסע הינה גם אישור הסכמתי לקבל מחברת התעופה בכל עת הודעות (כולל הודעות-PUSH, Skype, Viber, WhatsApp והודעות אחרות שיישלחו דרך יישומי-OTT, הודעות SMS, הודעות מסוג שליחה אחר) במטרה הנ"ל אשר לא מפרה את הנורמות של החקיקה הנוכחית של אוקראינה, לאמצעי תקשורת שעליהם הודעתי לחברת התעופה או דרך אפליקציה ניידת שתוכננה במיוחד ושמותקנת במכשיר הנייד שלי וגם אישור להעברת מידע אישי שלי לגופים הנ"ל, כולל גם תושבי חו"ל, שתבוצע במטרה הנ"ל ללא הודעה נוספת, כולל גם מקרי העברת מידע אישי לגופים חדשים (סוכני צד שלישי) בקשר לחתימה ביניהם לבין חברת התעופה חוזים חדשים הקשורים לעיבוד נתונים אישיים, בהתאם לחוק של אוקראינה "על הגנה על מידע אישי".

אישור קבלת הודעה בכתב:

בקשר להכללתם של הנתונים האישיים שלי למאגר מידע אישי "הנוסעים" של UIA, אני מאשר בזה כי נודע לי בכתב על מטרת איסוף הנתונים ועל האנשים שאליהם מועברים הנתונים האישיים שלי, וכן נודע לי בכתב על זכויותיי הבאות על פי חוק אוקראינה " על הגנה על מידע אישי":

 • להיות מודע על מקורות אסיפה, על מיקום הנתונים האישיים שלי, על מטרת העיבוד שלהם, על מיקומם או על מקום מגורים (שהייה) של הבעל או של מנהל הנתונים האישיים, או לתת הוראה מתאימה לקבלת מידע זה לגופים שמוסמכים על ידיהם, פרט למקרים שנקבעו בחקיקה;
 • לקבל מידע על התנאים למתן גישה לנתונים אישיים, לרבות מידע על צדדים שלישיים שהועברו אליהם הנתונים האישיים שלו;
 • לקבל גישה לנתונים האישיים שלי;
 • לא יאוחר משלושים ימים מיום הגשת בקשה, למעט במקרים שנקבעו בחוק, לקבל תשובה לשאלה האם הנתונים האישיים שלי מועבדים, וגם לקבל את תוכנם של נתונים אישיים אלה;
 • להגיש בקשה מוצדקת לבעל נתונים אישיים בהתנגדות לעיבוד הנתונים האישיים שלי;
 • להגיש בקשה מוצדקת לשנות או למחוק את הנתונים האישיים שלי על ידי כל בעל ומנהל של נתונים אישיים, אם נתונים אלה מעובדים באופן בלתי חוקי או שאינם מהימנים;
 • זכות להגנה על הנתונים האישיים שלי מפני עיבוד בלתי חוקי ואובדן מקרי, השמדה, נזק בקשר להסתרה מכוונת, אי מתנם או מתנם לא בזמן, וגם זכות להגנה מפני מתן מידע שאינו מהימן או מזיק בכבוד ובמוניטין העסקי של אדם;
 • להגיש תביעה בעניין של עיבוד המידע האישי שלי בפני הממונה או לבית המשפט;
 • להחיל סעד משפטי במקרה של הפרת חקיקה להגנה על מידע אישי;
 • להוסיף הערות בעניין הגבלת הזכות לעבד את הנתונים האישיים שלי בעת מתן הרשאה;
 • לסגת הרשאה לעיבוד נתונים אישיים;
 • לדעת על הליך עיבוד אוטומטי של נתונים אישיים;
 • זכות על הגנה מפני החלטה אוטומטית אשר יש לה השלכות משפטיות.

בדבר קבלת מסמך זה אני מאשר בכך שזכויותיי מובנות ומקובלות.