תקנות הובלה

הכללים נקבעו בהתאם לדרישות של חוקה בינלאומית בתחום הסדר הטסות ושירותים לנוסעים ולכובדה, להוראות של קודקס להטסות אוקראיני ושל כללי הטסות אוקראיניים. המסמך קובע כללי הטסת נוסעים וכבודה בחברת הטסה " אוקריין אינטרנשיונל ", תקנים והערות לגבי שירותים לנוסעים ולכבודה, סדר בחינת תביעות וטענות, תשלום פיצויים.