הסכם הובלה (חוזה)

של חברת מניות פרטית "חברת תעופה "אוקריין אינטרנשיונל" (UIA)"

אשר נרשמת במען: רח' ליסנקה 4, קייב, 01030, אוקראינה

להלן: "הסכם"

שימו לב

חברת UIA מבצעת הטסות גם פנימיות וגם בינלאומיות על בסיס התנאים של ההסכם הזה. ההטסות כפופות לדרישות והוראות של חקיקה הן לאומית והן בינלאומית, לתקנות שירותי הובלה של נוסעים וכבודה של UIA (להלן – "נהלי UIA"), למדיניות פרטיות וגם להוראות כלליות להטסות שנקבעו על ידי תאגיד בינלאומי לרכב אוויר (IATA). במקרה של סתירות בין ההוראות הנ"ל, ההוראות של הסכם זה הן בעלות העדיפות הגבוהה ביותר.

רכישת כרטיס  טיסה על ידי נוסע נחשבת להבעת הסכמה והיא מעידה על כך שהנוסע מסכים עם כל תנאיי ההסכם ומקבל אותם וגם על כך שהנוסע למד נהלי UIA ומדיניות פרטיות של UIA ומקבל את תנאייהם.

זמן הרישום וסדר הפסקת טיסה

נוסע צריך לעבור תהליך רישום לטיסה של UIA.

נוסע יכול לבצע רישום און-ליין לטיסה באופן עצמאי באתר האינטרנט הרשמי של UIA   או בעזרת יישום לנייד של UIA או שהוא יכול לפנות לדלפק רישום בנמל התעופה שממנו ממריא המטוס בהתאם לתנאיי הרישום לטיסות של UIA. הנוסע צריך ללמוד את התנאים הנ"ל מראש באתר אינטרנט רשמי של UIA או במקום קניית הכרטיס.

במקרה והנוסע לא ביצע רישום אונליין לטיסה, חברה UIA יכולה לרשם את הנוסע כזה לטיסה באופן אוטומטי. במקרה כזה החברה שולחת הודעה על רישום לדואר אלקטרוני שאותו רשם הנוסע בעת הזמנה\רכישה של הכרטיס. החברה UIA יכולה לגבות תשלום (עמלה) נוסף מנוסע תמורת הוצאת כרטיס עלייה בדלפק לרישום בנמל התעופה שממנו ממריא המטוס,  אם באותו נמל התעופה החברה UIA מספקת שירות לרישום אונליין או אם נמצאת בו אפשרות לרישום הנוסעים לטיסות באופן אוטומטי.

כדי להודיע לנוסע בזמן על שינויים בלוח הזמנים לטיסות ועל מידע חשוב נוסף וכדי לבצע מצד החברה את הדרישות של מוסדות למשמר הגבול או של מוסדות ממלכתיים מוסמכים אחרים, הנוסע חייב בעת הזמנה\רכישה של כרטיס טיסה להודיע על פרטים אישיים אמיתיים אשר נדרשים ליצירת קשר וגם להודיע נתונים נוספים אשר חשובים בתהליך הטיסה.

במקרה אם הנוסע הודיע לחברה UIA (או לסוכן אשר מכר לו כרטיס) פרטי דרכון ו\או פרטים ליצירת קשר אשר אינם אמיתיים או אינם מלאים, ו\או במקרה אם אי-אפשר ליצור קשר עם הנוסע לפי הפרטים ליצירת קשר אשר הוא נתן, החברה UIA לא נושאת שום אחריות על תוצאות של היעדר הודעה בזמן לנוסע על שינוים בלוח הזמנים של טיסות או על גורמים אחרים אשר יש להם השפעה על טיסה. במקרה כזה החברה UIA לא נושאת שום אחריות על הוצאות הנוסע אשר נגרמו עקב היעדר הודעה בזמן הנ"ל.

הנוסע חייב להגיע לנמל התעופה למען רישום לטיסה לא יותר מאוחר משעתיים לפני שעת המראת מטוס לפי לוח הזמנים של טיסות. רישום של נוסעים ושל כבודה לכל טיסות בנמל התעופה של המראה ושל טרנספר, לפי תנאים כלליים מסתיים 40 דקות לפני שעת המראה מתוכננת. עלייה למטוס לפי תנאים כלליים מסתיימת 10 דקות לפני שעת המראה מתוכננת.

שעת התחלה ושעת סיום לרישום נוסעים וכבודה יכולה להשתנות בכפיפות לתנאים בנמל התעופה של המראה ושל טרנספר וגם בכפיפות להסכם עם סוכן המוסמך לשירות הנוסעים. נוסע צריך ללמוד מידע מפורט על שעות התחלה וסיום לרישום נוסעים וכבודה וגם את כל מידע נוסף אשר קשור לטיסה באתר האינטרנט הרשמי של UIA או במקום קניית כרטיס טיסה. אם הנוסע הגיע לרישום לטיסה או לעלייה 

למטוס לא בזמן, החברה UIA רשאית לסרב להטיסו. במקרה כזה החזרת עלות כרטיס אשר לא השתמשו בו או אשר השתמשו בו באופן חלקי תבוצע אך ורק לאחר פנייה מתאימה מצד הנוסע ובכפוף לתנאיי תעריף הכרטיס וגם לתקנות שירותי הובלה של UIA. דמי שירות אשר אותם שילם הנוסע לא יוחזרו.

בקרת המסמכים במקרה אם נוסע מתאים לכל התנאים לביצוע הטיסה נערכת בנמל התעופה שממנו ממריא המטוס על ידי מוסדות מוסמכים בעת רישום הנוסע לטיסה ו\או בעת תהליך בקרה.

כל נוסע אשר מפסיק את טיסתו או אשר לא הגיע לרישום לטיסה אבל רוצה להשתמש בטיסות אחרות לפי כרטיסו כולל גם טיסה לחזרה, חייב להודיע על כך לחברה UIA עד סיום של רישום לטיסה שעליה הוא מוותר, אחרת כל הזמנות מקומות לכל טיסות נוספות כולל גם טיסת חזרה מתבטלות באופן אוטומטי על ידי מערכת הזמנות. UIA לא נושאת שום אחריות על תוצאות של ביטול כזה.

אזהרה

כל הטסות אשר מבוצעות בהתאם להסכם זה בתלות במדינת יציאה או במדינת יעד כפופות לנהלים של אמנת וורשה-1929 (שהיא אמנה לאיחוד נהלים מסוימים אשר קשורים להטסות בינלאומיות, נחתמת ב-12.10.1929) או לנהלים של אמנת מונטריאול-1999 (שהיא אמנה לאיחוד נהלים מסוימים אשר קשורים להטסות בינלאומיות, נחתמת ב-28.05.1999) אשר מגבילים את אחריותן של חברות התעופה על הטסת נוסעים וכבודה לא ראויה.

תנאיי הסכם להטסת נוסעים וכבודה

1. פירושי המונחים אשר משתמשים בהם במסגרת הסכם זה מפורטים בתקנות שירותי הובלה של UIA שפורסמו באתר האינטרנט הרשמי של UIA, ושאפשר ללמוד אותן בעת רכישת כרטיסי טיסה.

2. הטסות אשר מבוצעות לפי הסכם זה כפופות לתנאים האלה, לתקנות שירותי הובלה של UIA, להוראות חקיקה הן לאומית והן בין לאומית ולתנאיי תעריף שאותם הנוסע צריך ללמוד טרם רכישת כרטיס טיסה באתר האינטרנט הרשמי של UIA או במקום רכישת כרטיס טיסה.

3. השם של חברת התעופה יכול להופיע בטקסט של ההסכם בצורה מקוצרת "PS".

הטסה אשר מבוצעת לפי הסכם זה בידי מספר הברות תעופה זו אחרי זו ואשר נכללת בכרטיס אחד לפי הזמנה אחת נחשבת להטסה אחת.

החברה UIA לא נושאת שום אחריות על תקלות ובעיות אשר קרו בחלק הנתיב של חברת תעופה אחרת (אחרות) כולל גם כל בעיות אשר קשורות לעיכובים או סירוב להטיס את הנוסע או את כבודתו.

4. אחריות על הספקת שירות שאינה ראויה ותשלום פיצויים מוטלים על חברת הטסה אקטואלית (מפעילה) שבאשמתה ההטסה לא בוצעה באופן ראוי.

5. כל חריגה או הגבלת האחריות של UIA על הטסת הנוסעים וכבודותיהם נוגע גם בסוכנים, פקידים, נציגים וקבלנים של UIA אשר קשורים להטסה של הנוסע בהתאם להסכם זה. סכום כללי אשר אפשר לגבות מחברת UIA, מסוכנים, מפקידים ומנציגים לא יכול לצאת מגבולות האחריות של חברת הטסה כפי שזה נקבע באזהרות של ההסכם על הגבלת אחריות לגבי כל נוסע ועל הגבלת אחריות לגבי כבודה.

6. זכות לקבל כבודה רשומה שייכת רק לאותו בן האדם אשר שמו נכתב בחלק הראוי של תג הכבודה. במקרה של הטסה לא ראויה של כבודה (איבוד הכבודה, חוסר תוכן, קלקול או שבירה) יש לערוך כתב ראוי (PIR) אשר ייערך על ידי פקיד מוסמך של UIA (או על ידי סוכן החברה) ביום הגעת הטיסה למקום היעד טרם יציאת הנוסע מאזור הכבודה שבשטח הבקרה של נמל התעופה. במקרה אם כבודה רשומה הגיעה לא בזמן ואם לנוסע אין אפשרות לקבל אותה באזור הכבודה של נמל התעופה ובהתאם לכך אם הכבודה היתה נשלחת למקום אחר אשר קבע הנוסע, תלונה על חוסר תוכן ו\או קלקול הכבודה תיערך בעת קבלתה ובחינתה על ידי הנוסע בנוכחות של נציג מוסמך של UIA. על סמך כתב PIR נוסע יכול להגיש כתב תביעה לחברה UIA ולדרוש פיצוי הוצאות. ובכן עובדת הוצאת כתב PIR עצמה אינה נחשבת להגשת כתב תביעה לחברה UIA.

7. כתב תביעה לגבי הטסה לא ראויה של כבודה יוגש באופן מיידי אך לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים החל מיום סיום הטסת הנוסע וקבלת כבודה. במקרה עיכוב בהבאת כבודה יש להגיש כתב תביעה לא יותר מאוחר מ-21 (עשרים ואחד) ימים החל מיום סיום הטסת הנוסע או קבלת כבודה. תקופה כללית להגשת תביעה היא שנתיים להטסות בינלאומיות.

8. את המידע לגבי מועדים, צורות וסדרים להגשה וקבלה של תביעות לגבי הטסה לא ראויה של כבודה רשומה אפשר לקבל באתר אינטרנט רשמי של UIA ובמקום רכישת כרטיסי טיסה.

9. כרטיס טיסה אשר נרכש בתעריף רגיל הינו בתוקף להטסה במשך שנה אחת החל מיום התחלת ההטסה, אם נוסע השתמש בחלק הכרטיס או אם הוא לא השתמש בכרטיס כולו – החל מיום הוצאת הכרטיס.

כרטיס טיסה אשר נרכש בתעריף מיוחד הינו בתוקף החל מיום הוצאתו ועד ליום סיום ההטסה אשר נקבע בכרטיס בכפוף לתנאים הנקבעים במסגרת של תעריף זה.

10. חברה UIA רשאית לעכב או לבטל טיסה הן מסיבות מסחריות והן מסיבות אשר לא תלויות בה. במקרה של נסיבות יוצאות דופן חברה UIA רשאית לעכב או לבטל טיסה או לבטל הזמנה אשר אותה היא אישרה קודם ללא הודעה לנוסע.

11. שעת התחלת הטיסה וסוג של מטוס אשר נקבעים בכרטיס ובלוח זמנים של טיסות או בלוחות זמנים אחרים לביצוע טיסות אינם דבר בטוח ואינם חלק הכרחי של ההסכם. חברה UIA רשאית לשנות לוח זמנים של טיסות ושעת התחלת טיסה. מוכר כרטיסים חייב להודיע לנוסע בזמן (כמה שיותר מהר) על כל שינויים בלוח זמנים של טיסות.

במקרה צורך חברה UIA יכולה להעביר את כל התחייבויותיה או חלק מהן לגבי הסכם זה לגוף אחר כולל גם חברת תעופה אחרת, לשנות או לבטל הנחתת מטוס במקומות הנקבעים בכרטיס. ביום לפני יציאת הטיסה\הטיסות נוסע צריך לבחון בלוח זמנים של ביצוע הטיסה\הטיסות. חברה UIA לא נושאת שום אחריות על הספקת טיסות התאמה אשר נרשמות בכרטיסים נפרדים.

12. נוסע חייב לבצע דרישות של מוסדות לבדיקה ממלכתיים לגבי טיסתו, להגיש מסמכים אשר קשורים לכניסתו ו\או ליציאתו ומסמכים נוספים אשר צריכים לפי חוק ולהגיע לנמל התעופה כדי לעבור כל הליכים במועד אשר יהיה מספיק לביצוע כל נהלים לפני הטיסה.

13. אף אחד מפקידי החברה UIA, מסוכניה או מנציגיה לא רשאי לשנות או לבטל את תנאיי ההסכם הזה.

14. הנוסע רשאי להזמין שירותים אחרים מתוך אלה שיסופקו על ידי החברה UIA ושותפיה. לפני להזמין שירותים של החברה UIA או שותפיה, הנוסע צריך לעיין כללים ותנאים למתן השירותים שפורסמו באתר האינטרנט של חברת UIA או באתרי האינטרנט של שותפיה.

15. על מנת לקבל מידע על כך שלנוסעים אין תלונות או תביעות לגבי איכות ביצוע ההתחייבויות של המוביל על פי הסכם זה, החברה UIA רשאית לערוך סקר נוסעים על רמת שביעות הרצון מהשירותים, כולל, אך לא רק, דרך שליחת שאלון, שיחת טלפון אישית וכו', לפי פרטי הקשר שסופקו על ידי הנוסע.

16. החברה UIA רשאית לשנות את כללי ההסכם באופן חד צדדי (דרך יישום נהלים של הצעה ציבורית).

17. החלפת בעלי חוב בהתחייבות במקרה תביעות לחברה UIA מצד נוסע יכולה להתהוות אך ורק אחרי הסכמה של החברה.

אזהרה על הגבלת האחריות לגבי נוסע אישי

אחריות של UIA במקרה של מיתת הנוסע או אם ייגרם נזק לבריאות הנוסע יוגבל במידה שלא יכולה להיות יותר גבוהה מ:

 • לפי תנאיי של אמנת מונטריאול-1999, סכום מקסימאלי הוא 113100 של זכויות הלוואה מיוחדות (להלן – "זה"מ");
 • לפי תנאיי של אמנת ורשה-1929 סכום מקסימאלי הוא 20000 דולר ארה"ב.

נוסע יכול להגדיל את סכום הפיצוי דרך רכישת פוליסת לביטוח לגבי חיים, מצב הבריאות וכבודה בחברת ביטוח טרם התחלת הנסיעה. ביטוח נוסף לא ישנה את הגבלות האחריות של חברת הטסה אשר נקבעו באמנת מונטריאול-1999 או באמנת ורשה-1929 או במסמכים רלוונטיים אחרים.

אזהרה על הגבלת האחריות לגבי כבודה

לגבי הטסת כבודה רשומה באופן לא ראוי חברה UIA נושאת אחריות חומרית מוגבלת אם נוסע הביא הוכחות מוחלטות על כך. אחריות של UIA במקרה של איבוד, חיסול, נזק או חוסר תוכן הכבודה הינה אחריות מוגבלת אלא אם הנוסע הכריז באופן מיוחד טרם העברת כבודה רשומה לידי פקידי החברה על התעניינותו בהטסת הכבודה ושילם עמלה הנקבעת על ידי UIA.

אם נוסע עשה הערכת כבודה, UIA נושאת אחריות אשר לא יותר מסכום הערכה אלא אם UIA תוכיח שהסכום הוא יותר גבוה מאשר התעניינות אמיתית של נוסע בהטסת הכבודה. הערכה הנקבעת של הכבודה אינה נוגעת במספר סוגים של חפצים ומוצרים שלגביהם UIA לא נושאת שום אחריות, וביניהם:

חפצים שבירים ופריכים ודברים אשר עלולים להישבר או להתקלקל בקלות, מכשירים אלקטרוניים (מצלמות ומכשירי וידאו, מחשבים, מנשאי מידע וכולי), תוכנות מחשב, כסף, מפתחות, תכשיטים (אבנים ומתחת יקרות וחצי-יקרות וכדומה), שעונים, משקפיים, חפצים עתיקים, דברי אומנות, תמונות, מוצרי פרווה, תיעוד טכני, מסמכים עסקיים, ניירות ערך, תרופות, תיעוד רפואי תעודות זהות ותעודות מזהות אחרות, חפצים ייחודיים או דברים שאי-אפשר להחליף, דברי ערך אחרים. יש להטיס דברים וחפצים הנ"ל ככבודת יד באחריות של נוסע או – גם באחריות שלמה של נוסע – בכבודה רשומה או בכבודה שמובלים אותה בנפרד (מטען).

לפי תנאיי של אמנת מונטריאול-1999 אחריות של UIA על נזק אשר נגרם לכבודת הנוסע ששמו נרשם בתג הכבודה מוגבלת בסכום של נזק מוכח ראלי אבל בשום פנים לא תעלה על 1131 זה"מ.

לפי תנאיי של אמנת ורשה-1929 אחריות של UIA על כבודה מוגבלת בסכום של 20 דולר ארה"ב לכל קילו (9.07 דולר לפאונד) בשביל כבודה רשומה ובסכום של 400 דולר ארה"ב בשביל כבודה לא רשומה (כבודת יד) של נוסע.

אזהרה על הגבלת האחריות לגבי עיכוב

UIA נושאת אחריות לגבי עיכוב בטיסה במקרה עיכוב הגעת טיסה מעל מועד סביר (מעל 5 שעות לטיסות סדירות ומעל 12 שעות לטיסות צ'רטר).

במקרה אם נגרם נזק בעקבות עיכוב טיסה בתהליך הטסת נוסע, אשר נקבע באמנת ורשה-1929, אחריות של UIA מוגבלת בנזק חומרי מוכח אשר לא יעלה על מידת האחריות הנקבעת באמנה הנ"ל.

במקרה אם נגרם נזק בעקבות עיכוב טיסה בתהליך הטסת נוסע, אשר נקבע באמנת מונטריאול-1999, אחריות של UIA מוגבלת בנזק חומרי מוכח אשר לא יעלה על סכום של 4694 זה"מ.

חברה UIA נושאת אחריות על עיכוב בהובלת כבודה במקרה אם הכבודה לא הגיעה יחד עם נוסע למקום (מדינה) של יעד, שנרשם בתג הכבודה. האחריות מוגבלת בנזק חומרי מוכח.

סכום הפיצויים של הוצאות אקטואליות להספקת צרכים ראשוניים עקב עיכוב בהובלת כבודה מוגבלת בסכום של 50 דולר ארה"ב אם המקום (מדינה) של יעד אינו מקום מגורים או מקום רשמי של הנוסע. UIA משלם את התשלום הנ"ל רק לאחר פנייה של נוסע.

בעת גמר חשבון סופי עם הנוסע לוקחים בחשבון את כל תשלומים קדמיים אשר שולמו לנוסע.

מידע על עמלות, מיסים, היטלים ודמים.

עלות מלאה של הטסה כוללת תעריף, עמלות\דמים של UIA, עמלות\דמים של נמל התעופה, עמלות, מיסים, היטלים ודמים אחרים שנקבע על ידי מוסדות ממלכתיים של מדינת יציאה, מדינת יעד ומדינות טרנזיט. עקב שינוים במחירים שיווקיים של דלק ושל חלקי תעריף אחרים, UIA יכולה לקבוע שינוים\הוספות רלוונטיות (surcharge) בנוסף לתעריף. דמי שירות אשר נקבעו על ידי UIA או על ידי סוכן שלה על 

שירות הוצאת כרטיס, МСО, ЕВТ, EMD לטיסות של UIA לא נכללים לעלות של הטסה; נוסע משלם אותם בנפרד ומקבל קבלה שמאשרת תשלום על שירות כזה. UIA רשאית לגבות תשלומים על אספקת שירות נוסף.

UIA רשאית באופן חד צדדי לשנות את המידה של תעריף, של עמלות והיטלים ושל עלות שירותים נוספים שהיא מספקת לנוסעים.

במקרה אם נוסע יבקש להחזיר לו כסף שהוא שילם עבור כרטיסי טיסה, בתנאי שהחזרה כזאת מותרת בהתאם לתקנות של חברה UIA, חברת התעופה תחזיר לנוסע סכום של כל אמלות\אגרות של נמל התעופה ושל חברת התעופה שבהן לא השתמשו. חברת התעופה לא תחזיר דמי שירות ואגרות על שירותים שסופקו בפועל לנוסע. החזרת עלות של שירותים נוספים יתבצע לפי תנאיים והסדר שנקבעים על ידי חברה UIA או על ידי מפעיל הטיסה אקטואלי בתקנות המתייחסות להספקת השירותים. למען לקבל את הכסף בחזרה הנוסע צריך לפנות למקום הזמנת כרטיסי הטיסה או הזמנת שירות מתאים, אם תנאיי הספקת שירות כזה לא קובעים דרך אחרת.

סירוב הטסת נוסע

חברת הטסה רשאית בכל שלב של הטסה לסרב להטיס, לבטל הזמנה או להוריד נוסע ממטוס אם יהיה צורך לכך:

 • למען ביצוע חוקים אקטואליים של מדינת יציאה, מדינת יעד או מדינת טרנזיט;
 • בהתאם לדרישות של מוסדות ממלכתיים מוסמכים של אוקראינה או של מדינת יציאה, מדינת יעד, מדינת טרנזיט;
 • במקרים אחרים הנקבעים בתקנות שירותי הובלה של UIA (כולל גם ס' 12.2), בחוקת אוקראינה, בחוקת מדינת יציאה\יעד ובתנאים כלליים של IATA.

רק נוסע שיש לו כל מסמכים רלוונטיים, שמתאים לדרישות של מדינת יעד, שיש לו כרטיס מתאים עם תאריך יציאה וחזרה אשר לא יעלה על תוקף של ויזה רשאי להטסת UIA. נוסע נושא אחריות על הוצאה ונוכחות של כל מסמכים רלוונטיים ועל ביצוע כל דרישות אחרות רלוונטיות לקיום הנסיעה.

במקרה של סירוב הטסה עקב הסיבות הנ"ל UIA מחזירה לנוסע עלות של הטסה מבוטלת או של החלק המבוטל של הטסה בהתאם לתנאים של סעיפים 5.4.2, 5.8, 12.3, 12.4 ושל חלק XX תקנות הובלה של UIA .

סירוב בהטסת כבודה

UIA רשאית לסרב להטיס בתור כבודה חפצים כדלקמן:

 • חפצים אשר עלולים לגרום נזק למטוס, לרכוש של UIA ושל גופים אחרים, לנוסעים ולכבודה שלהם;
 • חפצים אשר אסור להטיס אותם לפי חוקים, נהלים ונספחים של מוסדות ממלכתיים של מדינת יציאה, מדינת יעד, מדינת טרנזיט;
 • חפצים אשר יכולים (בגלל משקל, מידה, חומרים, ריח או תכונות מיוחדות אחרות) לגרום אי-נוחות לנוסעים ואשר עלולים לגרום נזק למצב הבטיחות של טיסה. UIA יכולה להטיס חיות בית אשר לא גורמות נזק פוטנציאלי לנוסעים ולצוות החברה, אשר לא משפיעות על מצב הבטיחות של טיסה ואשר מאושרים לטיסה מצד של מדינות טרנזיט ומדינת יעד. הטסת חיות בית מבוצעת בתנאי של קבלת רישיון מחברה UIA על ידי נוסע בעת הזמנת כרטיס או בעת רכישתו. כל חיות צריכות להימצא באופן ראוי בכלובים או במיכלים, לנוסע צריכים להיות תעודות חיסון, אישורים על מצב בריאות ואישורים על הוצאה\הכנסה מ\ל מדינת יעד או מדינת טרנזיט.

תנאים נוספים להסכם הטסה

נוסע נושא אחריות חומרית על כל נזק שהוא יגרום לרכוש של UIA וגם הוצאות של UIA במקרה של בחינת תביעה חסרת בסיסים מצד נוסע, כולל גם הוצאות לעזרה משפטית. אחריות של נוסע נקבעת לפי תוכן של סעיף 49 של חוק אוקראיני "על דין פרטי בין לאומי" שהיא דין של אותה המדינה שבה התרחשו פעולות (מעשים) או נסיבות אחרות אשר הם היו לבסיס התביעה על פיצוי הנזק. אם מקום המגורים או מקום השהייה של הנוסע הינו מדינת אוקראינה, אחריות הנוסע נקבעת בהתאם לחוקים אוקראיניים.

מוכר כרטיסים יודיע לנוסע תנאים של ההסכם ושל נהלי UIA וגם מספק תמיכת מידע לנוסע לגבי הטסתו בכל נתיבי הנסיעה. UIA  ומוכר כרטיסים לא נושאים אחריות על הספקת מידע לא שלמה או מאוחרת לגבי הטסת הנוסע במקרה אם הנוסע לא נתן פרטים ליצירת קשר או כשהוא נתן פרטים לא אמיתיים לאספקת מידע רלוונטי.

תגובה של UIA תהיה באותה צורה שבה פנה אליה הנוסע. במקרה של נתינת תגובה בכתב החברה רשאית לחתום על הכתב בפקסימיליה של פקיד מוסמך של UIA.

תנאיי הטסת כבודה רשומה

1. נוסעים אשר טסים עם כבודה רשומה ואשר שילמו עלות הטסתו בהתאם לתעריף הנקבע על ידי UIA רשאים להטיס ללא תשלום נוסף (ליחידה אחת של הכבודה) לא יותר מ-23 קילו, או לא יותר מ-32 קילו, בתלות בסוג המטוס ובסוג השירות, ובכן גודל היחידה (סך הכול של אורך, רוחב וגובה) לא יעלה על 158 ס"מ (62 אינטש).

הכלל על הטסת כבודה ללא תשלום לא בא בכוח אם נוסע רכש כרטיס לפי תעריף אשר לא כולל הטסת כבודה רשומה. במקרה כזה UIA רשאית לקבוע ללא התאמה עם נוסע תשלום על הטסת כבודה רשומה וגם לשנות את סכום של התשלום.

יחידת כבודה שמשקלו יעלה על 32 קילו ללא הסכמת החברה UIA לרישומו בתור כבודה לא יתקבל להטסה. נוסע חייב לרשום את הכבודה להטסה בתור מטען. במקרה ואין על תג כבודה מידע לגבי משקל יחידת הכבודה הרשומה נחשב שמשקלו לא יעלה על 23 קילו.

תנאיי הסעיף הינם בתוקף אם תנאים אחרים לא נקבעו בתנאיי התעריף שלפיו רכש הנוסע את ההטסה.

2. ילד בגיל עד שנתיים (ללא אספקת מקום נפרד), אלא אם הטסה נרכשה בתעריף אשר לא כולל הטסת כבודה רשומה, רשאי להטיס יחידת כבודה אחת שמשקלה לא יעלה על 10 קילו, ובכן גודל היחידה (סך הכול של אורך, רוחב וגובה) לא יעלה על 115 ס"מ (45 אינטש), ובנוסף לזה גם עגלת ילדים קטנה אחת אשר מתקפלת או עריסה\כיסא לתינוק למכונית אשר מאושר להטסה. גודל של הכיסא לא יעלה על 42X42 ס"מ (16.5X16.5 אינטש).

3. נוסעים בעלי הגבלות פיזיות רשאים להטיס ללא תשלום עגלת נכים אחת וציוד עזרה אחר שבו הנוסע תלוי באופן פיזי, עגלת נכים שנייה וציוד עזרה אחר יש להטיס עבור תשלום על תנאים רגילים.

4. תמורת הטסה של יחידת כבודה כלשהי אשר תעלה על הגבולות הנקבעות להטסה (כמות\משקל) נגבה תשלום נוסף אשר נקבע על ידי UIA על תנאים של תעריף רלוונטי.

תנאיי הטסת כבודת יד

וסע רשאי להוביל כבודת יד בתא הנוסעים של מטוס, בהתאם לתעריף שבפועל ולמחלקת שירות. כבודת היד לא תעלה על משקל וממדים שנקבעים בתנאים והגבלות של UIA אשר הם פורסמו באתר האינטרנט הרשמי של UIA.

כבודת היד אשר תעלה על נורמות להובלת כבודת יד חינמית בהתאם לתעריף שבפועל ולמחלקת שירות תתקבל להובלה בתור כבודה רשומה או תתקבל תמורת תשלום נוסף בהתאם לתנאים והגבלות להובלת כבודת יד אשר פורסמו באתר האינטרנט הרשמי של UIA.

שימו לב: אסור להטיס בכבודת יד חפצים חדים ודוקרים (סכינים, מספריים, מחטים וכדומה) וגם כל מיני נוזלים, קרם, תרחיף, משיחה בנפח שיעלה על 100 מ"ל (גרם) ביחידה אחת. כמות חפצים ונפח שמותר למכילים נפרדים \ נפח כללי שלהם בכבודת יד לנוסע אחד יכולים להשתנות על ידי אגף מוסמך לענייני טיסות אזרחיות של מדינת יציאה \ מדינת יעד.

בטיסות של UIA אשר מתקיימות על בסיס של הסכמים על קיום משותף של טיסות יחד עם חברות הטסה אחרות וגם בטיסות אשר מקיימת אותן יותר מחברת הטסה אחת, יכולות לבוא לכוח נהלי הטסת כבודה ונהלי תשלום לכבודה נוספת אשר נקבעים על ידי חברת הטסה אחרת. בכל מקרה יש לשים לב על תנאיי הטסת כבודה אשר נרשמים בכרטיס טיסה.

חפצים, חומרים ותכשירים מסוכנים

1. אסור להטיס הן בכבודת יד והן בכבודה רשומה חפצים וחומרים מסוכנים כדלקמן:

גזים דחוסים - דליקים או שאינם דליקים או רעילים, גז טבעי, פרופאן, בוטאן, חמצן, בלוני צלילה הטעונות; חומרים חמוצים - חומצות, אלקלי, סוללות, כספית ומכשירים המכילים כספית; חומרי נפץ - תחמושת, זיקוקין, זיקוקי תאורה, זיקוקי אות; נוזלים ומוצקים דליקים, נוזל למציתים ולחימום; חומרים רדיואקטיביים; תיקים וילקוטים עם מכשיר התרעה משולב; אוקסידנטים - מלבינים, מי חמצן; רעל - ארסן, ציאניד, חומרי הדברה, קוטלי עשבים; חומרים מזהמים - חיידקים, וירוסים; חפצים וחומרים מסוכנים אחרים - חומר מגנטי, חומרים קורוזיביים וחומרים עם ריח חזק יציב וגם כל חומרים וחפצים אחרים אשר נקבעים ב-"נוהל טכני לביטוח הטסת מטען מסוכן", ICAO, Doc. 9284-AN/905מפני שחומרים וחפצים כאלה אסורים להטסה במטוסים אזרחיים;

מוצרים, חפצים ותרופות אשר הטסתם אסורה או מוגבלת לפי חקיקה של כל מדינה שמשטחה או דרך שטחה תתקיים הטיסה;

חפצים אשר לא מתאימים להטסתם בגלל אופי, משקל, גודל, צורה או ריח שלהם. בלוני גז, מחסניות לאקדחי גז אסורים להטסה בטיסות אזרחיות.

2. בהתאמה מוקדמת עם UIA (לא יותר מאוחר מיממה לפני שעת יציאת הטיסה) מותר להטיס בתור מטען או כבודה רשומה בכמות מוגבלת ובתנאים מסוימים נשק חם ותחמושת אליו, קרח יבש עם שמירת כל דרישות של ІАТА ושל חוקת אוקראינה לגבי הטסת מטען מסוקן. את כל מיני תחמושת (ציוד צבאי, ציוד ספורט, ציות ציידים, ציוד תיירים וכולי) יש להטיס בכבודה רשומה או במטען בהתאם לתקנות שירותי הובלה של נוסעים וכבודה של UIA .

3. סיגריות אלקטרוניות, סוללות ליתיום, תרופות (בכמות שבה זקוק הנוסע לטיסה ואשר לא אסורה להטסה) יש להטיס בכבודת יד.

הצהרה על עיבוד והגנה של פרטים אישיים

החברה UIA מעבדת פרטים אישיים בהתאם מדויק לדרישות של חקיקה שבפועל, בנוכחות עילה משפטית לעיבוד זה ובהתאם למדיניות הפרטיות של UIA.

החברה UIA תעבד פרטים אישיים שלכם אם יתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • לבצע הזמנת כרטיס ולהנפיק את כרטיס הטיסה;
 • להכניס שינויים להזמנתכם;
 • לעבד הזמנה שלא הושלמה ולהתקשר איתכם אם יהיו קשיים בתהליך הזמנה (למשל כדי לשלוח לכם הודעה על כך שההזמנה לא הושלמה);
 • להודיע לכם על מסלול הטיסה ולתת מידע חשוב אחר לגבי הזמנתכם;
 • לספק לכם צ'ק אין;
 • להודיע לכם על שינויים בהטסה (למשל במקרה של עיכוב או ביטול טיסה);
 • לקבל אתכם ואת כבודתכם להטסה;
 • לתת לכם כל מגוון שירותינו;
 • לקבל אפשרות להודיע לכם על כל הצעות מיוחדות שלנו לכרטיסי טיסה ולשירותים אחרים כולל גם מבצעים משותפים של UIA ושותפיה;
 • לתת לכם גישה לתוכניות נאמנות Panorama Club/ Panorama Club Corporate;
 • לספק מתן שירותי טיפול בקרקע לטיסות ולנוסעים;
 • להפעיל הליכי בקרת בטיחות, בקרת מכס ובקרת מסמכים;
 • להפעיל חיפוש כבודה ומערכת התרעה;
 • לתת שירותי יעוץ בעניין של כניסה\יציאה במסלול הטיסה;
 • לספק תמיכת מידע במשך כל נסיעתכם;
 • לעבד תלונותכם והצעותכם;
 • לשפר שירותינו כולל גם באמצעות השאלות על שביעות רצונכם מקבלת שירותים אלה.

כדי לשלוח לכם הודעות מסחריות, אנו מקבלים מכם הסכמה נפרדת שאותה תוכלו לבטל בכל רגע בדרך שנקבעה בהודעה באמצעות אופציה "לבטל" או דרך אתר אינטרנט של UIA.

אנו יכולים גם לשלוח לכם הודעות-PUSH, הודעות דרך Skype, Viber, WhatsApp, והודעות אחרות דרך כל מיני יישומים, הודעות SMS, הודעות מסוג\דרך שליחה אחרים כדי להודיע לכם על מידע מעודכן על טיסה ולשאול על הצעותיכם לגבי איכות השירות בעת טיסה איתנו.

אנו מבקשים לתת לנו רק פרטים אישיים אשר דרושים לקבלת השירות הנבחר, לדיוור או לתגובה לבקשה / תביעה מיוחדת שלכם. יחד עם זה אם ברצונכם להודיע לנו על פרטים אישיים נוספים, נוכל לעבד אותם ברמת ההגנה הנדרשת.

אם ברצונכם ללמוד יותר על סוגי פרטים אישיים שאנחנו מעבדים בעת הספקת שירותינו, תוכלו לקרוא מידע בסעיף "פרטים אישיים שאותם אנחנו מעבדים" במדיניות הפרטיות של UIA. אתם תוכלו גם לקרוא רשימת שותפים של UIA , שאליהם אנו יכולים להעביר את הפרטים האישיים שלכם, באתר האינטרנט הרשמי של UIA. אנא לשים לב שהרשימה יכולה להיות לא שלמה ויכולה להשתנות.

הזכויות של נושאי פרטים אישיים בהתאם לחקיקה של אוקראינה וחקיקה רלוונטית אחרת מפורטות בסעיף "זכויות של נושאי פרטים אישיים" במדיניות הפרטיות של UIA.

הרשות להגנת פרטים אישיים באוקראינה היא הנהלה להגנת פרטים אישיים במזכירות של הממונה על זכויות האדם בפרלמנט האוקראיני. אתם תוכלו לפנות אליה עם תלונות או הצעות אם אתם סבורים שזכויותיכם בקשר לעיבוד פרטים אישיים הופרו.

החברה UIA רשאית לעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כולל אם זה נדרש על פי החוק החל. לכן, אנו מבקשים מכם לבקר באתר האינטרנט של UIA כדי לוודא שיש לכם מידע עדכני.

כללים של הסכם על הטסה, כללי UIA ומדיניות הפרטיות נמצאים באתר האינטרנט: www.flyuia.com.

מוקד שירות של  UIA :   [email protected]

טל': +38 (044) 581 50 50