בקשה מוקדמת להטסת בעלי חיים בסלון המטוס

פרטים אישיים (באותיות לועזיות)

להצטרף למועדון ניתן כאן

כאן

מידע על טיסה

מידע על בעל חיים

מידע נוסף

חשוב: הטסת בעל חיים מתבצעת בתנאי שהנוסע נוטל על עצמו את מלוא האחריות על בעל החיים, וכן בנוכחות של תעודה רפואית תקפה, תעודת חיסון, היתר יצוא, יבוא או מעבר של בעל חיים ומסמכים אחרים הנדרשים על ידי השירותים המיוחדים בהתאם לתקנות תברואה והסגר שתקפות במדינות יצוא, יבוא או מעבר.

הטסת בעלי חיים (למעט חיות שירות) תמיד מתבצעת כפוף לתשלום בהתאם לתעריפים של חברת התעופה UIA.

יש לשלוח את הבקשה להטסת בעלי חיים למרכז הקשר של UIA לא יאוחר מ- 24 שעות לפני תחילת הטיסה.

שלח את הבקשה