נוסעים בעלי מידות גופניות מיוחדות

על מנת לעמוד בתקנות הבטיחות ועל מנת לשמור על נוחות, על נוסעים שאינם יכולים לשבת בנוחות במושב אחד בעקבות מידותיהם הגופניות להזמין מושב נוסף בטיסות UIA.

על נוסע להזמין מושב נוסף בטיסות UIA במידה ומשקלו מעל 120 ק"ג או במקרים הבאים:

  • מידותיו הגופניות של הנוסע אינן מאפשרות ישיבה במושב אחד בלבד.
  • הנוסע אינו יכול לחגור את חגורת הבטיחות מפני שהיא קצרה מידי עבורו.
  • מידותיו הגופניות של הנוסע אינן מאפשרות להוריד את ידיות המושב.

Cיש לסכם מראש עם UIA על הטסת נוסע בעל מידות מיוחדות. אנא הודע לנו בעת ביצוע הזמנת הטיסה אם הנך זקוק למושב נוסף.

התשלום עבור המושב הנוסף יבוצע בהתאם לתעריפי UIA.

UIA עשויה לסרב להטיס נוסע בעל מידות גופניות מיוחדות ללא הזמנת מושב נוסף, וזאת בעקבות חוסר יכולת מעשית להושיבו במושבי המטוס.

שים לב: כללי הטסת נוסעים בעלי מידות גופניות מיוחדות של חברות תעופה אחרות עשויים להיות שונים מאלו של UIA.