תנאים והגבלות להזמנת מושב בטיסת צ'רטר

הזמנת מושב עבור תשלום נוסף זמינה לנוסעי טיסות צ'רטר של UIA בשני חלקי מסלול.

הזמנת מושב אינה זמינה  לנוסעים מגורשים או לנוסעים שמלווים אותם במשמר, וכן לאנשים המלווים אותם, ולנוסעים שנמנעת מהם כניסה לארץ היעד.

הזמנת מושב בשורה ראשונה אינה זמינה לסוגי נוסעים הבאים:

 • ילדים עד גיל 16 שנוסעים ללא ליווי של מבוגרים;
 • נוסעים עם הגבלות פיזיות הזקוקים לכיסאות גלגלים;
 • נוסעים אשר מטיסים חיות בתא הנוסעים.

כללי הזמנת מושב במעבר חירום:

 • מושבים במעבר חירום ממוקמים ליד יציאת חירום;
 • במקרים חריגים, ייתכן שיצטרך סיוע של הנוסע, שיושב במעבר חירום, כדי לפתוח דלת של יציאת חירום. בהקשר זה, נוסע כזה  חייב לעמוד בקריטריונים הבאים: להיות לפחות בן 16; להיות בכושר גופני טוב, כלומר, מצבו הפיזי של הנוסע יאפשר לו לסייע לאחרים במקרה של פינוי וזה לא יגרום לו פציעות או נזק בריאותי; להיות מסוגל להבין הוראות מודפסות או מילוליות באוקראינית או באנגלית. לנוסעים כאלה צריכים להיות יכולת ורצון לסייע לאחרים במקרה של פינוי. נוסעים שבחרו במושבים במעבר חירום, ייבדקו בעניין של עמידה בקריטריונים הנ"ל.

מבחינת הביטחון הזמנת מושב במעבר חירום אינה זמינה לסוגי נוסעים הבאים:

 • נוסעים עם ילדים עד גיל 16;
 • ילדים עד גיל 16 שנוסעים ללא ליווי של מבוגרים;
 • נוסעים שרכשו מקום נוסף לידם, בין היתר לכבודת יד \ כלי נגינה וכולי;
 • נשים בהריון;
 • נוסעים עם הגבלות פיזיות;
 • נוסעים אשר מטיסים חיות בתא הנוסעים;
 • נוסעים שמבחינות פיזיות אינם מסוגלים להתיישב במושב אחד, להדק את חגורת הבטיחות בגלל חוסר אורכה, להוריד את משענות הכורסאות שלהם.

שימו לב:  החברה UIA רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה אם נוסע זה או אחר עומד בקריטריונים לנוסעים במעבר חירום. במידה ונוסע לא יעמוד בקריטריונים אלה, יוצע לו מקום חלופי שזמין במועד ההצעה. הכסף שהנוסע שילם עבור בחירת מושב במעבר החירום לא יוחזר לו.

אם לאחר הזמנת מושב במעבר חירום נסיבות של נוסע השתנו כך שעת הטיסה הוא לא יוכל לקבל את המושב הנבחר מבחינת בטיחות הטיסה – הוא יוכל לקבל החזרת הכסף בתנאי שיפנה למוקד הקשר של UIA לא יותר מאוחר מ-24 שעות לפני המראת הטיסה המתוכננת; אחרת הוא לא יהיה רשאי לקבל החזרת הכסף.

דרכי הזמנת מושב בתשלום

נוסעי טיסת צ'רטר יכולים להזמין מושב 24 שעות לפני ההמראה:

אישור של הזמנת מושב הוא כתב קבלה שיישלח לדואר אלקטרוני של הנוסע.

החברה UIA יכולה להחזיר כסף ששולם עבור הזמנת מושב לדרישת נוסע במקרים הבאים:

 • אם הנוסע לא קיבל מושב ששולם עבורו באשמה של UIA או של מפעיל סיור \ סוכנות נסיעות;
 • אם הנוסע לא טס עקב מחלתו או עקב מחלה של חברי משפחתו שהיו צריכים לטוס יחד איתו, שבגלל המחלה הנוסע לא יכול לטוס או לא יכול לתפוס את המושב הנבחר, בתנאי שהוא יציג אישור ראוי ממוסד לבריאות.

במקרים אחרים כסף ששולם עבור הזמנת מושב לא יוחזר, כולל גם במקרים הבאים:

 • אם נוסע הזמין מושב שהוא לא רשאי לתפוס אותו בהתאם לכללים והגבלות אלה, כולל גם מבחינת ביטחון;
 • אם נוסע סירב לתפוס את המושב הנבחר לא באשמה של מפעיל סיור \ סוכנות נסיעות;
 • אם סירב לטוס מסיבות שלא תלויות בחברה UIA חוץ מהמקרים הנ"ל;
 • אם נוסע נדחה מטיסה לא באשמה של UIA, לרבות במקרים שנקבעו בסעיף 12.2 של "הכללים של הטסת נוסעים וכבודה של UIA";
 • אם נוסע לא הגיע לרישום לטיסה או לעלייה למטוס באשמתו.

כללים והסדר של החזר הכסף:

 • הואיל והתשלום נעשה באמצעות העברה בנקאית (באמצעות כרטיס בנקאי), הכסף יוחזר לכרטיס בנקאי שממנו בוצע התשלום.
 • מחזירים את הכסף בתנאי של הצגת כתב קבלה ומסמכים מזהים.
 • הכסף יוחזר לחשבון שממנו בוצע התשלום.
 • הכסף יוחזר במשך 7 ימים לאחר פניית הנוסע בעניין של החזר הכסף (לאחר קבלת כתב פנייה של הנוסע בעניין של החזר הכסף ב-UIA). אם אין אפשרות להחזיר כסף במועד הנ"ל, מחזירים אותו במועד אחר לפי הסכם עם הנוסע.
 • החברה UIA רשאית לסרב להחזיר כסף אם הנוסע פנה בעניין זה לאחר שנה אחת מיום רישום של כתב הקבלה המתאים.