Правила та умови програми Panorama Club CORPORATE дійсні до 31.12.2018

Програма Panorama Club CORPORATE (далі - Panorama Club CORPORATE) - це програма лояльності, що оперується АТ «Міжнародні Авіалінії України» (далі - МАУ) і створена з метою винагороди корпоративних клієнтів МАУ, що є учасниками Panorama Club CORPORATE (далі – Компанія-учасник) за лояльність і використання послуг МАУ. Участь у Panorama Club CORPORATE здійснюється відповідно до Правил та Умов Panorama Club CORPORATE, що викладені нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. Компанія-учасник - суб'єкт господарської діяльності (юридична особа, в тому числі об'єднання підприємств, фізична особа - підприємець, виключаючи 1-шу групу платників єдиного податку), відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво), який є учасником Panorama Club CORPORATE. В якості Компаній-учасників не можуть бути зареєстровані суб'єкти, що діють в якості посередників і / або консолідаторів з продажу авіаквитків, в тому числі туристичні агентства.

1.2. Адміністратор Компанії - відповідальна особа, уповноважена Компанією-учасником зареєструвати Компанію-учасника в Panorama Club CORPORATE і управляти Корпоративним рахунком Компанії-учасника з повним рівнем доступу (перевірка балансу, оформлення винагород, припинення участі, тощо). Адміністратором може бути призначений виключно співробітник Компанії-учасника, співробітник обслуговуючого туристичного агентства не може виступати у якості Адміністратора. Компанія-учасник уповноважує Адміністратора Компанії на всі необхідні дії згідно Правил та Умов Panorama Club CORPORATE та «Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу МАУ», та несе повну відповідальність за діяльність Адміністратора Компанії в рамках Panorama Club CORPORATE. Адміністратор Компанії є єдиною контактною особою від Компанії-учасника, з яким МАУ веде комунікацію з питань участі Компанії в Panorama Club CORPORATE.

1.3. Корпоративний рахунок Компанії (далі - Корпоративний рахунок) - рахунок Компанії-учасника в програмному забезпеченні Panorama Club CORPORATE, на якому Компанією-учасником накопичуються милі і з якого оформлюються винагороди, згідно з Правилами та Умовами Panorama Club CORPORATE. Номер Корпоративного рахунку служить для ідентифікації Компанії-учасника та обліку статистики транзакцій оформлення та використання Компанією-учасником авіаквитків на власні регулярні рейси МАУ і код-шерінгові рейси МАУ (маркетингова квота місць на рейсах Авіакомпаній-Партнерів під кодом PS).

1.4. МАУ залишає за собою право на внесення будь-яких змін або доповнень до Правил та Умов Panorama Club CORPORATE, призупинення або припинення дії Panorama Club CORPORATE в будь-який час без попереднього індивідуального повідомлення Компаній-учасників.

1.5. Інформація про внесені в Правила та Умови Panorama Club CORPORATE зміни або доповнення, публікується на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE). Зміни та / або доповнення до Правил та Умови Panorama Club CORPORATE вважаються прийнятими у разі, якщо Компанія-учасник протягом 2-х місяців після публікації відповідної інформації на сайті МАУ www.flyUIA.com не надіслала свого письмового заперечення. У разі якщо Компанія-учасник заперечує проти внесених змін або доповнень Правил і Умов Panorama Club CORPORATE, її участь в Panorama Club CORPORATE припиняється автоматично після отримання МАУ відповідного письмового повідомлення відповідно до пп.2.6.

1.6. У певні періоди часу, можуть застосовуватися спеціальні умови накопичення або використання миль у Panorama Club CORPORATE, з якими пасажири МАУ та Компанії-учасники можуть ознайомитись на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

2. УМОВИ УЧАСТІ

2.1. Учасником Panorama Club CORPORATE може стати суб'єкт господарської діяльності (юридична особа, в тому числі об'єднання підприємств, фізична особа - підприємець), відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво) в будь-якій країні, законодавство якої не забороняє участь у програмах лояльності.

2.2. Для реєстрації в Panorama Club CORPORATE, Адміністратору Компанії необхідно заповнити Заяву на реєстрацію в Panorama Club CORPORATE, розміщену в електронній формі на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

2.3. Заповнення Адміністратором Компанії Заяви на реєстрацію в Panorama Club CORPORATE передбачає:

2.3.1. Наявність у Адміністратора Компанії повноважень відповідно до вимог законодавства та / або статутних документів Компанії на заповнення і подання Заяви на реєстрацію в Panorama Club CORPORATE і подальше управління Корпоративним рахунком з повним рівнем доступу.

2.3.2. Повне попереднє ознайомлення та згоду Адміністратора Компанії та Компанії-учасника з Правилами та Умовами Panorama Club CORPORATE.

2.3.3. Адміністратор Компанії за дорученням, від імені та в інтересах Компанії, повідомляє про ознайомлення та прийняття Правил і Умов Panorama Club CORPORATE, а також повідомляє МАУ дані Компанії (найменування, ідентифікаційний номер Компанії, напрямок діяльності, адресу реєстрації та фактичного місцезнаходження, засоби зв'язку) і свої персональні дані фізичної особи (зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, стать, засоби зв'язку, інші резервні контакти), тим самим уповноважує і дає МАУ свою добровільну та безумовну згоду на обробку (зберігання, поширення) своїх персональних даних на умовах, викладених в Згоді на обробку персональних даних, а також тим самим підтверджує, що поінформований про мету збору даних, осіб, яким передаються персональні дані і про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Компанія та Адміністратор Компанії не вимагають повідомляти про розкриття (передачу) персональних даних фізичної особи та / або даних Компанії третім особам, в тому числі, нерезидентам, з метою визначеною в Згоді на обробку персональних даних, в тому числі в разі передачі персональних даних новим особам (контрагентам), в зв'язку з укладенням МАУ з ними нових угод, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.3.4. Використання Адміністратором Компанії унікальної електронної адреси, яка раніше не використовувалася при реєстрації учасників Panorama Club та Panorama Club CORPORATE, при заповненні Заяви на реєстрацію Компанії в Panorama Club CORPORATE.

2.3.5. Компанія-учасник не діє як посередник і / або консолидатор з продажу авіаквитків і не є туристичним агентством.

2.3.6. Компанія-учасник зареєстрована в країні, законодавство якої не забороняє участь у програмах лояльності.

2.3.7. Відсутня заборона на участь в програмах лояльності у внутрішній політиці і положеннях Компанії-учасника.

2.4. Після отримання Заяви на реєстрацію в Panorama Club CORPORATE, МАУ протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Заяви, приймає рішення про реєстрацію Компанії в Panorama Club CORPORATE або відмову в реєстрації, про що інформує Адміністратора Компанії за вказаною в Заяві на реєстрацію електронною адресою.

2.5. МАУ зберігає за собою право відмовити Компанії в участі, припинити або призупинити подальшу участь Компанії у Panorama Club CORPORATE:

2.5.1. на розсуд МАУ відповідно до умов діючих з Компанією двосторонніх або багатосторонніх договорів МАУ;

2.5.2. в разі надання Компанії спеціальних тарифних пропозицій МАУ, знижок на авіаперельоти рейсами МАУ;

2.5.3. на розсуд МАУ без пояснення причин;

2.5.4. в разі виявлення діяльності Компанії в якості посередника і / або консолидатора з продажу авіаквитків або туристичного агентства;

2.5.5. в разі незгоди або порушення Компанією-учасником встановлених Правил та Умов Panorama Club CORPORATE;

2.5.6. в разі виявлення фактів неправомірних або шахрайських дій Компанії-учасника;

2.5.7. в разі припинення діяльності Panorama Club CORPORATE;

2.5.8. в разі ліквідації або припинення діяльності Компанії-учасника.

2.6. Компанія-учасник може припинити участь у Panorama Club CORPORATE, направивши МАУ (за адресою: Panorama Club, Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна) відповідну письмову заяву на припинення участі. Дана заява має містити номер Корпоративного рахунку і найменування Компанії-учасника, дату завершення участі, печатку і підпис уповноваженої особи.

2.7. У разі відсутності руху миль на рахунку Компанії-учасника більше 36 (тридцяти шести) місяців, участь у Panorama Club CORPORATE автоматично припиняється.

2.8. Кожна Компанія-учасник може мати тільки один Корпоративний рахунок.

2.9. У разі припинення участі в Panorama Club CORPORATE, всі накопичені Компанією-учасником милі на Корпоративному рахунком анулюються.

2.10. Компанії-учаснику необхідно своєчасно інформувати МАУ про будь-які зміни реєстраційних даних Компанії-учасника, а також про зміну Адміністратора Компанії (наприклад, в разі його звільнення). Для зміни Адміністратора Компанії або зміни його даних необхідно надіслати запит із електронної адреси чинного Адміністратора Компанії або, в разі звільнення Адміністратора Компанії та недійсності контактної електронної адреси, надати скан-копію заяви з реквізитами та печаткою Компанії-учасника, в якому будуть вказані дані нового Адміністратора Компанії і дозвіл на надання цій особі доступу до даних корпоративного рахунку та ведення його від імені Компанії-учасника.

2.11. Плата за реєстрацію та участь у Програмі з Компаній-учасників не стягується.

3. НОМЕР КОРПОРАТИВНОГО РАХУНКУ. ПАРОЛЬ

3.1. У разі прийняття рішення про реєстрацію Компанії в Panorama Club CORPORATE, МАУ проводить реєстрацію з використанням наданої в Заяві на реєстрацію інформації та направляє Адміністратору Компанії підтвердження про реєстрацію з наступною інформацією:

3.1.1. Номер Корпоративного рахунку та інструкція з його використання.

3.1.2. Пароль персональної ідентифікації Компанії-учасника для доступу в Онлайн кабінет Компанії на сайті МАУ.

3.1.3. Схема накопичення миль.

3.2. Пластикові / електронні картки у Panorama Club CORPORATE не передбачені і не випускаються.

3.3. Адміністратор Компанії несе повну відповідальність за конфіденційність, нерозголошення і збереження номера Корпоративного рахунку та Паролю Компанії-учасника, а також неможливість доступу до цих даних неправомірних третіх осіб. У разі порушення конфіденційності номера Корпоративного рахунку та / або Паролю Компанії-учасника, виняткову відповідальність за будь-які дії з Корпоративним рахунком несе Компанія-учасник, включаючи, але не обмежуючи, будь-які транзакції на рахунку і порушення Правил та Умов Panorama Club CORPORATE. У разі виявлення факту порушення конфіденційності номера Корпоративного рахунку та Паролю Компанії-учасника, Компанії-учаснику необхідно негайно звернутися в МАУ з метою запобігання неправомірного доступу до Корпоративного рахунку третіх осіб.

4. НАКОПИЧЕННЯ МИЛЬ

4.1. Миля є одиницею виміру винагород Panorama Club CORPORATE. Всі милі, що нараховуються на Корпоративний рахунок, є бонусними милями.

4.2. Милі нараховуються за власні регулярні рейси МАУ та код-шерингові рейсі (маркетингова квота місць на рейсах Авіакомпаній-Партнерів під кодом PS).

4.3. Милі не нараховуються за:

 • перельоти власними регулярними рейсами Авіакомпаній-Партнерів;
 • чартерними рейсами МАУ та Авіакомпаній-Партнерів, включаючи чартерну квоту місць на регулярних рейсах;
 • перельоти, оформлені за авіаквитками-винагородами, сертифікатами та ін.;
 • перельоти, оформлені Low-cost квиткам;
 • використання послуг МАУ і неавіаційних Компаній-Партнерів Panorama Club.

4.4. Кількість миль, що нараховується на Корпоративний рахунок, розраховується виходячи з вартості (тарифної частини і паливного збору, виключаючи аеропортові та інші збори) польотних сегментів, придбаних Компанією-учасником з використанням номера Корпоративного рахунку, і фактично використаних у звітному місяці. Загальна сума (тарифна частина і паливний збір), витрачена Компанією-учасником на фактично використані в звітному місяці польотні сегменти в доларах США, конвертується у відповідну кількість бонусних миль, що визначено умовами участі в Panorama Club CORPORATE.

4.5. Нарахування миль проводиться на Корпоративний рахунок автоматично, тільки в разі, якщо при бронюванні та оформленні Компанією-учасником авіаквитка номер Корпоративного рахунку був внесений у відповідне поле авіаквитка агентом з бронювання або в поле «Номер корпоративної карти» при бронюванні авіаквитка на сайті МАУ flyUIA.com. Відсутня можливість ретроактивного нарахування миль за авіаквитки, бронювання і оформлення яких було здійснено без внесення номера Корпоративного рахунку та / або з порушенням інструкції його використання.

4.6. Нарахування миль здійснюється на Корпоративний рахунок щомісяця до 15 (п'ятнадцятого) календарного числа місяця, наступного за звітним місяцем.

4.7. У разі наявності на Корпоративному рахунку некоректних транзакцій (неправильне нарахування / списання миль та інше), МАУ зберігає за собою право вносити необхідні зміни.

4.8. Компанія-учасник може ознайомитися з переліком польотних сегментів, розміром тарифної частини і паливного збору за кожним з польотних сегментів, придбаних Компанією-учасником з використанням номера Корпоративного рахунку, і фактично використаних у звітному місяці, направивши відповідний запит з Онлайн кабінету Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

4.9. Термін дії миль.

4.9.1. Термін дії нарахованих миль на Корпоративному рахунку становить 36 (тридцять шість) місяців від останнього календарного дня місяця, за результатами польотної активності якого проведено нарахування миль.

4.9.2. Милі, не використані протягом 36 (тридцяти шести) місяців, автоматично списуються в останній календарний день поточного кварталу.

4.9.3. Кількість миль, термін дії яких закінчується в наступні 5 (п'ять) кварталів вказуються в Онлайн кабінеті Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

4.9.4. Компанії-учаснику необхідно використати милі, термін дії яких закінчується, до дати їх автоматичного списання. Милі, списані з Корпоративних рахунків з причини закінчення їх терміну дії, поверненню не підлягають.

4.10. Передача, обмін миль.

4.10.1. Кожна Компанія-учасник має свій Корпоративний рахунок для нарахування і обліку накопичених миль. Милі з одного Корпоративного рахунку не можуть бути перенесені на інший Корпоративний рахунок, об'єднані з милями на інших рахунках чи трансформовані в милі іншої програми лояльності.

4.10.2. Милі не можуть бути конвертовані в грошовий еквівалент.

4.10.3. Продаж, обмін, виставлення на аукціон або будь-який інший спосіб передачі миль третім особам заборонений. Заборонені переговори з метою покупки або продажу миль, покупки миль у Компаній-учасників або третіх осіб, а також неправомірне використання миль.

4.11. Придбання миль.

4.11.1. Компанія-учасник має можливість придбати милі для оформлення винагород Panorama Club CORPORATE.

4.11.2. Умови придбання миль:

 • Мінімальна кількість миль для придбання – 1000 миль.
 • Максимальна кількість миль для придбання (протягом року) – 50000 миль.
 • Кратність миль для придбання – 100 миль.
 • Вартість 1 000 миль – 50 дол. США.

4.11.3. Кошти, витрачені на придбання миль не відшкодовуються.

5. ВИКОРИСТАННЯ МИЛЬ

5.1. Можливості використання миль.

5.1.1. Компанії-учасники мають можливість використовувати милі на винагороди Panorama Club CORPORATE: авіаквитки - винагороди на власні регулярні рейси МАУ і Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club, винагородне підвищення класу обслуговування на власні регулярні рейси МАУ, отримання знижки на перельоти власними регулярними рейсами МАУ та код-шерінговими рейсами МАУ під кодом PS.

5.1.2. Актуальна інформація про можливості та умови використання миль Panorama Club CORPORATE, про кількість миль, яка необхідна для оформлення винагород розміщена на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE). Компанія-учасник також може дізнатися кількість миль, яка необхідна для оформлення авіаквитка - винагороди та підвищення класу обслуговування на власні регулярні рейси МАУ, скориставшись «Калькулятором використання миль» на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

5.1.3. МАУ зберігає за собою право самостійно визначати кількість миль, що необхідна для оформлення винагород Panorama Club CORPORATE, умови оформлення, а також вносити зміни без попереднього повідомлення, включаючи зміну переліку та вартості доступних винагород, анулювання деяких видів винагород і т.д.

5.1.4. Кожна Компанія-учасник Panorama Club CORPORATE має свій Корпоративний рахунок для обліку накопичених і використаних миль. Винагорода Panorama Club CORPORATE може бути оформлена з Корпоративного рахунку для будь-якої третьої особи шляхом оформлення передачі винагороди тільки в разі наявності на рахунку необхідної для оформлення винагороди Panorama Club CORPORATE кількості миль.

5.1.5. У разі наявності невірного списання миль, МАУ зберігає за собою право вносити необхідні зміни в баланс Компанії-учасника без попереднього повідомлення.

5.1.6. Залежно від дати, сезону, напрямку та інших умов можуть виникати обмеження по оформленню винагород Panorama Club CORPORATE. Компанії-учаснику необхідно повідомити альтернативні дати подорожі під час замовлення винагород Panorama Club CORPORATE.

5.1.7. Продаж, обмін, виставлення на аукціон або будь-який інший неправомірний спосіб передачі винагород Panorama Club CORPORATE третім особам заборонений. Заборонені переговори з метою покупки або продажу винагород Panorama Club CORPORATE, покупки винагород Panorama Club CORPORATE у Компаній-учасників або третіх осіб, а також неправомірне використання винагород Panorama Club CORPORATE.

5.1.8. Інформація про інші тимчасові та постійні способи використання миль і відповідні умови використання розміщуються на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE).

5.2. Авіаквиток - винагорода.

5.2.1. Авіаквитки - винагороди оформлюються на власні регулярні рейси МАУ і Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club. Оформлення авіаквитків - винагород на чартерні і код-шерінгові рейси МАУ і Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club не здійснюється.

5.2.2. Для замовлення авіаквитка - винагороди Компанії-учаснику необхідно заповнити заявку на оформлення в Онлайн кабінеті Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE) або звернутися на виділену телефонну лінію для корпоративних клієнтів МАУ.

5.2.3. Авіаквиток - винагорода дійсний протягом 1 (одного) року з дати його оформлення.

5.2.4. Державні, аеропортові та інші види зборів, що мають силу під час оформлення авіаквитка - винагороди оплачуються Учасником додатково.

5.2.5. Кількість миль, необхідна для оформлення авіаквитка-винагороди на рейсах МАУ, в залежності від нагородної зони:

НАГОРОДНІ ЗОНИ НАПРЯМКИ між Києвом (містами України) та
Нагородна зона 1 Київ, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Херсон, Чернівці
Нагородна зона 2 Анкара, Батумі (з Запоріжжя), Берлін, Болонья (зі Львова), Будапешт, Варшава, Відень, Вільнюс, Гельсінкі, Кишинев, Кутаїсі, Мінськ, Паланга, Прага, Рига, Стамбул.
Нагородна зона 3 Аліканте (з Івано-Франківська), Амман, Амстердам, Афіни, Баку, Бергамо, Брюссель, Валенсія (з Івано-Франківська), Венеція, Дюссельдорф, Єреван, Женева, Ларнака, Мілан, Мюнхен, Рим, Стокгольм, Тбілісі, Тель-Авів, Франкфурт, Цюріх
Нагородна зона 4 Каїр, Лондон, Париж, Тегеран
Нагородна зона 5 Барселона, Дубаї, Мадрид, Ніцца, Пальма-де-Майорка
Нагородна зона 6 Алмати, Астана
Нагородна зона 7 Бангкок, Делі, Коломбо, Нью-Йорк, Пекін

Прямі власні регулярні рейси МАУ

Нагородна зона
Квиток-винагорода в обидві сторони
Нагородна зона 1
Економ клас 10 000
Економ Преміум клас -
Бізнес клас 15 000
Нагородна зона 2
Економ клас 15 000
Економ Преміум класс -
Бізнес клас 25 000
Нагородна зона 3
Економ клас 20 000
Економ Преміум клас -
Бізнес клас 30 000
Нагородна зона 4
Економ клас 25 000
Економ Преміум клас -
Бізнес клас 35 000
Нагородна зона 5
Економ клас 30 000
Економ Преміум клас -
Бізнес клас 45 000
Нагородна зона 6
Економ клас 40 000
Економ Преміум клас -
Бізнес клас 60 000
Нагородна зона 7
Економ клас 80 000
Економ Преміум клас 100 000
Бізнес клас 120 000

Транзитні власні регулярні рейси МАУ

Нагородна зона 1 Нагородна зона 2 Нагородна зона 3 Нагородна зона 4 Нагородна зона 5 Нагородна зона 6 Нагородна зона 7
Нагородна зона 1 Економ
10 000
Економ
15 000
Економ
20 000
Економ
25 000
Економ
30 000
Економ
40 000
Економ
80 000
Бізнес
15 000
Бізнес
25 000
Бізнес
30 000
Бізнес
35 000
Бізнес
45 000
Бізнес
60 000
Бізнес
120 000
Нагородна зона 2 - Економ
20 000
Економ
25 000
Економ
30 000
Економ
35 000
Економ
45 000
Економ
85 000
Бізнес
30 000
Бізнес
35 000
Бізнес
40 000
Бізнес
45 000
Бізнес
65 000
Бізнес
125 000
Нагородна зона 3 - - Економ
25 000
Економ
30 000
Економ
35 000
Економ
45 000
Економ
85 000
Бізнес
35 000
Бізнес
40 000
Бізнес
45 000
Бізнес
65 000
Бізнес
125 000
Нагородна зона 4 - - - Економ
35 000
Економ
40 000
Економ
50 000
Економ
90 000
Бізнес
45 000
Бізнес
50 000
Бізнес
70 000
Бізнес
130 000
Нагородна зона 5 - - - - Економ
45 000
Економ
55 000
Економ
95 000
Бізнес
55 000
Бізнес
70 000
Бізнес
135 000
Нагородна зона 6 - - - - - Економ
60 000
Економ
100 000
Бізнес
75 000
Бізнес
140 000
Нагородна зона 7 - - - - - - Економ
140 000
Економ
Преміум
160 000
Бізнес
180 000
Нагородна зона 1
Економ Бізнес
Нагородна зона 1 10 000 15 000
Нагородна зона 2 15 000 25 000
Нагородна зона 3 20 000 30 000
Нагородна зона 4 25 000 35 000
Нагородна зона 5 30 000 45 000
Нагородна зона 6 40 000 60 000
Нагородна зона 7 80 000 120 000
Нагородна зона 2
Економ Бізнес
Нагородна зона 2 20 000 30 000
Нагородна зона 3 25 000 35 000
Нагородна зона 4 30 000 40 000
Нагородна зона 5 35 000 45 000
Нагородна зона 6 45 000 65 000
Нагородна зона 7 85 000 125 000
Нагородна зона 3
Економ Бізнес
Нагородна зона 3 25 000 35 000
Нагородна зона 4 30 000 40 000
Нагородна зона 5 35 000 45 000
Нагородна зона 6 45 000 65 000
Нагородна зона 7 85 000 125 000
Нагородна зона 4
Економ Бізнес
Нагородна зона 4 35 000 45 000
Нагородна зона 5 40 000 50 000
Нагородна зона 6 50 000 70 000
Нагородна зона 7 90 000 130 000
Нагородна зона 5
Економ Бізнес
Нагородна зона 5 45 000 55 000
Нагородна зона 6 55 000 70 000
Нагородна зона 7 95 000 135 000
Нагородна зона 6
Економ Бізнес
Нагородна зона 6 60 000 75 000
Нагородна зона 7 100 000 140 000
Нагородна зона 7
Економ Економ
Преміум
Бізнес
Нагородна зона 7 140 000 160 000 180 000

5.2.6. Оформлення авіаквитка - винагороди в обидві сторони можливо максимум на 4 (чотири) польотних сегмента.

5.2.7. Оформлення авіаквитка - винагороди в одну сторону можливо максимум на 2 (два) польотних сегмента.

5.2.8. Оформлення авіаквитка-винагороди в одну сторону не здійснюється на рейси слідуючих Авіакомпаній-Партнерів: Austrian Airlines, KLM, Air France.

5.2.9. Оформлення авіаквитка - винагороди з відкритою датою не здійснюється.

5.2.10. Списання миль з рахунку Учасника за оформлення авіаквитка - винагороди проводиться в момент його оформлення.

5.2.11. Кількість миль, що необхідна для замовлення авіаквитка - винагороди в один бік становить 60% кількості миль, необхідної для оформлення авіаквитка - винагороди в обидві сторони.

5.2.12. Кількість миль, необхідна для замовлення авіаквитка - винагороди для дитини (від 2-х до 11-ти років включно) становить:

 • на рейси МАУ і рейси Tap Portugal - 50% кількості миль, що необхідна для оформлення авіаквитка - винагороди для дорослого.
 • на рейси інших Авіакомпаній-Партнерів – 100 % кількості миль, що необхідна для оформлення авіаквитка - винагороди для дорослого.

Для дітей, які подорожують без супроводу дорослих, вартість авіаквитка - винагороди дорівнює вартості авіаквитка - винагороди для дорослого.

5.2.13. Кількість миль, що необхідна для замовлення авіаквитка - винагороди для немовлят (до 2-х років) становить:

 • на рейси МАУ - 10% кількості миль, необхідного для оформлення авіаквитка - винагороди для дорослого.
 • На рейси Авіакомпаній-Партнерів- 100% кількості миль, що необхідна для оформлення авіаквитка - винагороди для дорослого.

Оформлення авіаквитка - винагороди для немовляти та асоційованого з ним у бронюванні дорослого пасажира здійснюється з рахунку одного Учасника та в одному класі бронювання. Комбінація комерційного та винагородного класів бронювання, а також різних класів обслуговування неможлива.

5.2.14. Оформлення авіаквитка - винагороди з рахунку дитини (від 2-х до 11-ти років включно) з передачею винагороди дозволено тільки на дитину (від 2-х до 11-ти років включно). Передача винагороди на дорослого (від 12 років) або немовлят (до 2-х років) не передбачена.

5.2.15.У разі зміни маршруту по авіаквитку - винагороді, Учасником сплачується різниця в аеропортових зборах та інших видах зборів.

5.2.16.Оформлення авіаквитка - винагороди не може комбінуватися з оформленням винагородного підвищення класу обслуговування.

5.2.17.Оформлення авіаквитка - винагороди здійснюється в одному класі обслуговування по всьому маршруту. Комбінування різних класів не здійснюється.

5.2.18.Оформлення авіаквитка - винагороди може здійснюватися з комбінуванням рейсів МАУ і рейсів тільки однієї Авіакомпанії-Партнера Panorama Club. При цьому, вартість такого маршруту розраховується двома окремими авіаквитками виходячи із вартості відповідних авіаквитків - винагород на рейси МАУ і рейси Авіакомпанії-Партнера Panorama Club в милях. Комбінування рейсів МАУ з рейсами двох і більше Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club, а також двох і більше Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club між собою в одному авіаквитку - винагороді не здійснюється.

5.2.19.Оформлення авіаквитка - винагороди в обидві сторони може здійснюватися з однією проміжною зупинкою (Stopover - до 7 днів) на перельоті в пункт призначення, або назад. Оформлення авіаквитка - винагороди в одну сторону з проміжною зупинкою не здійснюється. Перебування пасажира в транзитному пункті менше 24 годин не вважається проміжною зупинкою.

5.2.20.Оформлення авіаквитка - винагороди може здійснюватися з розірваним маршрутом (Open jaw): пункт призначення може не співпадати з пунктом зворотнього відправлення, але маршрут повинен знаходитися в межах однієї винагородної зони. Якщо пункт призначення і пункт зворотнього відправлення знаходяться в різних винагородних зонах, мильна вартість маршруту розраховується двома окремими авіаквитками - винагородами в одну сторону.

5.2.21.Оформлення одного авіаквитка - винагороди здійснюється виключно з рахунку одного Учасника.

5.2.22.Зміна дати і маршруту перельоту по авіаквитку - винагороді на власних регулярних рейсах МАУ здійснюється:

 • до момента оформлення авіаквитка - винагороди - без штрафних санкцій;
 • після оформлення авіаквитка - винагороди при подорожі в економічному класі - зі штрафом 40 дол. США;
 • при оплаті штрафу для дитини (від 2-х до 11-ти років включно) застосовується знижка 50% від суми збору, для немовлят (до 2-х років) застосовується знижка 90% від суми збору;
 • після оформлення авіаквитка - винагороди при подорожі в бізнес класі - без штрафних санкцій.

5.2.23.У разі якщо не була проведена попередня відміна авіаквитка - винагороди і Учасник не з'явився на рейс, стягується штраф 25 дол. США.

5.2.24.Бронювання авіаквитка за грошові кошти не може бути перетворено в бронювання авіаквитка - винагороди.

5.3. Винагородне підвищення класу обслуговування.

5.3.1. Винагородне підвищення класу обслуговування оформлюється тільки на власні регулярні рейси МАУ. Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування на рейси Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club, а також на чартерні і код-шерінгові рейси МАУ не здійснюється.

5.3.2. Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування здійснюється не пізніше, ніж за 12 (дванадцять) годин до вильоту рейсу.

5.3.3. Для замовлення винагородного підвищення класу обслуговування Компанії-учаснику необхідно заповнити заявку на оформлення в Онлайн кабінеті Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE) або звернутися на виділену телефонну лінію для корпоративних клієнтів МАУ.

5.3.4. Винагородне підвищення класу обслуговування оформлюється окремо на кожний польотний сегмент (наприклад, Київ - Лондон).

5.3.5. Кількість миль, необхідна для оформлення винагородного підвищення класу обслуговування за милі в залежності від нагородної зони:

НАГОРОДНІ ЗОНИ НАПРЯМКИ між Києвом (містами України) та
НАГОРОДНА ЗОНА 1 Київ, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Херсон, Чернівці
Нагородна зона 2 Анкара, Батумі (з Запоріжжя), Берлін, Болонья (зі Львова), Будапешт, Варшава, Відень, Вільнюс, Гельсінкі, Кишинев, Кутаїсі, Мінськ, Паланга, Прага, Рига, Стамбул.
Нагородна зона 3 Аліканте (з Івано-Франківська), Амман, Амстердам, Афіни, Баку, Бергамо, Брюссель, Валенсія (з Івано-Франківська), Венеція, Дюссельдорф, Єреван, Женева, Ларнака, Мілан, Мюнхен, Рим, Стокгольм, Тбілісі, Тель-Авів, Франкфурт, Цюріх
Нагородна зона 4 Каїр, Лондон, Париж, Тегеран
Нагородна зона 5 Барселона, Дубаї, Мадрид, Ніцца, Пальма-де-Майорка
Нагородна зона 6 Алмати, Астана
Нагородна зона 7 Бангкок, Делі, Коломбо, Нью-Йорк, Пекін

Для перельотів рейсами МАУ до 05.11.2017р. включно:

Нагородна зона
Винагородне підвищення класу обслуговування в одну сторону
Нагородна зона 1
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 2500
В, G, J, M, N 3750
Нагородна зона 2
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 5000
В, G, J, M, N 7500
Нагородна зона 3
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 5000
В, G, J, M, N 7500
Нагородна зона 4
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 5000
В, G, J, M, N 7500
Нагородна зона 5
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 7500
В, G, J, M, N 9500
Нагородна зона 6
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 10 000
В, G, J, M, N 12 000

На далекомагістральні рейси МАУ (Бангкок, Коломбо, Нью-Йорк, Пекін)

Нагородна зона 7
Винагородне підвищення класу обслуговування в одну сторону
з Економ до Економ Преміум
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 10 000
В, G, J, M, N 15 000
з Економ Преміум до Бізнес
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 10 000
В, G, J, M, N
з Економ до Бізнес
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 20 000
В, G, J, M, N 30 000

Для перельотів рейсами МАУ з 06.11.2017р.:

Нагородна зона
Винагородне підвищення класу обслуговування в одну сторону
Нагородна зона 1
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 2500
B, T, X, U, G, O, I, R Ні
Нагородна зона 2
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 5000
B, T, X, U, G, O, I, R Ні
Нагородна зона 3
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 5000
B, T, X, U, G, O, I, R Ні
Нагородна зона 4
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 5000
B, T, X, U, G, O, I, R Ні
Нагородна зона 5
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 7500
B, T, X, U, G, O, I, R Ні
Нагородна зона 6
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 10 000
B, T, X, U, G, O, I, R Ні

На далекомагістральні рейси МАУ (Бангкок, Коломбо, Нью-Йорк, Пекін, Делі)

Нагородна зона 7
Винагородне підвищення класу обслуговування в одну сторону
з Економ до Економ Преміум
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 10 000
B, T, X, U, G, O Нет
W, Y -
P -
I, R -
з Економ Преміум до Бізнес
H, L, V, M, Q, N, S, E, K -
B, T, X, U, G, O -
W, Y 10 000
P 20 000
I, R Ні
з Економ до Бізнес
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 20 000
B, T, X, U, G, O Ні
W, Y -
P -
I, R -

5.3.6.Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування на 2 (два) та більше сегментів перельоту, що оформлені у одному авіаквитку повинна здійснюватися виключно з одного Корпоративного рахунку.

5.3.7.Зміни та повернення по авіаквитку, що оформлений з винагородним підвищенням класу обслуговування, здійснюються відповідно до умов застосування тарифу, за яким був придбаний оригінальний авіаквиток.

5.3.8.На класи бронювання Т , U, X, I оформлення підвищення класу обслуговування за милі неможливе.

5.3.9.При замовленні підвищення класу обслуговування на регулярні рейси МАУ Лондон-Київ, Париж-Київ та регулярні сезонні рейси Ніцца-Київ пасажиром сплачується різниця між сумою аеропортових зборів економічного класу та бізнес-класу.

5.3.10.При оформленні винагородного підвищення класу обслуговування через Представництва МАУ та агентства з продажу авіаквитків в Україні та за кордоном може стягуватися додатковий сервісний збір.

5.3.11.Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування можливе тільки по авіаквитках, виписаних на бланках МАУ (номер бланка МАУ - 566).

5.3.12.У разі зміни маршруту, Компанією-учасником сплачується різниця в аеропортових зборах та інших зборах. При оформленні винагородного підвищення класу обслуговування на деяких рейсах МАУ, Компанією-учасником сплачується різниця між сумою аеропортових зборів економічного та бізнес-класу.

5.3.13.Списання миль з Корпоративного рахунку за оформлення винагородного підвищення класу обслуговування проводиться в момент його оформлення.

5.3.14.Кількість миль, необхідна для замовлення винагородного підвищення класу обслуговування для дитини (від 2-х до 11-ти років включно) становить 100% кількості миль, необхідної для оформлення винагородного підвищення класу обслуговування для дорослого.

5.3.15.Кількість миль, необхідна для замовлення винагородного підвищення класу обслуговування для немовлят (до 2-х років) становить 20% кількості миль, необхідної для оформлення винагородного підвищення класу обслуговування для дорослого. Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування для немовляти та асоційованого з ним у бронюванні дорослого пасажира здійснюється з рахунку одного Учасника та в одному класі бронювання. Комбінація комерційного та винагородного класів бронювання, а також різних класів обслуговування неможлива.

5.3.16.Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування не може комбінуватися з оформленням авіаквитка - винагороди.

5.4 Оформлення знижки за милі.

5.4.1. Оформлення авіаквитка зі знижкою за милі здійснюється на авіаперельоти власними регулярними рейсами МАУ (за винятком бізнес класу на далекомагістральні рейси та бізнес класу на рейси Київ-Ніцца / Ніцца-Київ), на код-шерінгові рейси (за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS), на регулярну квоту місць на чартерних рейсах МАУ, включаючи транзитні перельоти рейсами МАУ.

5.4.2. Умови оформлення знижки за милі:

 • Мінімальна кількість миль для обміну – 2000 миль.
 • Максимальна кількість миль для обміну (за одну транзакцію) – 125000 миль.
 • Милями може бути оплачено не більше 50% від тарифу.
 • Вартість 1 000 миль для обміну – 10 дол. США.

5.4.3. Оформлення знижки за милі проводиться не пізніше, ніж за 12 (дванадцять) годин до вильоту.

5.4.4. Для замовлення знижки за милі Компанії-учаснику необхідно заповнити заявку на оформлення в Онлайн кабінеті Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE) або звернутися на виділену телефонну лінію для корпоративних клієнтів МАУ.

5.4.5. Знижка, оформлена за милі є одноразовою і може бути використана для оформлення авіаквитка в одну сторону або в обидві сторони.

5.4.6. Знижка, оформлена за милі застосовується тільки до опублікованого тарифу, доступного в системі в момент бронювання. На аеропортові та інші види зборів знижка не поширюється і вони в повному обсязі оплачуються Компанією-учасником. Рівень аеропортових та інших видів зборів відповідає рівню, що застосовується у Контактному Центрі і касах МАУ.

5.4.7. Сервісний збір за оформлення авіаквитка на міжнародних напрямках складає 5 дол. США, на внутрішніх напрямках – відсутній.

5.4.8. У разі бронювання авіаквитка зі знижкою за рахунок миль, інші знижки (корпоративна, дитяча, «Персональна пропозиція» та ін.) до даного авіаквитка не застосовуються.

5.4.9. Оформлення знижки за милі не може комбінуватися з оформленням винагородного підвищення класу обслуговування.

5.4.10. Зміни по авіаквитку, оформленому зі знижкою за рахунок миль, здійснюються відповідно до правил застосування тарифу, до якого було застосовано знижку.

5.5. Повернення миль.

5.5.1. Повернення миль за неоформлений авіаквиток – винагороду здійснюється без стягнення додаткових зборів.

5.5.2. Повернення миль за невикористаний авіаквиток - винагороду здійснюється з оплатою збору в розмірі 40 дол. США. При оплаті збору для дитини (від 2-х до 11-ти років включно) застосовується знижка 50% від суми збору, для немовлят (до 2-х років) застосовується знижка 90% від суми збору.

5.5.3. Повернення миль за частково використаний авіаквиток – винагороду, коли подорож вже розпочато, неможливе.

5.5.4. Повернення миль за невикористаний авіаквиток, оформлений зі знижкою за милі, здійснюється без стягнення додаткових зборів:

 • якщо за правилами тарифу авіаквиток підлягає поверненню, милі повертаються у повному розмірі, повернення вартості авіаквитка, оплаченої у грошовому еквіваленті, здійснюється за правилами застосованого тарифу в авіаквитку;
 • якщо за правилами тарифу авіаквиток не підлягає поверненню, милі не повертаються.

5.5.5.Повернення миль по частково використаному авіаквитку, оформленому зі знижкою за милі, коли подорож вже розпочата, неможливе. Повернення авіаквитка здійснюється за правилами тарифу. вказаному в авіаквитку, до якого було застосовано знижку.

5.5.6.Повернення миль за невикористане винагородне підвищення класу обслуговування здійснюється без стягнення додаткових зборів. Повернення авіаквитка здійснюється за правилами застосування тарифу оригінального авіаквитка.

5.5.7.У випадку затримки або відміни рейсу з ініціативи Авіакомпанії у зв'язку з комерційними або непередбачуваними обставинами, повернення миль за авіаквиток – винагороду, авіаквиток, оформлений з підвищенням класу обслуговування, авіаквиток, оформлений зі знижкою за милі здійснюється без стягнення додаткових зборів. Повне / часткове повернення миль здійснюється у разі відмови пасажира від запропонованих Авіакомпанією альтернативних варіантів маршруту перевезення.

5.5.8.При оформленні додаткових послуг МАУ за милі, повернення миль здійснюється згідно правил і умов повернення відповідної додаткової послуги МАУ.

5.5.9.При здійсненні повернення миль на Корпоративний рахунок, милі, термін дії яких закінчився в попередні квартальні періоди, автоматично списуються в момент здійснення транзакції повернення миль.

6. ПЕРЕДАЧА ВИНАГОРОД

6.1. Компанія-учасник може оформити винагороду Panorama Club CORPORATE за милі, накопичені на Корпоративному рахунку, для будь-якої особи на власний розсуд шляхом оформлення передачі винагороди.

6.2. Милі і вже оформлені винагороди Panorama Club CORPORATE не передаються.

6.3. Для оформлення передачі винагороди, Компанії-учаснику необхідно виконати наступні дії в Онлайн кабінеті Компанії на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club CORPORATE):

6.3.1. Внести дані осіб, на яких заплановано оформлення винагород Panorama Club CORPORATE в «Список осіб на оформлення винагороди». Внесення Компанією-учасником зазначених даних є підтвердженням згоди Компанії-учасника на передачу винагород з Корпоративного рахунку зазначеним особам. Діти до 2-х років і юридичні особи не можуть бути внесені в «Список осіб на оформлення винагороди». Список може включати до 100 осіб, з можливістю додавання і видалення осіб зі списку.

6.3.2. Заповнити запит на оформлення винагороди в розділі «Замовити винагороду-переліт» або «Замовити винагороду-послугу» або звернутися на виділену телефонну лінію для корпоративних клієнтів МАУ та замовити винагороду.

6.4. Правила та Умови Panorama Club CORPORATE стосуються також осіб, яким передаються винагороди Panorama Club CORPORATE. Компанії-учаснику, з Корпоративного рахунку якого здійснюється передача винагороди, необхідно ознайомити особу, якій передається винагорода з Правилами та Умовами Panorama Club CORPORATE.

6.5. МАУ не несе відповідальність за підробку або будь-яке невідповідне використання винагород Panorama Club CORPORATE.

7. ПЕРЕВІРКИ

7.1. МАУ зберігає за собою право перевіряти обґрунтованість і правомірність участі Компанії-учасники в Panorama Club CORPORATE в будь-який момент, без попереднього повідомлення Компанії-учасника. Перевірки призначені для забезпечення МАУ гарантіями дотримання Компаніями-учасниками Правил і Умов Panorama Club CORPORATE та виявлення можливих фактів шахрайства.

7.2. За запитом МАУ, з метою перевірки правомірності транзакцій накопичення і використання миль на Корпоративному рахунку, Адміністратору Компанії необхідно в розумні терміни надати МАУ для перевірки документацію, що підтверджує дотримання Компанією-учасником Правил та Умов Panorama Club CORPORATE. Відмова Компанії-учасники в наданні документації, автоматично призведе до зупинення або припинення участі Компанії-учасники в Panorama Club CORPORATE.

7.3. У разі виявлення під час проведення перевірки, будь-яких невідповідностей і / або порушень Правил та Умов Panorama Club CORPORATE, МАУ зберігає за собою право в односторонньому порядку призупинити або припинити участь Компанії-учасника в Panorama Club CORPORATE.

7.4. МАУ залишає за собою право припинити участь Компанії-учасника в Panorama Club CORPORATE, скасувати всі раніше накопичені на Корпоративному рахунку милі і вимагати компенсацію за використані Компанією-учасником винагороди, у разі виявлення, що Компанія-учасник, Адміністратор Компанії або інша особа, отримали будь-які вигоди за допомогою Panorama Club CORPORATE, навмисне здійснюючи будь-які неправомірні дії або порушення Правил та Умов Panorama Club CORPORATE, в тому числі, але не обмежуючись шахрайським оформленням, продажем винагород або іншим зловживанням.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗАКОНОДАВСТВО

8.1. МАУ не несе відповідальність перед Компанією-учасником, Адміністратором Компанії або іншою особою за будь-які збитки, прямі або непрямі:

8.1.1. в результаті припинення діяльності Panorama Club CORPORATE;

8.1.2. в результаті зміни Правил та Умов Panorama Club CORPORATE;

8.1.3. внаслідок неправомірного доступу третіх осіб до Корпоративного рахунку через порушення Компанією-учасником конфіденційності номера Корпоративного рахунки та Паролю Компанії-учасника.

8.2. МАУ не несе відповідальності за несанкціоновану реєстрацію участі і / або використання Panorama Club CORPORATE та / або шахрайські дії, вчинені Адміністратором Компанії. У разі виявлення порушень, Компанія-учасник зобов'язана негайно зв'язатися з МАУ з метою запобігання неправомірного використання Корпоративного рахунку. Компанія-учасник несе відповідальність за будь-які збитки, прямі або непрямі в результаті можливого неналежного використання Корпоративного рахунку.

8.3. Діяльність Panorama Club CORPORATE регулюється виключно законодавством України. Будь-які спори, що стосуються діяльності Panorama Club CORPORATE розглядаються шляхом двосторонніх переговорів або в суді за місцем реєстрації МАУ. Проти Компанії-учасника позови можуть бути подані у відповідному місці юрисдикції за місцем знаходження позивача або відповідача, або в інших місцях, де виникла відповідна правова відповідальність.