Υπερβαροι επιβατες

Για την ορθή τήρηση των κανονισμών και τη διασφάλιση της άνεσης, συνίσταται στους επιβάτες οι οποίοι, λόγω της σωματικής τους διάπλασης, δεν μπορούν να ταξιδέψουν άνετα σε ένα κάθισμα, να προβαίνουν σε κράτηση ενός επιπλέον καθίσματος.

Η κράτηση ενός επιπλέον καθίσματος στις πτήσεις της UIA συνίσταται στους επιβάτες των οποίων το ατομικό βάρος υπερβαίνει τα 120κ ή/και η σωματική τους διάπλαση δεν τους επιτρέπει:

  • να εκτελέσουν την πτήση καθήμενοι σε ένα μόνο κάθισμα του αεροσκάφους,
  • να προσδέσουν τη ζώνη τους εξαιτίας του περιορισμένου μήκους της,
  • να χαμηλώσουν τα στηρίγματα του καθίσματος τους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η μεταφορά υπέρβαρων επιβατών σε πτήσεις της UIA εκτελείται κατόπιν συνεννόησης με τον αερομεταφορέα. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγκαίρως, σε περίπτωση που χρειάζεστε κράτηση συμπληρωματικού καθίσματος.

Η πληρωμή του επιπλέον καθίσματος εκτελείται σύμφωνα με τους ναύλους της UIA.

Η UIA δικαιούται να αρνηθεί τη μεταφορά υπέρβαρου επιβάτη εάν δεν έχει προηγηθεί αγορά επιπλέον καθίσματος, δεδομένης της αδυναμίας να καθίσει δεόντως εντός του αεροσκάφους ο εν λόγω επιβάτης.

Σε περίπτωση που το δρομολόγιο του εν λόγω επιβάτη περιλαμβάνει ανταπόκριση από πτήση άλλου αερομεταφορέα σε πτήση της UIA, πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί κράτηση και αγορά ενός επιπλέον καθίσματος στην πτήση της UIA.

Ζητήστε την εν λόγω υπηρεσία μέσω του Κέντρου Επικοινωνίας (Contact Center) της UIA συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα.

Σημαντική υπενθύμιση: Οι κανονισμοί μεταφοράς υπέρβαρων επιβατών σε πτήσεις άλλων αερομεταφορέων ενδέχεται να διαφέρουν από τους κανονισμούς της UIA