Automatické odbavení

Podmínky služby automatického odbavení

  • Služba je k dispozici pouze pro cestující v ekonomické třídě a prémiové ekonomické třídě, kteří poskytli své věrohodné pasové a kontaktní údaje (elektronická adresa a/nebo mobilní telefonní číslo).
  • Palubní vstupenka bude odeslána na vaši elektronickou adresu nebo na mobilní telefonní číslo. Palubní vstupenku můžete buď vytisknout, nebo si uložit její elektronickou verzi. V každém případě musí být čárový kód palubní vstupenky jasně viditelný.
  • Pokud z jakýchkoliv důvodů nepředložil cestující palubní vstupenku, může se během odbavení obrátit na odbavovací přepážku na letišti odletu, aby mu byla vystavená palubní vstupenka.

Upozorňujeme, že je na některých letištích vybírán poplatek za vystavení palubní vstupenky, stanovený společností UIA.

Seznámit se s výší poplatku za vystavení palubní vstupenky na letištích odletu.

  • Cestující, kteří si objednali speciální služby (cestování se zvířaty, přeprava zbraní), děti ve věku do 16 let, které cestují bez doprovodu dospělých a také cestující se zdravotními postiženími by se měli s předstihem dostavit do odbavovací přepážky na letišti odletu za účelem vyřízení nezbytných formalit, a to i když se odbavovali on-line.
  • Dokonce, i když jste byli odbaveni automaticky, můžete se sami odbavit on-line ve stanovené pro on-line odbavení lhůtě, což vám během on-line odbavení umožní vybrat jakékoliv volné sedadlo.

Automatické odbavení se provádí

do konečného místa určení nebo na zpětný let, a to v případě, že činí doba mezi přistáním předchozího letu a odletem následujícího nejvíce 12 hodin.

Seznámit se se seznamem letů, na kterých je k dispozici automatické odbavení.

Na linkách, kde není automatické odbavení k dispozici, se můžete odbavit on-line sami nebo tak učinit na odbavovací přepážce na letišti odletu.

Seznámit se se specifiky odbavení na odbavovací přepážce na letišti odletu.

Seznámit se s podmínkami vystavení palubních vstupenek na letištích odletu.

Čas začátku automatického odbavení

  • 6 hodin před odletem pravidelné linky dle letového řadu;
  • 4 hodiny před odletem charterové linky dle letového řadu.