Podmínky použití Uživatelského účtu

1. Použití Uživatelského účtu

Uživatelský účet Vám umožňuje:

  • Rychle a pohodlně spravovat objednávky, vytvořené prostřednictvím Uživatelského účtu na stránkách www.flyuia.com (prohlížet rezervace a historii plateb, stahovat, tisknout, zasílat dokumenty e-mailem, přidávat další služby);
  • Urychlit proces rezervace prostřednictvím automatického vyplnění polí formulářů;
  • Používat seznam cestujících členů rodiny / společníků;
  • Spravovat odběr zpráv (mailing).

Uživatelská relace se automaticky ukončí po uplynutí 2 hodin od doby, kdy byl uživatel naposledy aktivní.

Uživatelský účet je k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Výjimky mohou nastat během údržby systému a aplikací, kdy může být přístup omezen.

Funkce Uživatelského účtu se neustále vyvíjí. Letecká společnost si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění provádět změny nebo aktualizace týkající se funkčnosti nebo Podmínek používání Uživatelského účtu. Všechny související informace o funkčnosti a podmínkách použití uživatelské aplikace, včetně změn, najdete na www.flyuia.com.

Letecká společnost si také vyhrazuje právo kdykoli ukončit fungování online programu "Uživatelský účet".

Uživatelský účet může být používán pouze v souladu s těmito Podmínkami použití a pouze pro účely uvedené výše.

2. Registrace v Uživatelském účtu

Registrovat se mohou pouze fyzické osoby.

2.1. Registrace s použitím e-mailové adresy

Pro registraci v Uživatelském účtu je nutné vyplnit registrační formulář na webových stránkách www.flyuia.com a nastavit si heslo. Jakmile vložíte všechna potřebná data, na adresu uvedenou v registračním formuláři bude odeslán odkaz (platný po dobu 24 hodin) za účelem aktivace registračního účtu. Pokud nebude e-mailová adresa potvrzena cestou aktivace během 24 hodin, je zapotřebí proces registrace znovu opakovat.

Chcete-li se po aktivaci přihlásit k Uživatelskému účtu, použijte jako přihlašovací jméno Váš email, který jste zadali při registraci a heslo.

Uživatelé registrovaní pomocí e-mailové adresy mohou svůj profil spojit se sociálními sítěmi pomocí příslušné karty v sekci "Moje osobní údaje" Uživatelského účtu.

2.2. Registrace s daty Panorama Club

Registrace je možná také pomocí čísla karty a hesla programu Panorama Club. Tedy budou všechna data potřebná k vytvoření profilu automaticky importována z profilu účastníka Panorama Club. V tomto případě Vás žádáme, abyste zkontrolovali údaje uvedené v profilu účastníka Panorama Club. Pokud data nejsou správná, můžete je změnit.

Abyste se po aktivaci přihlásili do Uživatelského účtu, zadejte číslo karty a heslo programu Panorama Club. Po třetím neúspěšném pokusu o přihlášení pomocí těchto dat bude vstup do online účtu Panorama Club blokován. Chcete-li odblokovat vstup, kontaktujte prosím [email protected].

Uživatelé registrovaní pomocí údajů Panorama Club nemohou spojit svůj profil se sociálními sítěmi.

2.3. Registrace přes Facebook/Google

Pro registraci přes Facebook/Google musíte použít odpovídající tlačítko na přihlašovacím/registračním formuláři, a dále postupujte podle pokynů. V tomto případě bude minimální soubor dat potřebných pro vytvoření profilu automaticky importován z účtu příslušné sociální sítě. Pokud účet neobsahuje e-mailovou adresu, bude třeba jej zadat.

Pokud zadaná/přijatá e-mailová adresa z účtu sociální sítě již v databázi existuje, musí uživatel zadat heslo ze stávajícího profilu, aby mezi nimi bylo vytvořeno spojení. Po navázání spojení mezi profilem sociální sítě a dříve vytvořeným profilem Osobního účtu může uživatel vstoupit na Osobní účet jedním kliknutím na příslušné tlačítko na přihlašovacím formuláři.

3. Údaje, uvedené ve Vašem Uživatelském účtu, a data pro přihlášení

Po registraci můžete upravovat a zadávat další osobní údaje, data partnerů/rodinných příslušníků, stejně jako turistické a klientské preference. Údaje poskytnuté v okamžiku registrace a případné další osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně následně, musí být správné, jelikož jsou považovány za identifikační údaje uživatele ve Vašem uživatelském profilu v případě změny přihlašovacího jména. Veškeré osobní údaje třetích stran (členů rodiny / společníků) mohou být přidány do vašeho profilu pouze po obdržení souhlasu těchto osob a jejich obeznámení s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů, zveřejněných na internetových stránkách www.flyuia.com.

Vlastník profilu je zodpovědný za zachování soukromí údajů o přístupu na Uživatelský účet, včetně hesla, které nemohou být předávány třetím stranám.

V profilu vytvořeném prostřednictvím sociálních sítí lze upravit pole e-mailové adresy, dokud uživatel nezadá heslo. Pokud je heslo stanoveno, bude uživateli zaslán potvrzovací e-mailový dopis (s odkazem na aktivaci, jako při registraci pomocí e-mailu).

Zobrazení údajů o rezervacích v Uživatelském účtu je možné pouze v případě, že je uživatel přihlášen v okamžik nákupu letenek/služeb na webových stránkách. Indikátorem otevřeného uživatelského účtu je odpovídající ikona se jménem držitele účtu v horní části aktuální webové stránky.

4. Jak smazat uživatelský účet

Pro zrušení uživatelského účtu, zašlete nám žádost na email [email protected].

5. Obnovení / změna hesla

Funkce obnovení / změny hesla jsou k dispozici pouze těm uživatelům, kteří si při registraci na Uživatelském účtu zvolili možnost s použitím e-mailové adresy (e-mailu) a hesla, nebo po registraci prostřednictvím sociálních sítí nastavili heslo.

Chcete-li změnit heslo, zvolte funkci "Změnit heslo", která je k dispozici ve vašem Uživatelském účtu. Požadujete-li obnovit heslo, zvolte příslušný odkaz uvedený ve formuláři přihlášení do Uživatelského účtu.

Pokud při registraci do Uživatelského účtu bylo použito číslo karty a heslo programu Panorama Club, pak obnovení / změna hesla mohou být provedeny v rámci programu Panorama Club.

6. Změna e-mailové adresy

Uvedený v registračním procesu email se používá jako přihlašovací jméno a kontaktní informace. Chcete-li změnit (email (přihlašovací jméno), měli byste použit funkci „Změnit email“ („Změnit přihlašovací jméno“), která je k dispozici v Uživatelském účtu.
Pokud byla registrace provedena pomocí čísla karty a hesla programu Panorama Club, pak email, uvedený v části osobních údajů, se používá pouze jako kontaktní informace. Chcete-li jej změnit, postačí, abyste uvedl novou adresu v příslušném poli v Uživatelském účtu. V takovém případě se e-mail v profilu Panorama Club nezmění.

7. Ochrana údajů

Osobní údaje, uvedené v Uživatelském účtu jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace naleznete v oddílu Zásady ochrany osobních údajů UIA.