Ztracená nebo poškozená zavazadla

V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ZAVAZADLA

 • V případě, že jste nebyli schopni dohledat vaše zavazadla na příletovém letišti, nahlaste tuto skutečnost ihned na přepážce reklamace zavazadel (služba LOST&FOUND /Passenger Service), kde vyplníte protokol o reklamaci zavazadla (Property Irregularity Report - PIR). Tento protokol je nutné vyplnit v den příletu před výstupem z neveřejné části letiště. Spolu s kopií protokolu dostanete také zprávu s informacemi o termínech a podmínkách reklamace zavazadel, kontakty na služby reklamace zavazadel a 10místný kód (například ATLXS13166), který lze využit, abyste si ověřili aktuální stav zavazadla v systému World Tracer.
 • Nemáte-li možnost kontaktovat službu reklamace zavazadel, kontaktujte prosím zástupce společnosti UIA na příletovém letišti, abyste vyplnili protokol PIR. Protokoly, které byly vyplněny po výstupu cestujícího z neveřejných prostor letiště, nemají žádnou právní sílu a nebudou považovány společností UIA jako důkaz škody na majetku cestujícího zaviněné přepravcem.
 • Pokud vaše zavazadlo nebylo nalezeno do 3 dní, sestavte seznam věcí, které byly ve vašem zavazadle (množství, popis, značky, data nákupu, cena) a zašlete ho na adresu reklamační služby. Zadejte do pole předmět zprávy referenční číslo vašeho protokolu PIR.
 • Jakmile bude zavazadlo nalezeno, okamžitě Vás kontaktujeme na Vámi uvedené kontaktní údaje.
 • Kontakt služby reklamace zavazadel na letišti Boryspil v Kyjevě: Tel.: +38 050 398 0011 (08:00 - 19:00 v místním čase); [email protected]


NAHLÁŠENÍ ZTRÁTY (ZPOŽDĚNÍ) ZAVAZADEL

 • Uplatnit nárok na náhradu škody při ztrátě zavazadla lze v případě, že nebylo zavazadlo nalezeno do 21 dnů. Reklamace s nárokem na náhradu škody v důsledku ztráty zavazadla musí být učiněna v písemné formě a zaslána dopravci do dvou let od přistání letadla do konečné destinace.
 • Zaslat písemnou reklamaci ohledně zpoždění zavazadla lze nejpozději 21. den od data doručení zavazadla.
 • Reklamaci ohledně ztráty (zpoždění) zavazadla lze uplatnit prostřednictvím online formuláře online formuláře nebo ji zaslat na [email protected].
 • K reklamaci je nutné připojit dokumenty, které potvrzují právo cestujícího na náhradu nákladů, a které mohou zrychlit vyřízení reklamace (palubní vstupenku nebo Itinerář elektronické letenky, doklady o zaplacení služeb, doklad o zaplacení poplatku za nadlimitní zavazadla, zavazadlový lístek, protokol o reklamaci zavazadla).


POŠKOZENÍ NEBO CHYBĚJÍCÍ OBSAH Z ODBAVENÉHO ZAVAZADLA

 • Pokud po příletu na letiště zjistíte poškození svého zavazadla nebo chybějící obsah, oznamte nám tuto skutečnost ihned na letišti na přepážce služby reklamace zavazadel (LOST & FOUND). Vyplňte protokol o poškození nebo krádeži zavazadla (Damage and Pilferage Report‒DPR) ještě před výstupem z neveřejných prostor letiště.
 • Písemnou reklamaci ohledně poškození nebo chybějícího obsahu z odbaveného zavazadla je nutné uplatnit vůči dopravci nejpozději 7. den od dne doručení zavazadla, a to buď prostřednictvím online formuláře, nebo elektronické pošty [email protected].
 • K reklamaci je nutné připojit dokumenty, které potvrzují právo cestujícího na náhradu nákladů, a které mohou zrychlit vyřízení reklamace (palubní vstupenku nebo Itinerář elektronické letenky, doklady o zaplacení služeb, doklad o zaplacení poplatku za nadlimitní zavazadla, zavazadlový lístek, protokol o poškození nebo krádeži zavazadla (Damage Property Report)).


LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ

 • V případě, kdy byla přeprava uskutečňována několika přepravci, může činit lhůta pro vyřízení reklamací maximálně 6 měsíců.
 • V jakémkoliv případě udělá společnost UIA všechno možné, aby se zrychlila doba vyřízení Vaší reklamace.

Bližší informace naleznete v sekci Přepravní podmínky.