Bezpečnostní normy a normy kvality

Program auditu provozní bezpečnosti (IOSA) IATA je mezinárodně uznávaný a akceptovaný hodnotící systém navržený k hodnocení řízení provozu a řídících systémů leteckých společností. IOSA používá mezinárodně uznávané zásady auditu kvality a je navržený tak, že audity jsou prováděné standardizovaným a konzistentním způsobem.

Ukraine International Airlines je prvním oficiálně zaregistrovaným operátorem s IOSA ve Společenství nezávislých států, který úspěšně dokončil Audit bezpečnosti provozu IATA (IOSA). UIS se staly 51. zaregistrovaným operátorem IOSA z 230 členů IATA, vedle KLM, Lufthansy, Austrian Airlines, TAP a SAS, které jsou také v registru IOSA.

Tento oficiální status operátora IOSA dokazuje, že naše provozní a bezpečnostní normy jsou plně ve shodě s mezinárodními požadavky.

Rozsah auditu zahrnuje 8 provozních oblastí:

  • Firemní organizace a řízení
  • Letové operace
  • Řízení provozu/ letové odbavení
  • Výroba a údržba letadel
  • Provoz v kabině
  • Pozemní manipulace s letouny
  • Nákladní operace
  • Provozní bezpečnost
 

Zahájením přípravy nového programu auditu provozní bezpečnosti se vedení IATA zaměřila na splnění následujících norem v oblasti leteckého průmyslu:

Certifikát IOSA byl uznaný Federální leteckým vedením USA (FAA) jako splňující požadavky auditu U.S. Code-share programu (o sdílení linek) pro zahraniční letecké společnosti hledající smlouvy o společně provozovaných linkách.

UIA úspěšně podstoupila četné audity společně provozovaných linek v procesu uzavírání smluv o společně provozovaných linkách s předními evropskými leteckými společnostmi, jako jsou KLM, TAP, Austrian Airlines, Swiss International Airlines, Finnair a Iberia.