Ακολουθία εγγράφων πτήσης

Σας ενημερώνουμε πως όταν ταξιδεύετε με την UIA, οφείλετε να συμμορφώνεστε με την πολιτική χρήσης των αποκομμάτων εισιτηρίων (flight coupons)*.

  1. Τα αποκόμματα εισιτηρίων της UIA θεωρούνται έγκυρα μόνο για την ακολουθία της μεταφοράς όπως αυτή αναγράφεται στο εισιτήριο, δηλαδή περιλαμβάνουν το σημείο αναχώρησης, τυχόν συμφωνημένες ανταποκρίσεις ή στάσεις και τον τελικό προορισμό.
  2. Το αεροπορικό εισιτήριο ακυρώνεται εάν ο επιβάτης διακόψει την ακολουθία χρήσης του αποκόμματος εισιτηρίου και ξεκινήσει το ταξίδι σε οποιαδήποτε ανταπόκριση ή στάση, εκτός κι αν η εν λόγω ενέργεια είναι αποτέλεσμα λειτουργικής διακοπής που εκτελεί η αεροπορική εταιρεία ή ο εξουσιοδοτημένος πράκτορας αυτής.
  3. Σε περίπτωση που κάποιος επιβάτης διακόψει την εν λόγω ακολουθία χρήσης του αποκόμματος, η UIAδιατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά του αλλά και την επιστροφή χρημάτων για τα μη χρησιμοποιημένα αποκόμματα εισιτηρίων.

*Απόκομμα εισιτηρίου: το μέρος του εισιτηρίου ή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που αναγράφει τα συγκεκριμένα σημεία αναχώρησης και άφιξης (πτητικό σκέλος) μεταξύ των οποίων ο επιβάτης δικαιούται να μεταφερθεί μαζί με τις αποσκευές του.