οροι και προϋποθεσεισ επιλογησ θεσησ σε πτησεισ τσαρτερ

Η επί πληρωμή επιλογή μιας θέσης είναι διαθέσιμη για τους επιβάτες των πτήσεων τσάρτερ της UIA σε δύο τμήματα της πτήσης.

Η επιλογή της θέσης δεν είναι διαθέσιμη  για επιβάτες που έχουν απελαθεί ή συνοδεύονται με φρουρά, καθώς και για πρόσωπα που τους συνοδεύουν, και για επιβάτες στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα προορισμού.

Η επιλογή μιας θέσης στην 1η γραμμή δεν είναι διαθέσιμη για τις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών:

 • για παιδιά κάτω των 16 ετών που ταξιδεύουν ασυνόδευτα;
 • για επιβάτες με αναπηρικά αμαξίδια;
 • για επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα στο σαλόνι.

Όροι για την επιλογή θέσης  στις σειρές εξόδου:

 • οι θέσεις στη σειρά εξόδου βρίσκονται στις εξόδους κινδύνου˙
 • σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί βοήθεια του επιβάτη που κάθεται στη σειρά εξόδου, για να ανοίξει την πόρτα εξόδου κινδύνου. Γι'αυτό ένας τέτοιος επιβάτης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: πρέπει να έχει κλείσει το 16ο έτος ηλικίας, να έχει καλή φυσική κατάσταση που του επιτρέπει να βοηθήσει τους άλλους σε περίπτωση εκκένωσης και δε θα οδηγήσει σε τραυματισμούς ή βλάβη της υγείας του, να είναι σε θέση να κατανοήσει τις έντυπες ή προφορικές οδηγίες στα Ουκρανικά ή στα Αγγλικά. Ο επιβάτης πρέπει να είναι σε θέση και να έχει την επιθυμία να βοηθήσει τους άλλους σε περίπτωση εκκένωσης. Οι επιβάτες που επέλεξαν τις θέσεις στη σειρά εξόδου θα ελέγχονται με τα παραπάνω κριτήρια.

Για λόγους ασφαλείας, η επιλογή θέσης στη σειρά εξόδου δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών:

 • στους επιβάτες με παιδιά κάτω των 16 ετών,
 • στα παιδιά κάτω των 16 ετών που ταξιδεύουν ασυνόδευτα,
 • στους επιβάτες που έχουν αγοράσει μία επιπλέον θέση, συμπεριλαμβανομένης της θέσης για τη χειραποσκευή / μουσικό όργανο, κλπ.
 • σε εγκύους,
 • στους επιβάτες με αναπηρίες,
 • στους επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα στο σαλόνι,
 • στους επιβάτες των οποίων οι σωματικές παράμετροι δεν τους επιτρέπουν να χωρέσουν σ'ένα κάθισμα αεροπλάνου, να δέσουν τη ζώνη ασφαλείας τους λόγω ανεπάρκειας μήκους της, να χαμηλώσουν τα μπράτσα των καθισμάτων τους.

ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ:  Η UIA διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει κατά την κρίση της εάν ο επιβάτης συμμορφώνεται με τα κριτήρια που του επιτρέπουν να κάθεται στη σειρά εξόδου. Εάν ο επιβάτης δεν πληροί τα κριτήρια αυτά, θα του προσφερθεί μια εναλλακτική θέση ανάμεσα στις διαθέσιμες τη στιγμή της προσφοράς θέσεις, ενώ τα χρήματα που ο επιβάτης έχει καταβάλει για την επιλογή θέσης δεν επιστρέφονται.

Εάν ο επιβάτης έχει επιλέξει εκ των προτέρων μια θέση στη σειρά εξόδου και από το χρόνο αυτό οι περιστάσεις έχουν αλλάξει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να καθίσει στην επιλεγμένη θέση για λόγους ασφαλείας, για να του επιστραφούν τα χρήματα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επικοινωνίας της UIA το αργότερο 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης, διαφορετικά δε θα δικαιούται την επιστροφή χρημάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι επιβάτες της πτήσης τσάρτερ μπορούν να επιλέξουν μια θέση 24 ώρες πριν την αναχώρηση:

Προς επιβεβαίωση της εκ των προτέρων επιλογής θέσης θα αποσταλθεί η σχετική απόδειξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του επιβάτη.

Τα χρήματα για την επιλογή θέσης μπορεί να επιστραφούν κατόπιν αιτήματος του επιβάτη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • στον επιβάτη δεν έχει δοθεί η επιλεγμένη και πληρωμένη θέση εξαιτίας της UIA ή του ταξιδιωτικού γραφείου/πρακτορείου˙
 • Εάν ο επιβάτης δεν έχει ταξιδέψει λόγω ασθένειας του ή ασθένειας των μελών της οικογένειάς του που ταξιδεύουν μαζί του, λόγω της οποίας ο επιβάτης δεν μπορεί να ταξιδέψει ή να λάβει την επιλεγμένη θέση, υπό τον όρο χορήγησης σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού, εκδοθέντος από τον υγειονομικό φορέα.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα χρήματα για την επιλογή θέσης δεν επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένου, εάν:

 • ο επιβάτης έχει επιλέξει μια θέση που δεν μπορεί να του χορηγηθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου, για λόγους ασφαλείας˙
 • ο επιβάτης αρνήθηκε την επιλεγμένη θέση όχι εξαιτίας της UIA ή του ταξιδιώτικου γραφείου/πρακτορείου˙
 • ο επιβάτης δεν έχει ταξιδέψει για τους λόγους που δεν εξαρτώνται από την UIA, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω˙
 • στον επιβάτη αρνήθηκαν την μεταφορά όχι εξαιτίας της UIA, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στην π. 12.2 των "Κανόνων των αεροπορικών μεταφορών επιβατών και αποσκευών της UIA";
 • o επιβάτης δεν έχει εμφανιστεί για το check-in ή την επιβίβαση στο αεροσκάφος εξαιτίας του.

Όροι και διαδικασία επιστροφής χρημάτων:

 • Επειδή η πληρωμή πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα μεταφοράς χρημάτων (με τραπεζική κάρτα), τα χρήματα επιστρέφονται στην κάρτα, από την οποία έγινε η πληρωμή.
 • Τα ποσά επιστρέφονται με βάση την απόδειξη και την ταυτότητα ή το διαβατήριο.
 • Τα χρήματα επιστρέφονται στον λογαριασμό, από τον οποίο έγινε η πληρωμή.
 • Τα χρήματα επιστρέφονραι εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης αιτήματος από τον επιβάτη (τη λήψη αιτήματος επιστροφής χρημάτων από την UIA). Σε περίπτωση που τα χρήματα δεν μπορούν να επιστραφούν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, ορίζεται ένα άλλο διάστημα κατόπιν συνεννόησης με τον επιβάτη.
 • Η UIA δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων, εάν ο επιβάτης έχει καταθέσει το σχετικό αίτημα σε 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης σχετικής απόδειξης