Kayip veya hasarli bagaj

Bagaj kaybolmasi durumunda

 • Varış havalimanında bagajınızı bulamadığınızda kayıp bagaj arama birimine (LOST&FOUND /Passenger Service) derhal başvurarak eşya karışıklık raporunu (Property Irregularity Report ‒ PIR) düzenlemenizi arz ederiz. Söz konusu rapor, uçuşun gerçekleştirildiği gün havalimanının güvenlik sahasından çıkmadan önce düzenlenir. Bagaj arama sürelerine ve şartlarına ilişkin bilgileri, arama biriminin temas bilgileri ve başvurunuzun durumunu World Tracer sisteminde kontrol etmek içinkullanabileceğiniz 10 karakterli kodu (örneğin ATLXS13166) içeren yazıyı rapor nüshasıyla birlikte alırsınız.
 • Kayıp bagaj arama birimi ile irtibat kuramazsanız RIP rapor formunu doldurmak için varış havalimanındaki MAU temsilcilerine lütfen başvurunuz. Yolcunun havalimanındaki güvenlik sahasından çıkışından sonra düzenlenen raporlar geçerli olmayacak ve yolcunun eşyalarına taşımacı tarafından verilen zararın delili olarak MAU havayolları tarafından kabul edilmeyecektir.
 • Bagajınız 3 gün içerisinde bulunmazsa bagajda yer alan eşyaların listesini (miktar, tarif, imlatçı firma, satın alma tarihi, fiyat) düzenleyip kayıp eşya arama birimine gönderiniz. Yazınızın konu bölümünde RIP raporunuzun numarasını belirtiniz.
 • Bagajınız bulunur bulunmaz belirttiğiniz irtibat bilgileri kullanılarak sizinle irtibat kurulacaktrır.
 • Kiev/“Borıspil” havalimanının kayıp bagaj arama biriminin temas bilgileri bilgileri : Tel.: +38 050 398 0011 (08:00 - 19:00 yerel saat); [email protected]


Bagaj kaybi (geci̇kmesi̇) i̇le i̇lgi̇li̇ şi̇kayetler

 • Bagaj kaybı ile ilgili şikayetler, 21 günlük arama süresinin bitiminde bagaj bulunmazsa kabul edilir. Bagaj kaybıyla ilgili zarar tazminatı talebi yazılı şekilde düzenlenecek ve uçağın varış noktasına varmasını takip eden iki yıl içerisinde taşımacıya sunulacaktır.
 • Bagaj gecikmesiyle ilgili yazılı şikayet, bagaj tesliminden en geç 21 gün içerisinde gönderilebilir.
 • Yolcunun tazminat talep hakkını teyit eden ve değerlendirme sürecini hızlandırabilen belgeler (bilet veya güzergah makbuzu, hizmet ödemelerine ilişkin fişler, fazla bagaj ödeme makbuzu, bagaj tanıtım kartının koçanı, bagaj hasar raporu) şikayet ekinde sunulacaktır.
 • Bagaj kaybı (gecikmesi) ile ilgili şikayet, online olarak sunulabilir veya [email protected] adresine gönderilebilir.


Bagajin hasar görmesi̇ veya eksi̇kli̇ği̇

 • Vardığınız havalimanında bagajınızın hasar gördüğünü veya bagajınızda herhangi bir şeyin eksik olduğunu tespit ederseniz havalimanının güvenlik alanından çıkmadan önce Hasar veya Eksik Bagaj Raporunun (Damage and Pilferage Report‒DPR) düzenlenmesi için bagaj arama birimine (LOST & FOUND) lütfen başvurunuz.
 • Hasar veya eksik bagaj ile ilgili yazılı şikayet, online formu doldurularak veya [email protected] adresine gönderilerek bagajın teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde taşımacıya sunulacaktır.
 • Tazminat talep hakkını teyit eden ve değerlendirme sürecini hızlandırabilen belgeler (bilet veya güzergah makbuzu, hizmet ödemelerine ilişkin fişler, fazla bagaj ödeme makbuzu, bagaj tanıtım kartının koçanı, bagaj hasar veya eksik raporu) şikayet ekinde sunulacaktır.


Başvuru değerlendi̇rme süreleri̇

 • Yürürlükteki kurallar gereğince, taşıma bir havayolu şirketi tarafından gerçekleştirildiyse taşımacı başvuruyu aldığından itibaren üç ay içerisinde şikayet değerlendirip sonuçlarını başvuru sahibine bildirmekle yükümlüdür.
 • Taşıma birkaç taşımacı tarafından gerçekleştirildiyse şikayet değerlendirme süresi altı aya kadar uzatılabilir.
 • Her halükarda MAU havayolu şirketi, başvurunuzu değerlendirme süresini azaltmak için elden geleni yapacaktır.

Taşıma kuralları bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.