Villkoren och bestämmelserna för platsval

Det är möjligt på UIA flygresor att välja ett säte mot en avgift för resenärer med flygbiljetter som är markerade med koden PS. Kolla in om det finns tillgängliga säten genom att klicka på länken. Information om val av säten på UIA flyg.

Du kan välja någon av tillgängliga Economy Class platser med hänsyn till villkoren och begränsningarna som anges nedan.

Du som reser i Economy Premium Class och Business Class har det gratis att välja ett tillgängligt säte i de motsvarande klasserna.

OBS: Du ska välja din favoritsäte separat för varje flygningssegment.

Platsval i Economy Class mot en avgift

Kostnader för preliminära platsval utgör, för platsval på avreseplats utgör, för platsval ombord: läs mer.

OBS: Innan du har betalat ditt valda säte förbehåller UIA sig rätten att ändra villkoren och bestämmelserna för platsval, inklusive kostnader, när som helst, ensidigt, utan förvarning till passageraren.

Platsvalet är inte tillgängligt för utvisade och eskorterade passagerare samt medföljande personer, och passagerare som nekas tillträde till destinationslandet.

Att välja en plats i den 1:a raden i Economy Class är inte tillgängligt för följande kategorier:

 • Passagerare med barn upp till 5 år, med undantag för UIA flygresor till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Kanada, Indien;
 • Passagerare med egen syrgas ballong eller syrgasgenerator, utom på UIA flygningar till och från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Kanada, Indien;
 • Passagerare som reser med husdjur i kabinen, med undantag för UIA flygresor till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Kanada, Indien;
 • Deporterade och personer som följer med dem samt passagerare som nekades inresa till ett land av vald destination.

Villkoren för platsval i nödutgångsraden:

 • platserna i nödutgångsraden ligger nära nödutgången;
 • du, som sitter i nödutgångsraden, måste vid behov kunna hjälpa till att öppna nödutgångsdörren. I detta avseende måste du uppfylla följande kriterier: vara 16 år och äldre; vara i god fysisk form, det vill säga att passagerarens fysiska tillstånd gör det möjligt för honom/henne att hjälpa andra personer vid evakuering och inte orsaka kroppsskador eller vara skadlig för hälsa; du måste också kunna förstå tryckta eller muntliga instruktioner på ukrainska eller på engelska. Dessutom måste du kunna och vilja hjälpa till i händelse av ett nödläge. Vi reserverar oss rätten att byta säten om du inte upfyller ovanstående kriterier.

Av säkerhetsskäl är det inte tillgängligt för följande passagerare att välja säten i nödutgångsraden:

 • passagerare med barn under 16 år;
 • barn under 16 år som reser ensamma;
 • passagerare som köpt extra utrymme, bl.a. för handbagage / musikinstrument etc.;
 • gravida kvinnor;
 • passagerare som reser med husdjur i kabinen;
 • passagerare vars kroppstorlek gör det omöjligt att sitta på en enda plats, att använda säkerhetsbälte på grund av dess längd, att föra armstöden på flygstolen upp och ned.

OBS: UIA förbehåller sig rätten att bestämma i vilken utsträckning passagerare uppfyller kriterier som tillåter att ta upp säte i nödutgångsraden. Om du inte uppfyller dessa kriterier kommer det att erbjudas en alternativ plats bland de tillgängliga. Pengarna som du har betalat för sätet i nödutgångsraden ska inte återbetalas.

Hur kan du välja en betald plats

Passageraren kan välja en plats under bokning av biljett på www.flyuia.com på biljettkontoret eller på UIA Contact Center. Om ni har redan köpt flygbiljetterna - via Hantera Mina Bokningar, på UIA Contact Center eller under online registrering på webbplatsen.

Passageraren kan välja en plats vid avgångsflygplatsen genom att kontakta UIA-biljettkontoret, vid incheckningsdisken eller vid gate.

Återbetalningsvillkor för oanvänd tjänst:

OBS: Genom betalningen av utvald platsen, passageraren instämmer i att om UIA byter ut typen eller konfigurationen av kabinen för flygplanet, inklusive på grund av avbokning, överföring, fördröjning av flygningen, kan passageraren ges en annan plats, liknande dens egenskaper till den tidigare inköpta. UIA garanterar inte bevarandet av platsnumret.

Återbetalning av kostnaden för att välja en plats eller överföringen till en annan flygning utförs inte, med undantag av vad som anges nedan.

UNDANTAG: Serviceavgiften för platsvalet kan återbetalas på begäran av passageraren/betalaren* genom UIA:s Contact Center i följande fall:

 • passageraren fick inte utvald och betald plats eller plats med liknande egenskaper i ovan beskrivna fall på grund av UIA: s fel;

OBS! Kostnaden för att välja sittplats återbetalas inte om passageraren har ett säte i en annan klass med högre servicenivå.

 • om det var vägran att transportera passageraren på grund av UIA: s fel.

För att kontakta UIA:s Contact Center måste passageraren fylla i ett formulär på UIA-webbplatsen.

* OBS: återbetalningar görs till den person som anges i kvittot som bekräftar betalningen av platsvalet eller till det konto från vilket tjänsten betalades. Om det inte finns någon information om betalaren av tjänsten, görs återbetalningen till passageraren på begäran.

Återbetalningarna görs på grundval av kvitto som bekräftar betalning för platsvalet och identitetshandlingar.

UIA har rätt att vägra återbetalning om passageraren ansökt om detta efter 12 månader från det att motsvarande kvitto utfärdades och bekräftar betalningen för tjänsten.