Förlorat/skadat bagage

Vid förlust av bagage

 • Om ditt bagage inte anländer till ankomstplatsen, kontakta omedelbart flygplatsens bagageservicekontor (LOST&FOUND/Passagerarservice) innan du går igenom tullen. ВPå bagageservicekontoret ombes du fylla i Property Irregularity Report (PIR). Denna rapport ska handläggas på ankomstdagen innan du går igenom tullen. På bagageservicekontoret får du en kopia av din PIR-rapport, information om villkor och bestämmelser om bagagesökning, kontaktuppgifter och ett 10-siffrigt referensnummer (till exempel: ATLXS13166). Använd denna kod för kontroll av din reklamationsstatus via World Tracer bagagespårningssystem.
 • Om det utav något skäl inte går att kontakta bagageservicekontoret, var god ta kontakt med UIA-representanten på flygplatsen för att kunna fylla i och lämna in förseningsrapporten.
 • Om ditt bagage inte hittas inom 3 dagar, ska du göra en förteckning över dina förlorade föremål (mängd, beskrivning, tillverkare, köpdatum, pris) och skicka in den till bagageservicekontoret. Ange ditt PIR-nummer i meddelandets ämnesrad.
 • Så snart som bagaget hittas kommer vi att kontakta dig och ge dig information om leverans.

Kontakter till LOST&FOUND (Hittegods) vid Kyiv Boryspil International Airport: Telefonnummer: +38 050 398 00 11 (08:00 - 19:00 local time), e-mail: [email protected]


Ersättning för förlorat/försenat bagage

 • Om ditt bagage har varit borta i 21 dagar har du möjlighet att begära ersättning. Tidsfristen för att skicka in en skriftlig begäran om ersättning för förlorat bagage är två år från och med flygsträckans datum.
 • Vid försenat bagage ska en skriftlig begäran om ersättning skickas in senast 21 dagar från och med det datum det försenade bagaget levererades till passageraren.
 • Alla originalkopior av de nödvändiga dokument som bekräftar passagerarens rätt till ersättning ska bifogas ersättningsblanketten (biljett eller flygrutt/kvitto, fiskala kontroller av betalda tjänster, betalkvitto för extra bagage, bagagetaggar, förseningsrapport (PIR), referenser om förseningar och övriga dokument som kan hjälpa till att skynda på utbetalningen av ersättningen).
 • m du vill begära ersättning för förlorat/försenat bagage kan du antingen fylla i blanketten för ersättning på vår webbsida eller skicka in den via e-post till [email protected].


Saknat eller skadat bagageinnehåll

 • Om du upptäcker bagage som saknas eller som är skadat, var god ta kontakt med bagageservicekontoret (LOST&FOUND (Hittegods)) omedelbart och fyll i rapporten om skadat eller stulet bagage (DPR) innan du går igenom tullen.
 • Du kan skicka in en skriftlig begäran om ersättning för saknat eller skadat bagage online genom att fylla i blanketten, eller via e-post på [email protected].
 • Blanketten om ersättning för saknat eller skadat bagage ska fyllas i senast 7 dagar från det datum då bagaget hämtades. Alla originalkopior av de nödvändiga dokument som bekräftar passagerarens rätt till ersättning ska bifogas ersättningsblanketten (biljett eller flygrutt/kvitto, fiskala kontroller av betalda tjänster, betalkvitto för extra bagage, bagagetaggar, rapport om skada eller stöld (DPR) och övriga dokument som kan hjälpa till att skynda på utbetalningen av ersättningen).


Beaktande av reklamationer

 • Enligt gällande bestämmelser är flygbolaget förpliktigat att beakta reklamationen och meddela person som gör anspråk om man godkänner eller refuserar reklamationen senast tre månader efter mottagandedatum om transporten utfördes av ett flygbolag.
 • Om flera flygbolag sörjde för lufttransporten, kan tidsperioden för beaktande av reklamationen förlängas till upp till sex månader.

Mer information finns i Bestämmelser för passagerar- och bagagetransport.