Ukraine International Airlines

UIA: Historia

Ukraine International Airlines (UIA) grundades 1992 som ett statligt transportföretag (bastransportföretag) av en ny oberoende stat. Flygbolagets grundare blev Ukrainas statliga luftfartsväsen och Irlands största leasingbolag GPA (firmanamnet ändrades senare till AerCap B.V.).

Under dessa 15 år har UIA lyckats upprätta viktiga kontakter med nya strategiska och finansiella investerare. År 1995 övertog Ukrainas Förvaltningsmyndighet för statlig egendom de statsägda aktierna. År 1996 fick UIA nya aktieägare – flygbolag Austrian Airlines och Swissair, och år 2000 blev Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (engelsk förkortning - EBRD) också bolagets delägare.

Bolagets blandade ägandeform, med både privata och statliga ägare, lät UIA utnyttja effektivt ägarnas styrkor – att skaffa internationell erfarenhet inom passagerartrafiken och införa de bästa innovationerna inom företagsförvaltining, service och kundbetjäning.

I början var vårt främsta syfte att upprätta direkta flygförbindelser med Västeuropas huvudstäder och andra knytpunkter, vilket vi gjorde framgångsrikt med hjälp av modell ”point-to-point” och genom att steg för steg bredda vårt ruttnät.

Till slutet av år 2009 blev UIA en av Ukrainas största aktörer inom flygtrafiken, bolagets marknadsandel uppgick till 20%. För att hålla sådant utvecklingstempo fick UIA byta sin kurs radikalt. Detta skedde samtidigt med ändring av UIA:s företagsform år 2010: de utländska investerarna hade ändrat sin investeringspolitik i Ukraina och på grund av detta utträdde ur bolaget, EBRD fick också lämna UIA eftersom dess fastställda tidsperiod för delägarskap i bankens investeringsobjekt hade utgått.

Trots konjunkturväxlingar och en kraftig priskonkurrens från andra ukrainska flygbolag, säkerställde UIA:s privatisering affärens nödvändiga flexibilitet och lät bolaget påbörja övergång från en driftmodell för transportföretag (point-to-point) till en annan driftmodell (ett nätverksorienterat flygbolag).

År 2013 gick UIA:s främsta konkurrent i konkurs och bolaget blev landets enda transportföretag, som var kapabelt att förebygga marknadens infrastrukturkollaps. På enormt kort tid fick bolaget göra ett språng i utvecklingen: UIA:s flotta fördubblades och man anställde extrapersonal. Tack vare detta lyckades vi snabbt och smidigt återuppliva flera av konkurrentens nedlagda flygförbindelser, som bolaget faktiskt hade fått ”i arv”.

Sådan nödexpansion gav oss ytterligare motivation att optimera UIA:s verksamhet och fick oss att omvärdera Ukrainas geografiska läge och möjligheter för transittrafik. Dessa resurser har vi utnyttjat och prioriterat sedan dess. Vi har byggt vårt arbete så att passagerarflödet skapas och riktas både söderifrån norrut och västerifrån österut via vårt flygtrafiknav Borispil.

År 2014 mötte bolaget i ett komplicerat politiskt och ekonomiskt läge – kriget i östra Ukraina, annektering av Krim, hryvnias fall och, som följd, förhöjning av de kostnader, som betalades i utländsk valuta. UIA blev tvunget att stabilisera verksamheten genom att minska sina utgifter. För första gången var vi tvungna att minska personalen, optimera vår flotta och avstå från drift av vissa olönsamma rutter.

Men samtidigt med detta fattade UIA beslut att kontinuerligt sänka sina priser genom att inkludera i dem kostnader för tilläggstjänster, vilket gjorde våra tjänster mera överkomliga för passagerarna. Denna åtgärd gav oss möjlighet att erbjuda våra kunder förmånligt låga priser och vi blev världens första nätorienterade lågprisflygbolag.

UIA idag

UIA är Ukrainas branschskapande bolag som använder en nätorienterad driftmodell för lågprisflygbolag och specialiserar sig på passagerar- och godstrafik.

UIA förbinder landet med 38 andra länder, som ligger i Europa, Asien, Amerika, Afrika och Sydvästasien. Vi utför 1100 utrikes och inrikes flygningar varje vecka och ger en trygg anslutning till flygsträckor av våra samarbetspartners, som i sin tur flyger till drygt 3 tusen orter över hela världen.

Vårt flygtrafiknav är Boryspils internationella flygplats (KBP).

UIA:s flotta består av 42 moderna flygplan.

UIA har sitt eget nät för marktjänster inom flygfart. Det ger oss möjlighet att ständigt hålla en hög servicenivå, vi erbjuder också våra tjänster till andra flygbolag och skapar därmed nya arbetsplatser i Ukraina.

Fram till år 2021 planerar flygbolaget att utöka och förnya sin flotta, att utvidga sin verksamhet i öst och sydöst genom att starta nya flygrutter med nya destinationer, att höja antal flygningar på de existerande flygrutterna, samt att skapa och utveckla regionala flygtrafiknav i andra ukrainska städer.