Säkerhets och kvalitetsstandarder

IATA Operational Safety Audit-programmet (IOSA) är ett internationellt erkänt och allmänt accepterat utvärderingssystem för att bedöma ett flygbolags operativa förvaltnings-och kontrollsystem. IOSA använder internationellt erkända principer för kvalitetsgranskning och är uppbyggt så att granskningar kan genomföras på ett standardiserat och konsekvent sätt.

Ukraine International Airlines är det första registrerade IOSA-flygbolaget inom OSS som framgångsrikt genomgått IATA:s Operational Safety-granskning (IOSA). UIA registrerades som det 51:a IOSA-flygbolaget av totalt 230 IATA-medlemmar, däribland KLM, Lufthansa, Austrian Airlines, TAP och SAS, vilka också IOSA-registrerade.

Denna officiella IOSA-flygbolag-statusen styrker att våra drifts- och säkerhetsstandarder är helt i linje med internationella krav.

Granskningen omfattar åtta verksamhetsområden:

  • Företagsorganisation och management
  • Flygverksamhet
  • Driftkontroll/flygspedition
  • Flygteknik och underhåll
  • Kabinverksamhet
  • Markservice
  • Fraktverksamhet
  • Operativ säkerhet
 

Genom att initiera det nya utvecklingsprogrammet, Safety Audit Programme, syftar IATA:s ledning till att följande flygindustristandarder ska uppfyllas:

OSA-certifikatet uppfyller enligt den amerikanska luftfartsmyndigheten (FAA) granskningskraven i U.S. Codeshare Programme (program för nummerdelning) för utländska flygbolag som önskar ingå codeshare-avtal.

UIA har framgångsrikt genomgått ett flertal codeshare-granskningar i samband med att codeshare-avtal har ingåtts med ledande europeiska flygbolag som KLM, TAP, Austrian Airlines, Swiss International Airlines, Finnair och Iberia.