Kolejność odcinków biletu lotniczego

Podczas podróży liniami UIA należy mieć świadomość naszej polityki w zakresie wykorzystania odcinków biletu lotniczego i przestrzegać jej.

  1. Odcinki biletu lotniczego w UIA są ważne tylko na trasie przewozowej wskazanej w bilecie pasażera, począwszy od pierwszego miejsca odlotu poprzez dowolny uzgodniony punkt zatrzymania do miejsca docelowego.
  2. Bilet lotniczy traci ważność, jeżeli pasażer przerywa kolejność wykorzystania odcinków swojego biletu i rozpoczyna podróż przy jakimkolwiek międzylądowaniu lub w uzgodnionym punkcie zatrzymania, chyba że jest to wynikiem przerw operacyjnych spowodowanych przez linię lotniczą lub jej autoryzowanego przedstawiciela.
  3. W przypadku gdy pasażer przerwie kolejność wykorzystania odcinków biletu lotniczego, UIA zastrzegają sobie prawo do odmowy przewozu tego pasażera, jak również odmowy zwrotu pieniędzy za niewykorzystane odcinki biletu.

*Odcinek biletu lotniczego oznacza część biletu lub e-biletu wskazującą poszczególne miejsca wylotu i przylotu (odcinki lotu), między którymi pasażer jest uprawniony do przewozu wraz z bagażem.