Prawa pasażerów

Szanowny pasażeru!

Firma lotnicza «Ukraine International Airlines» przeprasza za niedogodności związane z sytuacją, która wystąpiła podczas Twojego lotu.
W przypadku opóźnienia, odwołania lub zmiany rozkładu lotu, odmowy przewozu z powodu braku miejsc na pokładzie samolotu lub obniżenia standardu lub niewłaściwego przewozu bagażu masz prawo do:

OPÓŹNIENIE LOTU

 1. Zwrotu pełnego kosztu niewykorzystanego biletu (jego niewykorzystanej części) w przypadku anulowania kontynuacji podróży, jeśli lot jest opóźniony o więcej niż 5 godzin. Aby to zrobić, musisz zwrócić się do miejsca zakupu biletu. Pasażerowie lotów czarterowych powinni skontaktować się z organizatorem wycieczki.
  Jeśli będziesz kontynuować podróż:
  • otrzymywania napojów, jedzenia, środków komunikacji;
  • zakwaterowania w hotelu, transfer lotnisko - hotel - lotnisko (w razie potrzeby), w przypadku opóźnionego wykonania lotu o jeden dzień.
 2. Jeśli z powodu opóźnienia lotu nie uda Ci się dotrzeć na następny lot łączony, nowy bilet zostanie wysłany na adres e-mail podany w rezerwacji. Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymałeś nowego biletu, skontaktuj się z punktem odprawy na lotnisku odlotu. Jeśli nie jesteś zadowolony z proponowanej opcji, skontaktuj się z Centrum Kontaktowym UIA.

Więcej informacji w Zasadach przewozu pasażerów i bagażu UIA oraz w Umowie przewozu.

UWAGA! Możesz zarejestrować, oddać swój bagaż oraz dostać powyższą usługę na lotnisku podczas odprawy, która się zaczyna i kończy:

 • zgodnie z rozkładem czasu odlotu określonym w bilecie;

i

 • zgodnie z przewidywanym czasem odlotu opóźnionego lotu.

Więcej informacji pod linkiem.

W przypadku jakichkolwiek uwag możesz wypełnić formularz opinii na oficjalnej stronie internetowej UIA.

ZMIANA ROZKŁADU LOTU

Regularne loty:
Zwrot pełnego kosztu niewykorzystanego biletu (jego niewykorzystanej części) w przypadku odmowy kontynuowania lotu, jeśli lot został zmieniony o więcej niż 5 godzin wcześniej lub później niż czas wskazany na bilecie. Aby to zrobić, musisz zwrócić się do miejsca zakupu biletu.

Loty czarterowe:
Prawa turystów w tym przypadku regulują warunki umowy o świadczenie usług turystycznych. Pasażerowie lotów czarterowych powinni skontaktować się z organizatorem wycieczki.

UWAGA! Możesz zarejestrować, oddać swój bagaż na lotnisku podczas odprawy, która się zaczyna i kończyzgodnie z nowym czasem odlotu.

Więcej informacji pod linkiem.

W przypadku jakichkolwiek uwag możesz wypełnić formularz opinii na oficjalnej stronie internetowej UIA.

Więcej informacji w Zasadach przewozu pasażerów i bagażu UIA oraz w Umowie przewozu.

ODWOŁANIE LOTU

 1. Zmianę trasy do miejsca docelowego. Nowy bilet zostanie wysłany na adres e-mail podany w rezerwacji. Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymałeś nowego biletu, skontaktuj się z punktem odprawy na lotnisku odlotu. Jeśli nie jesteś zadowolony z proponowanej opcji, skontaktuj się z Centrum Kontaktowym UIA. Pasażerowie lotów czarterowych powinni skontaktować się z organizatorem wycieczki.
 2. Zwrotu pełnej wartości niewykorzystanego biletu (jego niewykorzystanej części) w przypadku odmowy kontynuowania lotu. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z miejscem zakupu lub centrum kontaktowym UIA. Pasażerowie lotów czarterowych powinni skontaktować się z organizatorem wycieczki.
 3. Jeśli będziesz kontynuować podróż:
  • otrzymywanie napojów, jedzenia, środków komunikacji;
  • zakwaterowania w hotelu, transfer lotnisko - hotel - lotnisko (w razie potrzeby), jeśli będziesz zmuszony czekać na alternatywny odlot jedną i więcej nocy.
 4. Uzyskanie rekompensaty finansowej w wysokości:
Dla lotów do 1500 km 250 EUR
Dla lotów od 1500 do 3500 km 400 EUR
Dla lotów powyżej 3500 km 600 EUR
 

Kwotę rekompensaty finansowej może zostać zmieniona o 50%, jeśli zaproponuje się zmianę trasy do miejsca docelowego za pomocą lotu alternatywnego, który nie przekracza planowego czasu przybycia:

 • o 2 godziny – dla lotów do 1500 km;
 • o 3 godziny – dla lotów od 1500 do 3500 km;
 • o 4 godziny – dla lotów powyżej 3500 km.

Rekompensata finansowa nie jest wypłacana, jeśli:

 
 • Anulowanie lotu było spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami niezależnymi od UIA (siła wyższa).
 • Zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu:
  • dwa tygodnie lub więcej przed datą odwołania lotu;
  • od 7 dni do 2 tygodni - proponowana alternatywna trasa z czasem odlotu nie więcej niż 2 godziny przed planowanym czasem odlotu i czasem przylotu na lotnisko docelowe nie później niż 4 godziny po planowanym czasie przylotu;
  • mniej niż 7 dni - alternatywna trasa z czasem odlotu nie więcej niż 1 godzinę przed planowanym czasem odlotu i czasem przylotu na lotnisko docelowe nie później niż 2 godziny po planowanym czasie przylotu.
 • Posiadasz bilet darmowy lub bilet o obniżonej cenie, która nie jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna dla innych. Jednak rekompensata finansowa zostanie wypłacona, jeśli bilet zostanie wydany zgodnie z programem lojalnościowym UIA Panorama Club.

Rekompensata finansowa może zostać wpłacona na Twoje konto bankowe lub zaoferowana na twoje żądanie w formie elektronicznego kodu, którego możesz użyć do zapłaty za usługi UIA. Aby to zrobić, musisz wypełnić formularz opinii na oficjalnej stronie UIA.

Więcej informacji w Zasadach przewozu pasażerów i bagażu UIA oraz w Umowie przewozu.

ODMOWA PRZEWOZU Z POWODU BRAKU MIEJSC NA POKŁADZIE SAMOLOTU

Zmianę trasy do miejsca docelowego lub zwrot pełnej wartości niewykorzystanego biletu (jego niewykorzystanej części) w przypadku odmowy kontynuowania lotu. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z miejscem zakupu lub centrum kontaktowym UIA. Pasażerowie lotów czarterowych powinni skontaktować się z organizatorem wycieczki.

 1. Jeśli będziesz kontynuować podróż:
  • otrzymywanie napojów, jedzenia, środków komunikacji;
  • zakwaterowania w hotelu, transfer lotnisko - hotel - lotnisko (w razie potrzeby), jeśli będziesz zmuszony czekać na alternatywny odlot jedną i więcej nocy.
 2. Uzyskanie rekompensaty finansowej w wysokości:
Dla lotów do 1500 km 250 EUR
Dla lotów od 1500 do 3500 km 400 EUR
Dla lotów powyżej 3500 km 600 EUR
 

Kwotę rekompensaty finansowej może zostać zmieniona o 50%, jeśli zaproponuje się zmianę trasy do miejsca docelowego za pomocą lotu alternatywnego, który nie przekracza planowego czasu przybycia:

 • o 2 godziny – dla lotów do 1500 km;
 • o 3 godziny – dla lotów od 1500 do 3500 km;
 • o 4 godziny – dla lotów powyżej 3500 km.

Rekompensata finansowa nie jest wypłacana, jeśli posiadasz bilet darmowy lub bilet o obniżonej cenie, która nie jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna dla innych. Jednak rekompensata finansowa zostanie wypłacona, jeśli bilet zostanie wydany zgodnie z programem lojalnościowym UIA Panorama Club.

Rekompensata finansowa może zostać wpłacona na Twoje konto bankowe lub zaoferowana na twoje żądanie w formie elektronicznego kodu, którego możesz użyć do zapłaty za usługi UIA. Aby to zrobić, musisz wypełnić formularz opinii na oficjalnej stronie UIA.

Więcej informacji w Zasadach przewozu pasażerów i bagażu UIA oraz w Umowie przewozu.

OBNIŻENIE KLASY OBSŁUGI

Uzyskanie rekompensaty finansowej w wysokości:

Dla lotów do 1500 km 30% taryfy
Dla lotów od 1500 do 3500 km 50% taryfy
Dla lotów powyżej 3500 km 75% taryfy
 

Rekompensata za rozmieszczenie w klasie niższej, niż określony w Twoim bilecie, jest obliczana za trasę, na której obniżono klasę obsługi.

Rekompensata finansowa może zostać wpłacona na Twoje konto bankowe lub zaoferowana na twoje żądanie w formie elektronicznego kodu, którego możesz użyć do zapłaty za usługi UIA. Aby to zrobić, musisz wypełnić formularz opinii na oficjalnej stronie UIA.

Więcej informacji w Zasadach przewozu pasażerów i bagażu UIA oraz w Umowie przewozu.

NINALEŻYTY PRZEWÓZ ZAREJESTROWANEGO BAGAŻU

Zarejestrowany bagaż:

Jeśli po przybyciu na lotnisko docelowe nie otrzymałeś swego zarejestrowanego bagażu lub mas pretensję, dotyczące jego wyglądu lub zawartości należy natomiast (przed wyjściem z kontrolowanej strefy lotniska) sporządzić raport o nienależytym przewozie bagażu («PIR» - Property Irregularity Report) w biurze wyszukiwania bagażu na lotnisku docelowym. Jeśli zarejestrowany bagaż został opóźniony w transporcie, a później został dostarczony na Twój stały adres, wszelkie nieprawidłowości należy wskazać w dowodzie dostarczenia bagażu w obecności kuriera, który dostarczył bagaż rejestrowany.

W przypadku niewłaściwego transportu zarejestrowanego bagażu, należy wysłać do przewoźnika pretensję i numer PIR niezwłocznie po wykryciu uszkodzenia (utrata części zawartości bagażu) oraz w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od daty odbioru bagażu zarejestrowanego. W przypadku opóźnienia w przewozie bagażu pretensję i numer PIR należy przesłać w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty przekazania bagażu pasażerowi.

Rekompensata finansowa za opóźnienie w przewozie zarejestrowanego bagażu przysługuje w przypadku nie przybycia zarejestrowanego bagażu do miejsca docelowego wraz z pasażerem, jeśli to miejsce nie jest miejscem stałego zamieszkania pasażera.

Jeśli bagaż nie zostanie znaleziony w ciągu 21 dni, a okres wyszukiwania nie zostanie przedłużony (okres wyszukiwania bagażu może zostać przedłużony na żądanie pasażera), bagaż uznaje się za zagubiony.

W przypadku drobnych uszkodzeń (zanieczyszczenie, zamoknięcie, cięcia, pęknięcia itp.) zarejestrowanego bagażu lub jego zawartości, możesz sam zorganizować naprawę lub czyszczenie chemiczne tego bagażu / jego zawartości i dostarczyć firmie lotniczej dokument płatności z warsztatu lub pralni chemicznej (czek, paragon, faktura) itp.), co potwierdzi poniesione koszty materiałowe.

Rekompensata finansowa może zostać wpłacona na Twoje konto bankowe lub zaoferowana na twoje żądanie w formie elektronicznego kodu, którego możesz użyć do zapłaty za usługi UIA. Aby to zrobić, musisz wypełnić formularz opinii na oficjalnej stronie UIA.

Bagaż podręczny:

Firma lotnicza ponosi odpowiedzialność za bagaż podręczny pasażera, tylko jeżeli szkoda została spowodowana z jej winy lub z winy jej pracowników, agentów serwisowych. Bagaż podręczny podczas podróży znajduje się pod kontrolą i na odpowiedzialność pasażera.

Więcej informacji w Zasadach przewozu pasażerów i bagażu UIA oraz w Umowie przewozu.

Mamy nadzieję, że ten przykry przypadek nie wpłynie na dalszy wybór przewoźnika, a my z przyjemnością spotkamy się ponownie na pokładzie samolotów International Airlines of Ukraine i zapewnimy oczekiwaną usługę.

Zawsze witamy Cię na lotach UIA!

Z poważaniem
Ukraine International Airlines