Ukraine International Airlines

Historia UIA

Linie lotnicze „Ukraine International Airlines” zostały założone w roku 1992 jako narodowy (bazowy) przewoźnik nowego państwa niepodległego. Założycielami UIA były Stowarzyszenie Lotnictwa Cywilnego Ukrainy oraz największa irlandzka spółka leasingowa GPA (później AerCap B.V.).

W ciągu 15 lat pracy UIA udało się pozyskać nowych inwestorów strategicznych i finansowych. W roku 1995 pakiet akcji posiadany przez państwo został przekazany do Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy. W 1996 r. w skład akcjonariuszy UIA weszły linie lotnicze Austrian Airlines i Swissair, а w roku 2000 – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Model organizacyjny spółki państwowo-prywatnej umożliwił UIA wykorzystanie silnych stron wszystkich akcjonariuszy: przejęcie doświadczenia międzynarodowego w sferze transportu pasażerów i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania biznesem, obsługi technicznej i serwisu.

Na początkowym etapie podstawowe zadanie UIA polegało na zorganizowaniu bezpośredniego ruchu lotniczego pomiędzy stolicami i najważniejszymi miastami Europy Zachodniej, z czym linie lotnicze radziły sobie dobrze, realizując model point-to-point i planowo rozszerzając sieć tras lotniczych.

Pod koniec 2009 roku linie UIA stały się jednymi z najważniejszych graczy w sferze przewozów lotniczych Ukrainy z udziałem w rynku 20%. Dalszy rozwój wymagał kardynalnej zmiany kursu, co zbiegło się ze zmianą formy własności linii lotniczych w 2010 r. Głównym czynnikiem stało się wyjście z kapitału UIA inwestorów zagranicznych, co było związane ze zmianami strategii ich obecności na Ukrainie, jak również z zakończeniem standardowego terminu obecności w kapitale obiektu inwestycji EBOR.

W warunkach nagłej zmiany sytuacji rynkowej oraz ostrej konkurencji cenowej ze strony innych ukraińskich linii lotniczych prywatyzacja UIA umożliwiła niezbędną elastyczność biznesową i rozpoczęcie przejścia od modelu działania bazowego do modelu przewoźnika sieciowego.

W 2013 r., w związku z załamaniem się biznesu głównego konkurenta, UIA okazała się jedynym przewoźnikiem na Ukrainie, zdolnym do zapobiegania upadkowi infrastruktury rynku. Liniom lotniczym udało się w najkrótsze terminy dokonać nieplanowanego skoku w swoim rozwoju: podwoić liczbę floty i zwiększyć etat, co umożliwiło szybkie wznowienie połączenia lotniczego na większości otrzymanych „w spadku” tras spółki konkurenta.

Przymusowa ekspansja dała dodatkowy impuls optymizacji działalności UIA, a także zwiększyła priorytetowość wykorzystania położenia geograficznego i potencjału tranzytowego Ukrainy. UIA zorganizowały swoją pracę w taki sposób, aby tworzyć i kierować tranzytowy przepływ pasażerów z Północy na Południe oraz z Zachodu na Wschód przez bazowy port lotniczy Boryspil.

W 2014 roku w skomplikowanych warunkach polityczno-gospodarczych – konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, okupacja i aneksja Krymu, dewaluacja waluty narodowej, i odpowiednio, szybki wzrost kosztów w walucie zagranicznej – linie UIA zmuszone zostały do stabilizowania biznesu w drodze zmniejszenia kosztów. Po raz pierwszy w historii mieliśmy uciec się do cięcia etatu, optymizacji floty oraz zaprzestania eksploatacji szeregu nieopłacalnych tras.

Zarazem, w celu zapewnienia przystępności usług linii lotniczych dla pasażerów, kierownictwo UIA podjęło decyzję dotyczącą systemowego zmniejszenia taryf w drodze usunięcia z ceny biletu wartości usług dodatkowych. Dany krok pozwolił liniom UIA na zaoferowanie klientom niskich taryf, stając się pierwszym w świecie niskotaryfowym przewoźnikiem sieciowym.

UIA dzisiaj

UIA to branżotwórcza spółka Ukrainy, która korzysta z modelu operacyjnego sieciowej linii lotniczej o niskich taryfach i specjalizuje się w transporcie pasażerów i ładunków.

UIA łączy Ukrainę z 38 państwami, znajdującymi się w Europie, Azji, Ameryce, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Co tydzień wykonuje 1100 lotów międzynarodowych i krajowych oraz zapewnia połączenie z lotami partnerskich linii lotniczych do ponad 3 tysięcy miast świata.

Bazowym portem lotniczym jest Międzynarodowy Port Lotniczy Boryspil (KBP).

Flota UIA składa się z 42 samoloty.

UIA posiada własną sieć obsługi naziemnej. Umożliwia to kontrolę jakości serwisu, sprzedaż usług serwisowych innym liniom lotniczym oraz stworzenie dodatkowych miejsc roboczych na Ukrainie.

Do roku 2021 linia lotnicza planuje zwiększyć i odnowić flotę, otworzyć nowe kierunki wschodniego i południowo-wschodniego wektorów sieci lotów, zwiększyć liczbę lotów na kierunkach już opanowanych i aktywnie rozwijać ośrodki regionalne w miastach Ukrainy.