Sutartis pervežimo oro transportu

Privačios akcinės bendrovės
Oro linijų kompanija “Ukrainos Tarptautinės Oro linijos” (UIA),
esanti adresu: Ukraina, Kijevas, Lysenko g. 4, 01030

(toliau - Sutartis)

Dėmesio! Tarptautines ir vidaus oro pervežimo paslaugas teikia UIA pagal šios Sutarties sąlygas ir joms taikomi nacionalinės ir tarptautinės teisės reikalavimai Keleivių ir bagažo gabenimo oro transportu taisyklės UIA (toliau- Taisyklės UIA) ir Konfidencialumo politika ir Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) bendrosios pervežimo sąlygos, jei yra skirtumų tarp UIA Taisyklių ir šios Sutarties sąlygų, pirmenybė teikiama šio Sutarties sąlygoms.

Keleivio nupirktas bilietas reiškia Sutarties sudarymą jame nurodytomis sąlygomis, taip pat keleivio susipažinimą su UIA Taisyklėmis ir UIA konfidencialumo politiką ir jų sąlygų priėmimą.

View all