dingęs ARBA SUGADINTAS BAGAŽAS

BAGAŽO PRARADIMO ATVEJU

 • Jei atvykimo oro uoste Jūs neradote savo bagažo, prašome iš karto kreiptis į bagažo paieškos tarnybą (LOST&FOUND /Passenger Service) ir užregistruoti bagažo gabenimo aktą (Property Irregularity Report ‒ PIR). Šis aktas registruojamas skrydžio atvykimo dieną dar prieš išeinant iš oro uosto kontrolės zonos. Kartu su akto kopija Jūs gaunate laišką su informacija apie bagažo paieškos terminus ir sąlygas, paieškos tarnybos kontaktais ir 10 ženklų kodu (pavyzdžiui: ATLXS13166), kurį galima panaudoti tikrinant paklausimo būseną sistemoje World Tracer.
 • Jei Jūs negalite susisiekti su bagažo paieškos tarnyba, prašom kreiptis į UIA (Ukrainos tarptautinės avialinijos) atstovus atvykimo oro ouoste ir užpildykite PIR aktą. Aktai, sudaryti po keleivio išėjimo iš kontroliuojamos oro ouosto zonos, neturi juridinės teisės ir nėra nagrinėjami aviakompanijos.
 • Jei per 3 dienas Jūsų bagažas nerastas, sudarykite bagaže buvusių daiktų sąrašą (kiekis, aprašymas, gamintojų pavadinimai, įsigijimo data, kaina) ir išsiųskite paieškos tarnybos adresu. Laiško temoje nurodykite Jūsų PIR akto numerį.
 • Kai tik bagažas bus rastas, mes su jumis susisieksime nurodytais kontaktais.
 • Bagažo paieškos tarnybos Kijeve „Boryspilio“ oro ouoste kontaktai: tel.: +38 050 398 0011 (08:00 - 19:00 vietos laiku); [email protected]


PRETENZIJOS DĖL BAGAŽO DINGIMO (VĖLAVIMO)

 • Pretenzijos dėl bagažo dingimo priimamos, jei bagažas nerastas pasibaigus 21 paieškos dienai. Pretenzijas aviakompanijai dėl nuostolių ryšium su bagažo dingimu kompensavimo reikia registruoti raštu ir pateikti vežėjui per dvejus metus po lėktuvo atskridimo į paskirties vietą.
 • Raštišką pretenziją dėl bagažo pervežimo vėlavimo galima išsiųsti ne vėliau nei 21 dieną po bagažo pristatymo datos.
 • Pretenziją dėl bagažo dingimo (pervežimo vėlavimo) galima pateikti internetu užpildžius formą ar išsiųsti el. paštu [email protected]
 • Prie pretenzijos reikia pridėti dokumentus, kurie patvirtina keleivio teisę reikalauti kompensacijos ir gali paspartinti nagrinėjimą (bilietą ar maršrutą–kvitą, fiskalinius paslaugų apmokėjimo čekius, bagažo viršsvorio apmokėjimo kvitą, nuplėšiamąjį bagažo identifikavimo taloną, aktą apie bagažo sugadinimą pervežant).


BAGAŽO SUGADINIMAS AR JO DALIES TRŪKUMAS

 • Jei atvykimo oro ouoste Jūs pastebėjote, kad bagažas sugadintas ar trūksta jo dalies, prašome kreiptis į bagažo paieškos tarnybą (LOST & FOUND) ir užregistuoti bagažo sugadinimo ar vagystės aktą (Damage and Pilferage Report‒DPR) dar prieš išeinant iš oro uosto kontrolės zonos.
 • Raštišką pretenziją dėl bagažo sugadinimo ar jo turinio trūkumo reikia pateikti vežėjui ne vėliau 7 dienų nuo bagažo gavimo momento, užpildžius internetinę formą arba šiuo adresu: [email protected]
 • Kartu su pretenzija pateikite dokumentus, patvirtinančius teisę reikalauti kompensacijos ir galinčius paspartinti nagrinėjimą (bilietą ar maršrutą-kvitą, fiskalinius paslaugų apmokėjimo čekius, viršnorminio bagažo apmokėjimo kvitą, nuplėšiamąjį bagažo identifikavimo taloną, aktą apie bagažo sugadinimą ar vagystę).


PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI

 • Pagal galiojančias taisykles vežėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir pranešti pareiškėjui apie rezultatus per tris mėnesius nuo pareiškimo gavimo, jei pervežimas buvo vykdomas tik vienos kompanijos.
 • Jei pervežimas vykdomas kelių vežėjų, pretenzijos nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki šešių mėnesių.
 • Bet kuriuo atveju aviakompanija UIA darys viską, kas įmanoma, kad Jūsų pretenzijos nagrinėjimo laikas būtų kuo trumpesnis.

Daugiau informacijos Jūs galite gauti skyriuje Pervežimo taisyklės.