Ηλεκτρονικός εντοπισμός αποσκευών

Ελέγξτε την πορεία ανεύρεσης των αποσκευών σας μέσα από το διαδικτυακό Παγκόσμιο σύστημα ανεύρεσης αποσκευών (World Tracer system). Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή απλά πληκτρολογήστε το 10-ψήφιο αριθμό, (π.χ.: KBPPS45329), που λάβατε από την Υπηρεσία αποσκευών μαζί με το αντίγραφο της Δήλωσης παρατυπίας που συμπληρώσατε (Passenger Irregularity Report).

κάντε κλικ εδώ

Απώλεια/ Ζημιά αποσκευής