Postup užití letových kupónů

Vážení cestující,

Veymete si prosíme v úvahu pravidla používání letových kuponů letecké společnosti UIA *.

  1. Letecká společnost UIA přijímá letové kupony pouze postupně, počínaje prvním letištěm odletu uvedeným na letence cestujícího.
  2. Letenka, ve které byla cestujícím porušena sekvence použití letových kuponů, bude prohlášena za neplatnou, pokud se to nestalo vinou letecké společnosti nebo jejího pověřeného zástupce.
  3. V případě porušení sekvence použití letových kuponů má letecká společnost právo odmítnout přepravu cestujícího a vracení hodnoty nevyužitých letových kuponů.

*Letový kupon – to je část pasažérské letenky, nebo, v případě elektronické letenky, elektronický kupon, ve kterém jsou uvedeny příslušné body odletu a příletu (segmenty trasy), mezi kterými je kupón platný pro přepravu cestujícího a zavazadel.