Práva cestujících

Vážený cestující!

Letecká společnost Ukraine International Airlines se omlouvá za nepříjemnosti způsobené situací, spojenou s Vašim letem. V případě zpoždění, zrušení letu nebo změny letového řádu, odmítnutí přepravy z důvodu nedostatku sedadel na palubě letadla, nebo snížení třídy, nebo nesprávné přepravy zavazadel,
máte právo na:

ZPOŽDĚNÍ LETU

 1. Vrácení plné ceny nevyužité letenky (její nevyužité části) v případě Vašeho zrušení pokračování cesty, pokud je let zpožděn o více než 5 hodin. Chcete-li to uskutečnit, musíte se obrátit na místo zakoupení letenky. Cestující charterových letů by se měli obrátit na svou cestovní kancelář.
 2. Pokud budete pokračovat v cestování:
  • získávání nápojů, jídla, prostředků komunikace;
  • hotelové ubytování, transfer letiště - hotel - letiště (je-li to nutné), pokud odlet Vašeho letu je odložen na další den.
 3. Pokud se nestiháte svůj další spojovací let kvůli zpoždění letu, bude na Vaší e-mailovou adresu uvedenou v rezervaci odeslána nová letenka. Pokud jste z nějakého důvodu neobdrželi novou letenku, kontaktujte prosím odbavovací přepážku na odletovém letišti. Pokud nejste s navrhovanou možností spokojeni, obraťte se na kontaktní středisko UIA.

Více informací naleznete v Pravidlech pro přepravu cestujících a zavazadel UIA a ve Smlouvě o letecké přepravě.

POZOR! Můžete zaregistrovat se, odbavit svá zavazadla a obdržet výše uvedené letištní služby při odbavení, které začíná a končí:

 • podle času odletu letu v souladu s harmonogramem uvedeným v letence

a

 • podle očekávané doby odletu zpožděného letu.

Více informací je k dispozici podle odkazu.

Pokud považujete za nutné upozornit nás na své připomínky, můžete vyplnit formulář zpětné vazby na oficiálních webových stránkách letecké společnosti UIA.

ZMĚNA HARMONOGRAMU LETOVÉHO ŘÁDU

Pravidelné lety:
Vrácení plné ceny nevyužité letenky (její nevyužité části) v případě Vašeho zrušení pokračování cesty, pokud je let zpožděn o více než 5 hodin. Chcete-li to uskutečnit, musíte se obrátit na místo zakoupení letenky.

Charterové lety:
V tomto případě se práva turisty řídí podmínkami dohody o poskytování turistických služeb.
Cestující charterových letů se musí obrátit na svou cestovní kancelář.

POZOR! Můžete zaregistrovat se, odbavit svá zavazadla a obdržet výše uvedené letištní služby při odbavení, které začíná a končí podle nového odletového času vašeho letu.

Více informací je k dispozici podle odkazu.

Pokud považujete za nutné upozornit nás na své připomínky, můžete vyplnit formulář zpětné vazby na oficiálních webových stránkách letecké společnosti UIA.

Více informací naleznete v Pravidlech pro přepravu cestujících a zavazadel UIA a ve Smlouvě o letecké přepravě.

ZRUŠENÍ LETU

 1. Změna trasy do konečného cíle. Na e-mailovou adresu uvedenou v rezervaci bude zaslána nová letenka. Pokud jste z nějakého důvodu neobdrželi novou letenku, kontaktujte prosím odbavovací přepážku na odletovém letišti. Pokud nejste s navrhovanou možností spokojeni, obraťte se na kontaktní středisko UIA. Cestující charterových letů by se měli obrátit na svou cestovní kancelář.
 2. Vrácení plné ceny nevyužité letenky (její nevyužité části) v případě Vašeho zrušení pokračování letu. Chcete-li to uskutečnit, musíte se obrátit na místo zakoupení letenky nebo na kontaktní středisko UIA. Cestující charterových letů by se měli obrátit na svou cestovní kancelář.
 3. Pokud budete pokračovat v cestování:
  • získávání nápojů, jídla, prostředků komunikace;
  • hotelové ubytování, transfer letiště - hotel - letiště (je-li to nutné), pokud jste nuceni čekat na odlet Vašeho alternativního letu jednu nebo více nocí.
 4. Získání finanční kompenzace odpovídající:
Pro lety o délce do 1500 km 250 EUR
Pro lety od 1500 km do 3500 km 400 EUR
Pro lety delší než 3500 km 600 EUR
 

Výše finanční kompenzace může být změněna o 50%, pokud čas příletu alternativního letu, který Vám nabízíme, nepřesahuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu:

 • o 2 hodiny - pro lety do 1500 km;
 • o 3 hodiny - pro lety od 1500 km do 3500 km;
 • o 4 hodiny - pro lety nad 3500 km.

Finanční kompenzace se nevyplácí, pokud:

 
 • Zrušení letu bylo způsobeno nepředvídanými okolnostmi nezávislými na UIA (vyšší moc).
 • Byli jste informováni o zrušení letu:
  • dva nebo více týdnů před datem zrušení letu;
  • od 7 dnů do 2 týdnů – navrhovaná alternativní trasa s časem odletu nejpozději 2 hodiny před plánovaným časem odletu a časem příjezdu na cílové letiště nejpozději 4 hodiny po plánovaném čase příletu;
  • méně než 7 dní - alternativní trasa s časem odletu nejpozději 1 hodinu před plánovaným časem odletu a časem příjezdu na cílové letiště nejpozději 2 hodiny po plánovaném čase příletu.
 • Cestujete s bezplatnou letenkou nebo letenkou za sníženou cenu, která není přímo nebo nepřímo dostupná ostatním osobám. Finanční kompenzace se však vyplatí, pokud je letenka vydána v souladu s Věrnostním programem UIA Panorama Club.

Finanční kompenzace může být vyplacena na Váš bankovní účet nebo nabídnuta na Vaši žádost ve formě elektronického kódu, který můžete použít k platbě za služby UIA. Chcete-li to uskutečnit, musíte vyplnit formulář zpětné vazby na oficiálních webových stránkách letecké společnosti UIA.

Více informací naleznete v Pravidlech pro přepravu cestujících a zavazadel UIA a ve Smlouvě o letecké přepravě.

ODMÍTNUTÍ PŘEPRAVY Z DŮVODU NEDOSTATKU SEDADEL NA PALUBĚ LETADLA

 1. Změna trasy do cíle nebo vrácení plné hodnoty nevyužité letenky (její nevyužité části) v případě Vašeho zrušení pokračování letu. Chcete-li to uskutečnit, musíte se obrátit na místo zakoupení letenky zakoupení letenky nebo na kontaktní středisko UIA. Cestující charterových letů by se měli obrátit na svou cestovní kancelář.
 2. Pokud budete pokračovat v cestování:
  • získávání nápojů, jídla, prostředků komunikace;
  • hotelové ubytování, transfer letiště - hotel - letiště (je-li to nutné), pokud jste nuceni čekat na odlet Vašeho alternativního letu jednu nebo více nocí.
 3. Získání finanční kompenzace odpovídající:
Pro lety o délce do 1500 km 250 EUR
Pro lety od 1500 km do 3500 km 400 EUR
Pro lety delší než 3500 km 600 EUR
 

Výše finanční kompenzace může být změněna o 50%, pokud čas příletu alternativního letu, který Vám nabízíme, nepřesahuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu:

 • o 2 hodiny - pro lety do 1500 km;
 • o 3 hodiny - pro lety od 1500 km do 3500 km;
 • o 4 hodiny - pro lety nad 3500 km.

Finanční kompenzace se nevyplácí, pokud Cestujete s bezplatnou letenkou nebo letenkou za sníženou cenu, která není přímo nebo nepřímo dostupná pro ostatní cestující. Finanční kompenzace se však vyplatí, pokud je letenka vydána v souladu s Věrnostním programem UIA Panorama Club.

Finanční kompenzace může být vyplacena na Váš bankovní účet nebo nabídnuta na Vaši žádost ve formě elektronického kódu, který můžete použít k platbě za služby UIA. Chcete-li to uskutečnit, musíte vyplnit formulář zpětné vazby na oficiálních webových stránkách letecké společnosti UIA.

Více informací naleznete v Pravidlech pro přepravu cestujících a zavazadel UIA a ve Smlouvě o letecké přepravě.

SNÍŽENÍ TŘÍDY OBSLUHOVÁNÍ

Získání finanční kompenzace odpovídající:

Pro lety o délce do 1500 km 30% tarifu
Pro lety od 1500 km do 3500 km 50% tarifu
Pro lety delší než 3500 km 75% tarifu
 

Kompenzace za zařazení do nižší třídy, než je uvedeno ve Vaší letence, se počítá pro trasu, na které je snížena servisní třída.

Finanční kompenzace může být vyplacena na Váš bankovní účet nebo nabídnuta na Vaši žádost ve formě elektronického kódu, který můžete použít k platbě za služby UIA. Chcete-li to uskutečnit, musíte vyplnit formulář zpětné vazby na oficiálních webových stránkách letecké společnosti UIA.

Více informací naleznete v Pravidlech pro přepravu cestujících a zavazadel UIA a ve Smlouvě o letecké přepravě.

NESPRÁVNÁ PŘEPRAVA ODBAVENÉHO ZAVAZADLA

Odbavené zavazadlo:

Pokud po příletu na cílové letiště neobdrželi jste své odbavené zavazadlo nebo jej obdrželi a máte námitky ohledně jeho vzhledu nebo obsahu, musíte neprodleně (před opuštěním kontrolované zóny letiště) učinit hlášení o nesprávné přepravě zavazadla (PIR - Property Irregularity Report) v zavazadlové kanceláři na příletovém letišti. Pokud bylo zavazadlo zadrženo a doručeno do místa Vašeho bydliště, musí být na dodacím listě za přítomnosti kurýra uvedené informace o poškození nebo chybějící části obsahu zavazadel.

V případě nesprávné přepravy odbaveného zavazadla musí cestující zaslat letecké společnosti písemnou reklamaci a číslo PIR, a to ihned po odhalení škody (nedostatek obsahu zavazadel, poškození věcí atd.), a to nejpozději do 7 dnů od data přijetí odbaveného zavazadla. V případě zpoždění s přepravou zavazadel je cestující povinen uplatnit reklamaci nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo zavazadlo předáno cestujícímu.

Letecká společnost poskytuje náhradu v případě nepřijetí zavazadel v cílovém místě společně s cestujícím, pokud tento cílový bod není státem trvalého pobytu cestujícího.

Pokud se vaše odbavené zavazadlo nenajde během 21 dnů a doba hledání zavazadel nebyla prodloužena (doba hledání zavazadel může být na žádost cestujícího prodloužena), je zavazadlo považováno za ztracené.

V případě drobných škod (znečištění, navlhčení, pořezání, roztržení atd.) odbaveného zavazadla nebo jeho obsahu si můžete sami provést opravu nebo suché čištění tohoto zavazadla / jeho obsahu a poskytnout letecké společnosti platební doklad od opravny nebo chemického čištění (příjmový doklad, faktura atd.), které potvrdí vzniklé materiální náklady.

Finanční kompenzace může být vyplacena na Váš bankovní účet nebo nabídnuta na Vaši žádost ve formě elektronického kódu, který můžete použít k platbě za služby UIA. Chcete-li to uskutečnit, musíte vyplnit formulář zpětné vazby na oficiálních webových stránkách letecké společnosti UIA.

Příruční zavazadla:

Letecká společnost odpovídá za příruční zavazadla cestujícího pouze v případě, že škoda byla způsobena jejím zaviněním nebo zaviněním jejích zaměstnanců, servisních zástupců. Příruční zavazadla během cesty jsou pod kontrolou a na odpovědnosti cestujícího.

Více informací naleznete v Pravidlech pro přepravu cestujících a zavazadel UIA a ve Smlouvě o letecké přepravě.

Doufáme, že tento případ neovlivní váš další výběr dopravce a rádi vás opět potkáme na palubě letadel Ukraine International Airlines a poskytneme Vám servis, který očekáváte.

Vždy vás vítáme na letech letecké společnosti UIA!

S pozdravem,
Letecká společnost Ukraine International Airlines