Předběžná žádost o přepravu zvířat v kabině letadla

OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlaste se do Panorama Club zde

VAŠE KONTAKTY

ÚDAJE O VAŠEM LETU

INFORMACE O PŘEPRAVOVANÉM ZVÍŘETI

DALŠÍ (DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE)

Důležité: Přeprava zvířat je povolena za předpokladu, že cestující převezme plnou zodpovědnost za zvíře a zajistí veškerá nezbytná zdravotní a/nebo očkovací osvědčení, povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu požadovaná zákony a pravidly země odletu, tranzitu a příletu.

Přeprava zvířat (s výjimkou služebních zvířat) je vždy předmětem platby dle tarifní struktury UIA.

Žádost o přepravu zvířete musí být odeslána do Kontaktního centra UIA nejpozději 24 před plánovaným odletem.

povinné údaje