Podmínky používání tarifu Economy Premium

Bezplatné změny, bezplatné zrušení

Tarif Economy Premium zahrnuje možnost plně refundovat letenku v případě jejího storna nebo vyřídit změnu zdarma na jiný volný let do stejné knihovací třídy, pokud je tato změna vyžádána před plánovaným odletem. Servisní poplatek je účtován v souladu s předpisy letecké společnosti.

Objednání jídla

Tarif zahrnuje bezplatného jídla (v průběhu letu bude cestujícímu nabídnuta jedna sadu jídel, který je k dispozici v hlavním menu, nebo předem zvolenou cestujícím speciálního jídla). Pro cestující, kteří chtějí během letu místo jídla z hlavního menu získat vegetariánské, košer či indické menu, halal, menu bez vepřového masa nebo jídla pro děti, tarif zahrnuje možnost zdarma vybrat jednu sadu jídel ze speciálního menu nejpozději 24 hodiny před časem odletu uvedeným na letence na letech z Kyjeva (kromě jídel košer a halal menu); do 36 hodin před časem odletu na letech z jakéhokoli jiného města, a/nebo při rezervaci košer nebo halal menu.

Rezervovat vybraná jídla nebo změnit dříve zvolené jídlo je možné v průběhu nebo po provedení rezervace letenek na UIA lety v prodejních kancelářích, na webových stránkách UIA nebo přes Kontaktní centrum UIA, avšak nejpozději do 24 hodin před časem odletu uvedeného na letence při rezervaci jídla na letech z Kyjeva (kromě jídel košer a halal menu); nejpozději 36 hodin před časem odletu při rezervaci jídla na letech z jiných letišť, a/nebo při rezervaci košer nebo halal menu.

UPOZORNĚNÍ: Objednávání jídel se provádí odděleně pro každý let. Bezplatný výběr jídla nebo jeho změny s porušením výše uvedených termínů, není umožněno.
Dále si cestující mohou zakoupit a objednat jakékoli množství placených jídel za ceny uvedené na webových stránkách v souladu s podmínkami poskytování služby PŘED-OBJEDNANÝCH JÍDEL

Objednáním a zaplacením jídla cestující souhlasí s tím, že jídla jím objednaná se mohou ve skutečnosti odlišovat od vizuálně prezentovaných a popsaných jídel na webových stránkách a že některé složky mohou být nahrazeny jinými a podobnými ingrediencemi bez předchozího upozornění cestujícího.

Cestující s potravinovými alergiemi by si měli být vědomi rizik. Společnost UIA není zodpovědná za žádné negativní alergické reakce spojené s použitím potravin nebo s kontaktem s potravinami na palubě.

Zavazadla

Tento tarif zahrnuje bezplatnou přepravu dvou odbavených zavazadel, každé o hmotnosti do 23 kg a nepřesahující v součtu všech tří rozměrů (délka x šířka x výška) 158 cm, a také bezplatnou přepravu dvou míst příručních zavazadel: jedno místo o hmotnosti do 7 kg a o velikosti do 55x40x20 cm, druhé místo o hmotnosti do 5 kg a až 40x30x10 cm.

Výběr sedadel v kabině

Tarif zahrnuje možnost výběru libovolného z dostupných míst v době návštěvy v kabině Economy třídy při rezervaci, registraci na let, nebo přímo na palubě, a to za níže uvedených podmínek a omezení.

V souladu s požadavky na leteckou bezpečnost platí na letech UIA zvláštní pravidla ohledně umístění cestujících se zdravotním postižením. Před výběrem konkrétního místa pro cestující se zdravotním postižením, prosíme, kontaktujte pro více informací Kontaktní centrum UIA.

Výběr místa v 1. řadě Ekonomické třídy není umožněno pro:

 • Cestující s dětmi do 5 let, kromě UIA letů do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky, Kanady a Indie;
 • Cestující s vlastním kyslíkovým přístrojem nebo koncentrátorem kyslíku, kromě UIA letů do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky, Kanady a Indie;
 • Cestující se zvířetem na palubě, kromě UIA letů do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky, Kanady a Indie;
 • Deportované a eskortované osoby a také pro osoby, které je doprovázejí, dále pro cestující, jimž byl odepřen vstup do země určení.

Podmínky výběru místa v řadách u nouzových východů:

 • Tato sedadla se nacházejí u nouzových východů;
 • Ve výjimečných případech může být vyžadována pomoc od cestujícího, který cestuje v řadách u nouzových východů, s otevřením nouzových východů. Proto musí takový cestující splňovat následující požadavky: nesmí být mladší 16 let a musí být v dobré fyzické kondici, musí být schopen porozumět písemným nebo slovním instrukcím v ukrajinském anebo anglickém jazyce. Cestující musí být schopen a ochoten poskytovat pomoc v případě nouzové evakuace. Cestující, kteří si zvolili místa v řadách u nouzových východů, budou kontrolováni, zda splňují výše uvedená kritéria.

Z bezpečnostních důvodů není výběr místa v řadách u nouzových východů k dispozici pro následující kategorie cestujících:

 • cestující s dětmi do 16 let;
 • dětí do 16 let cestující bez doprovodu dospělé osoby;
 • cestující, kteří si zakoupili dodatečné sedadlo, například pro příruční zavazadla, hudební nástroj apod.
 • těhotné ženy;
 • cestující se zdravotním postižením;
 • cestující, kteří přepravují zvířata na palubě letadla;
 • cestující, jejíchž fyzické parametry nedovolují, aby se vešli na jedno sedadlo, připoutali bezpečnostními pásy v důsledku nedostatku jejích délky nebo také nemohou dát dolů loketní opěrky svého sedadla.

UPOZORNĚNÍ: UIA si vyhrazuje právo dle svého uvážení stanovit způsobilost cestujícího k sezení v řadě určené pro nouzové opuštění letadla. V případě, že cestující nesplňuje tato kritéria, bude mu nabídnuto alternativní sedadlo, a to ze sedadel, které budou k dispozici.

Letištní služby

Tento tarif zahrnuje bezplatné poskytnutí palubní vstupenky na odletovém letišti, prioritní odbavení na přepážkách Business nebo Premium a upřednostněný nástup do letadla.