Επιστροφή του κόστους των εισιτηρίων

Εάν η πρεσβεία δε θα σας χορηγήσει τη θεώρηση εισόδου, η UIA θα επιστρέψει τα χρήματα για το αχρησιμοποίητο εισιτήριο σας*. Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων ισχύει:

  • Σε όλες τις πτήσεις της UIA για τις οποίες απαιτείται θεώρηση εισόδου;
  • Υπό τον όρο επιστροφής εισιτηρίου τοαργότερο 72 ώρεςπριντηναναχώρησητης πτήσης (for flights from Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia – no later than 24 hours before scheduled flight departure);
  • Εάν η διαδρομή στο εισιτήριο (χώρα) συμπίπτει με τη χώρα που δεν χορήγησε τη θεώρηση;
  • Υπό τον όρο χορήγησης εγγράφων που επιβεβαιώνουν την άρνηση χορήγησης θεώρησης.

* Το τέλος εξυπηρέτησης για την έκδοση εισιτηρίου δεν επιστρέφεται.

Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει για εισιτήρια ναύλου χαμηλού κόστους (low cost).

Μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα ακύρωσης εισιτηρίου και επιστροφής χρημάτων μέσω του Κέντρου Επικοινωνίας της UIA..