ΠΡΟ-ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ (ΓΑΤΑ/ΣΚΥΛΟΣ) ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

Γίνετε μέλος του Panorama Club εδώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΤΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΩΟ

Σημαντική ειδοποίηση: Η μεταφορά ζώων επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ο επιβάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη του ζώου έχοντας εκτελέσει τις δέουσες ενέργειες αναφορικά με πιστοποιητικό υγείας ή/και εμβολιασμών καθώς και τυχόν άδειες εξαγωγής, εισαγωγής ή διέλευσης που απαιτούνται από τους νόμους και κανονισμούς των χωρών αναχώρησης, άφιξης και διέλευσης αντιστοίχως.

Η μεταφορά ζώων (εξαιρουμένων των ζώων εργασίας) υπάγεται πάντα σε επιπλέον χρέωση, σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της UIA.

Η προσφορά ισχύει για κόμιστρο που καταβάλλεται το αργότερο 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης

*Υποχρεωτικά πεδία